Vasile Lupu, domnul care a ctitorit Mănăstirea Trei Ierarhi din Iași, una dintre cele mai originale creații ale artei moldovenești

Vasile Lupu a fost domn al Moldovei între anii 1634-1653. S-a născut în familia lui Nicolae Coci, un aromân grecizat. Numele său inițial a fost Lupu Coci. A fost căsătorit cu Tudosca, fiica marelui vornic Costea Bucioc.

Înainte de a deveni domn, a deținut mai multe funcții în stat: mare vistiernic, mare comis, mare spătar, mare hatman și mare vornic al Țării de Jos.

A fost înscăunat pe data de 27 aprilie 1634. A fost un domn filo-otoman, acest lucru ducând la creșterea cheltuielilor destinate Imperiului Otoman. A produs schimbări în componența Sfatului Domnesc, unde a numit dregători mai multe rude de-ale sale.

A adoptat mai multe măsuri pe plan economico-financiar: a introdus dări precum ortul, fălcuirea, conacul, lipsa de bani și a micșorat vetrele unor orașe cu scopul de a oferi pământul boierilor sau Bisericii.

În 1646 a apărut Cartea românească de învățătură, o compilație de legi de origine bizantină și occidentală, compilație care făcea diferența, în ceea ce privește pedepsele acordate, între oamenii simpli și boieri, cei din urmă beneficiind de posibilitatea răscumpărării.

Relația sa cu Matei Basarab, domnul Țării Românești, a fost foarte încordată, din cauza dorinței domnului moldovean de a ocupa și tronul Munteniei. A fost înfrânt în toate conflictele militare moldo-muntene.

Prin intermediul lui Petru Movilă, mitropolitul Kievului, una din fiicele sale s-a căsătorit cu nobilul lituanian Ianusz Radziwill, lucru care a contribuit la apropierea dintre Moldova și Uniunea Polono-Lituaniană.

O altă fiică și-a căsătorit-o cu Timuș Hmelnițki, fiul conducătorului cazac Bogdan Hmelnițki, cu scopul de a media conflictul dintre cazacii zaporojeni și polonezi.

În timpul domniei sale au fost tipărite lucrări precum Cazania lui Varlaam, prima tipăritură în limba română din Moldova.

Și-a pierdut tronul în aprilie 1653, în urma complotului condus de mare logofăt Gheorghe Ștefan. Sfârșitul vieții îl găsește la Constantinopol, rămășițele sale fiind aduse și înhumate în biserica Trei Ierarhi din Iași.

Vasile Lupu

Scriem din plăcere. Încercăm să lăsăm impresiile subiective la o parte. Pentru a putea crește, avem nevoie de susținerea dvs..

5 $
Informații personale

Total: 5$

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *