Ștefan cel Mare

26 martie 2021 | 1 comentariu
www.istorie-romaneasca.ro

Ștefan cel Mare s-a născut în 1438/1439 în familia lui Bogdan al II-lea și a Oltei. A avut trei căsnicii, soțiile sale fiind Evdochia de Kiev, Maria de Mangop și Maria Voichița. A avut mai mulți copii, printre care Alexandru, Bogdan al III-lea cel Chior, Petru Rareș și Olena.

A fost asociat la domnie încă din vremea tatălui său. După uciderea lui Bogdan al II-lea de către Petru Aron în octombrie 1451, Ștefan pleacă în pribegie în Transilvania și în Țara Românească. În 1457 primește sprijin din partea lui Vlad Țepeș, reușind să-l învingă pe Petru Aron la Doljești, pe 12 aprilie, care se refugiază în Polonia. În urma victoriei, Ștefan preia tronul Moldovei, pe care-l ocupă vreme de 47 de ani.

Grigore Ureche despre începutul domniei lui Ștefan cel Mare:

Acest domn, Ștefan vodă, după doi ani a domnii lui Pătru vodă Aron, rădicatu-s-au de la Țara Muntenească cu multă mulțime de oaste muntenească din țară adunați și au intrat în țară. Și silind spre scaunul Sucevii, i-au ieșitu înainte Pătru vodă Aron pe Siretiu, la Doljăști, la tină, și s-au lovitu în ziua de Joi Mari, aprilie 12, și înfrânse Ștefan vodă pe Aron. Ci Aron vodă nu se lăsă cu atâta, ci de iznoavă s-au bulucitu și al doilea rându să lovi la Orbic și iară birui Ștefan vodă. Și-l prinse pe Pătru vodă Aron și-i tăie capul, de-și răsplăti moartea tătâne-său, lui Bogdan vodă.

Cându s-au strânsu țara la Direptate

Deciia Ștefan vodă strâns-au boierii țării și mari și mici și altă curte măruntă și dempreună cu mitropolitul Theoctistu și cu mulți călugări, la locul ce să chiamă Direptatea și i-au întrebatu pre toți: ieste-le cu voie tuturor să le fie domnu? Ei cu toții au strigat într-un glas: ”În mulți ani de la Dumnezei să domnești”. Și decii cu toții l-au rădicatu domnu și l-au pomăzuitu spre domnie mitropolitul Theoctistu. Și de acolea luo Ștefan vodă steagul țărâi Moldovei și să duse la scaunul Sucevii. Decii Ștefan vodă gătindu-să de mai mari lucruri să facă, nu cerca să așaze țara, ci de războiu să gătiia, că au împărțitu oștii sale steaguri și au pus hotnogi și căpitani, carile toate cu noroc i-au venit. […]

Pe plan intern, Ștefan cel Mare s-a bazat pe boierimea mică și mijlocie, pe orășeni și pe țăranii liberi. I-a executat pe marii boieri care l-au trădat, confiscându-le pământurile, mărindu-și astfel domeniul domnesc. Un exemplu în acest sens îl constituie execuția vornicului Isaia, paharnicului Negrilă și stolnicului Alexa, la data de 16 ianuarie 1471, din cauza complotului organizat împotriva voievodului.

A refăcut cetățile mai vechi și a construit altele noi, la Roman (1484), Orhei (1470) și Chilia Nouă (1479). A bătut monede de argint și a acordat privilegii comerciale negustorilor din Brașov (1458, 1472) și celor din Polonia (1460), care primeau libertate comercială deplină în întreaga țară, fiindu-le garantată securitatea activității lor.

Privilegiul comercial acordat brașovenilor la 13 martie 1458 de către domnul Moldovei Ștefan cel Mare:

Din mila lui Dumnezeu, noi, Ștefan-Voievod, domnul țării Moldovei, facem cunoscut prin această carte a noastră tuturor câți o vor vedea sau o vor auzi cetindu-se că ne-am sfătuit cu boierii și cu toți sfetnicii noștri și am dat această carte a noastră prietenilor noștri, tuturor brașovenilor și tuturor neguțătorilor și întregii țări a Bârsei, tuturor oamenilor și tuturor neguțătorilor, spre aceea ca să aibă de la noi același așezământ și același drept pe care l-au avut de la moșul nostru, voievodul Alexandru: când vor veni cu marfă la țara noastră, să vie în bunăvoie la țara noastră cu marfa lor, cât vor avea, iar vamă vor avea să plătească câte 4 groși de povară, cum a fost dreptul cel vechi dat lor de strămoșii noștri. Și să fie voinic și slobozi să umble prin toată țara domniei mele, și prin cetăți și prin târguri, ca să-și vândă marfa lor; și postavuri, și pânză, și bobul, și orice ar avea; dar pânza și bobul să le vândă cu cotul, iar postavurile să le vândă cu bucata celor cu care se vor tocmi. Iar vamă au să plătească: de la o bucată de Colonia câte 12 groși, de la una de Leubia câte 18 groși, de la una de Buda câte 8, iar Cehia câte 4 groși. Iar vama Sucevei să n-o plătească nicăieri afară de Suceava, măcar de ar merge până dincolo de mare. De asemenea, întorcându-se cu marfa lor la țara ungurească, vor plăti vama Sucevei la Suceava, iar în alt loc nicăieri în țara noastră. Și să fie volnici a-și cumpăra și boi și vaci și tot ce au mai cumpărat pe vremea moșului nostru, Alexandru-Voievod, fie vite, fie altceva; același drept și aceeași voie le-am dat și noi. Iar când vor vrea să scoată boi din țara noastră la țara ungurească, atunci vor plăti pe fiecare cap de bou câte 2 groși, mai mult nimic nu vor plăti.

De asemenea, dacă cineva își va cunoaște la ei boii sau caii săi, oriunde în țara noastră, și dacă omul nostru va dovedi pe brașoveni cu oameni buni, iar brașovenii nu vor putea să pună chezași (sodâși) pentru cai sau pentru boi, ei vor pierde acei cai sau boi, dar nu vor avea să plătească și gloabă, nici măcar un groș; ei vor rămâne numai cu pagube, mai mult nimic. Și nimeni dintre boierii sau dregătorii noștri să nu cuteze a lua de la ei măcar un groș. De asemenea, dacă brașovenii ar voi să stea și să se judece înaintea noastră când cineva s-ar jelui împotriva lor, ei să fie volnici a veni înaintea noastră ca să-i judecăm. Nimeni altcineva în țara noastră, nici boier, nici vornic, nici șoltuz, să nu îndrăznească a-i judeca sau a le lua măcar un groș peste cele ce scriem mai sus, altfel va păți mare pedeapsă și urgie de la domnia mea. Scriem toate aceste de mai sus ca să le fie neclintite toată viața noastră.

Iar spre aceasta este credința domniei mele mai sus scrisului, noi, Ștefan-Voievod, și credința mitropolitului nostru, chir Teoctist, […] și credința tuturor boierilor noștri, și mari și mici. Iar spre mai mare tărie a tuturor acestora, mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru, boierului Vulpaș, subcanțilerul, să scrie și pecetea noastră s-o atârne la această carte a noastră. Iliaș în Suceava la anul 6966, martie 13.

În politica externă, Ștefan a urmat tradiția înaintașilor săi, apropiindu-se de Polonia. În 1459 semnează tratatul de la Overchelăuți prin care recunoaște suzeranitatea regelui polon. Ca gaj al fidelității sale, voievodul Moldovei lasă în stăpânirea polonă cetatea Hotin. În schimb, regele Cazimir al IV-lea trebuia să-l alunge pe Petru Aron din Polonia. Acest tratat a fost reînnoit în 1462 (conform tratatului, Hotinul reintră în stăpânirea Moldovei) și 1468 (prin acest tratat, regele polon se obliga să nu adăpostească în țara sa niciun pretendent la scaunul Moldovei).

Izgonit din Polonia, Petru Aron se refugiază în Ungaria, motiv pentru care Ștefan organizează prima incursiune în Transilvania la 5 iunie 1461, deoarece voievodul Sebastian de Rozgony îl adăpostea pe ucigașul tatălui său.

În ianuarie 1465, Ștefan cel Mare cucerește cetatea Chilia, stăpânită de maghiari, instalându-l în fruntea acesteia pe cumnatul său, pârcălabul Isaia. Această acțiune l-a determinat pe regele maghiar Matia Corvin să organizeze o expediție militară împotriva lui Ștefan. Astfel, în noiembrie-decembrie 1467 are loc campania regelui maghiar împotriva Moldovei, care avea ca scop înlăturarea lui Ștefan cel Mare și înscăunarea lui Petru Aron. Trupele maghiare trec prin pasul Oituz, pradă și ard târgul Trotuș, înaintează pe valea Siretului, ocupând Bacăul și Romanul pe care-l incendiază, Târgu Neamț și Baia. Bătălia finală are loc la Baia, unde Ștefan, în fruntea unei armate de circa 12.000 de oșteni, dă foc orașului și îi atacă pe unguri. Rănit, Matia Corvin se retrage, abandonând ideea ocupării Moldovei. A fost ultima tentativă a Ungariei de a-și impune suzeranitatea asupra Moldovei.

Raporturile dintre Ștefan cel Mare și Matia Corvin – relatarea Letopisețului de la Putna:

În anul 6975 [1467] noiembrie 19, s-a ridicat craiul unguresc Matiaș și a coborât la Trotuș cu toată puterea ungurească. Și au venit la târgul Romanului și l-au ars. Și apoi au venit la Baia. Și a fost gândul lui Ștefan voievod și a năvălit noaptea asupra lor la Baia. Și i-a dat Dumnezeu în mâinile lui Ștefan voievod și ale oastei lui. Și au fost uciși mare mulțime dintre ei. Și craiul atunci a fost săgetat în luptă. Și apoi s-au întors rușinați pe alt drum mai scurt. Și nu a fost cum au crezut ei, ci a fost cum era voia lui Dumnezeu. Și în același an a răposat și doamna Evdochia.

Și după câtva timp au făcut pace între dânșii, Ștefan voievod cu craiul unguresc, Matiaș și încă, după împăcarea cea bună, a dăruit domnului nostru, Ștefan voievod, 2 cetăți, anume cetatea de Baltă și Ciceu; în țara Ardealului, precum sunt și până acum.

În 1469, Ștefan cel Mare reușește să-l atragă în cursă pe unchiul său, Petru Aron, pe care-l decapitează.

În februarie 1470, Ștefan cel Mare inițiază campania militară împotriva lui Radu cel Frumos, Țării Românești. Voievodul Moldovei urmărea înlăturarea lui Radu cel Frumos și înscăunarea lui Laiotă Basarab.

La 20 august 1470, oștile moldovene îi înving pe tătari la Lipnic, reușind să recupereze prăzile și să-i elibereze pe robii capturați de aceștia.

În primăvara lui 1471, oastea munteană condusă de Radu cel Frumos pătrunde în Moldova, însă este înfrântă de moldoveni la Soci. În noiembrie 1473, Ștefan reușește să-l înlocuiască pe Radu cel Frumos cu Laiotă Basarab. O lună mai târziu, Radu își recapătă tronul cu ajutor turcesc. Aflându-se în fruntea unei armate de 12.000 de munteni și 17.000 de turci, Radu pătrunde în Moldova, unde jefuiește târgurile până la Bârlad.

În martie 1474, Laiotă Basarab, cu ajutorul lui Ștefan cel Mare, îl alungă pe Radu cel Frumos din Țara Românească. Acesta trece de partea turcilor, lucru care-l determină pe Ștefan să organizeze o campanie militară împotriva lui Basarab în toamna aceluiași an, însă fără succes.

Acțiunile militare și refuzul lui Ștefan de a plăti tribut turcilor începând cu 1473 au atras mânia sultanului Mahomed al II-lea. Astfel, la 10 ianuarie 1475 are loc lupta de la Vaslui (Podul Înalt), unde armata moldoveană, condusă de Ștefan cel Mare, împreună cu o oaste ardeleană și una polonă reușește să se impună în fața turcilor conduși de Suleiman pașa, care era ajutat de un corp de oaste muntean. Tactica ”pământului pârjolit”, lipsa de aprovizionare a trupelor otomane”, terenul și ceața au contribuit la victoria lui Ștefan.

Cu referire la această bătălie, cronicarul polonez Jan Dlugosz scria:

Nu s-a îngâmfat Ștefan în urma acestei biruințe, ci a postit patru zile cu apă și cu pâine. Și a dat poruncă în țara întreagă să nu cuteze cineva să-i atribuie lui acea biruință, ci numai lui Dumnezeu.

În urma acestei victorii, papa Sixtus al IV-lea l-a numit ”Atlet al lui Hristos”. Voievodul Moldovei adresează o scrisoare monarhilor creștini, cerându-le ajutorul în fața musulmanilor, însă cererea sa rămâne fără răspuns.

Scrisoare adresată principilor creștini de Ștefan cel Mare după victoria de la Vaslui – 25 ianuarie 1475:

Către coroana Ungariei și către toate țările, în care va veni această prezentă scrisoare. Salutare. Noi Ștefan voievod, din grația lui Dumnezeu domn al Moldovei, amical și cu plecăciune și cu toată plăcerea tuturor cărora scriu vă doresc tot binele, și vă spun domniilor voastre că necredinciosul împărat al turcilor a fost mult timp și este nimicitorul întregii creștinătăți, și în fiecare zi se gândește cum să distrugă și să supună toată creștinătatea. De aceea noi facem cunoscut tuturor domniilor voastre că pe la Boboteaza trecută sus-numitul turc a trimis asupra mea în țara noastră o mare armată în număr de o sută și douăzeci de mii de oameni, al căror căpitan principal era Suliman-pașa beglerbegul și cu el toată curtea sus-numitului turc și toate semințiile Romaniei și domnul Munteniei cu toată puterea lui, Asan-beg, Ali-beg, Scander-beg, Grana-beg și Osu-beg, Valtivubeg, Serefaga-beg, domnul din Sofia, Cusenra-beg, Paier-beg și fiul lui Isac-pașa, cu toată mulțimea lui de ieniceri, și toți acești sus-numiți sunt toți comandanții cei mari ai câmpului de luptă, și auzind bine și văzând și noi pentru apărare am luat spada în mână și cu ajutorul domnului Dumnezeu am mers asupra lor și i-am călcat în picioare, și i-am trecut prin spadele noastre. Și pentru asemenea lucru lăudat să fie domnul Dumnezeu, și după ce a auzit de această înfrângere păgânul împărat al turcilor și-a pus în plan să se răzbune și el însuși în persoană cu toată puterea sa să vie în luna mai asupra noastră și să supună țara noastră care e poarta tuturor creștinilor, și pe care poartă, care e țara noastră, Dumnezeu ne-a ferit-o până acum, dar dacă această poartă va fi pierdută, Dumnezeu să ne ferească de așa ceva, toată creștinătatea va fi în mare primejdie. De aceea noi ne rugăm la amabilitatea voastră să ne trimiteți în ajutorul nostru pe căpitanii voștri contra dușmanilor creștinătății, și cât mai este timp, fiindcă turcul are mulți potrivnici și în multe părți are de-a face cu oameni care nu au opinia lui, pentru apărare cu spada în mână stau contra lor, și noi, din partea noastră, promitem cu jurământul nostru domnesc, cu viața noastră, că până la moarte ne vom apăra și vom lupta pentru credința creștină. Și similar trebuie să faceți și voi, și pe mare și pe uscat, pentru că după opinia pe care noi o avem, cu ajutorul lui Dumnezeu noi i-am și luat mâna dreaptă, și de aceea fiți cu bunăvoință și gata fără întârziere. […]

La 12 iulie 1475, Ștefan semnează un tratat antiotoman cu Ungaria. Acesta este reînnoit în 1489, iar conform tratatului, Ștefan primea din partea lui Matia Corvin două cetăți în Transilvania (Ciceiul și Cetatea de Baltă).

La 13 mai 1476, sultanul Mahomed al II-lea pornește cu oastea din Adrianopol și deschide marea campanie împotriva Moldovei. Scopul sultanului era de a-l înlocui pe Ștefan cel Mare cu Alexandru, un pretins frate al acestuia. Pe 26 iulie același an are loc bătălia de la Războieni (Valea Albă), unde turcii conduși de sultan îl înving pe Ștefan. Din cauza faptului că turcii nu reușesc să cucerească cetățile moldave, iar mijloacele de aprovizionare le erau puse în pericol de oastea transilvană, sultanul ordonă retragerea.

Concepția lui Ștefan cel Mare despre lupta antiotomană – solia lui Ioan Țamblac la Veneția (1478):

Prea înalte prinț și domn. Acestea sunt lucrurile despre care voi referi cu gura mea, eu Ioan Țamblac, ambasador și unchi al domnului Ștefan voievod din partea sa. Că pentru toate cele care au intervenit din partea turcilor în țara sa, Excelența Voastră trebuie să fi aflat de la mulți. Dar e adevărat că cele ce au urmat nu ar fi intervenit dacă ar fi știut că principii creștini și vecini cu el au să se poarte așa cum s-au purtat; totuși, deși aveau jurăminte și conveniri cu el, l-au înșelat și a pățit ce a pățit. Convențiile și jurămintele ce erau între ei conțineau că toți trebuie să fie gata și să ajute în orice loc pe acel dintre domni împotriva căruia ar fi mers turcii. Și totuși, cu toată speranța mea în ei, mi s-a întâmplat contra mea ceea ce am zis. Căci, dacă nu ar fi fost așa, aș fi făcut una din două: ori m-aș fi opus cu adevărat inamicului la trecere și nu l-aș fi lăsat să treacă, ori în mod sigur, dacă aceasta mi-ar fi fost imposibilă, aș fi încercat să salvez oamenii țării mele și nu aș fi pățit atâta daună. Dar m-au lăsat singur, și a urmat cum am spus mai sus. Și dacă inamicul ar fi fost singur, n-ar fi fost atât de rău. Dar el a făcut să vie și cealalată Valachie de o parte, și tătarii de alta, și el în persoană a venit cu toată puterea sa, și m-au înconjurat din trei părți, și m-au găsit singur, și toată armata mea împrăștiată pentru salvarea familiilor. […]

Nu vreau să mai spun cât de folositoare este pentru treburile creștine această țară a mea; socotesc că este de prisos fiindcă lucrul e foarte evident, pentru că e seraiul Ungariei și Poloniei și straja acestor două regate. Afară de acestea, fiindcă turcul s-a împiedicat de mine, de patru ani mulți creștini au rămas în liniște. Așadar, ca domni creștini și cunoscuți ca creștini, eu recurg la ilustra domnia voastră implorând ajutorul vostru creștinesc, spre a-mi păstra această țară a mea, folositoare pentru treburile creștine, promițând că orice dar și subsidii
mi veți da eu îl voi folosi pe multe căi de câte ori veți porunci și veți avea trebuință, dar numai contra necredincioșilor, și unde veți porunci, fără nici o amânare. Afară de aceasta, Excelența voastră va face o faptă foarte onorabilă ajutând pe un domn creștin. Aceasta cer acum, și aceasta pentru că știu că turcul va veni iar contra mea în sezonul acesta pentru cele două ținuturi, al Chiliei și Cetății Albe, care le sunt foarte stânjenitoare. De aceea, în aceasta vreau să fiu ajutat acum, căci timpul nu va da a face altă pregătire generală. Și Excelența Voastră trebuie să considerați că aceste două ținuturi sunt toată Valachia și că Valachia cu aceste două ținuturi este un zid pentru Ungaria și Polonia. Afară de aceasta eu zic mai mult, că dacă aceste două cetăți vor fi păstrate, turcii va fi cu putință să piardă și Caffa și Chernosesul. […]

În toamna aceluiași an, Ștefan cel Mare, ajutat de comitele Ștefan Bathory, îl alungă pe Laiotă Basarab din fruntea Țării Românești și-l înscăunează domn pe Vlad Țepeș. Cel din urmă cade victimă unui complot boieresc, iar Laiotă Basarab își recapătă tronul.

În noiembrie 1477, domnul Moldovei îl învinge pe Laiotă Basarab și-l instalează la domnia Țării Românești pe Basarab cel Tânăr (zis Țepeluș). Acesta, asemenea lui Laiotă Basarab, trece de partea turcilor. În mai-iunie 1480, Ștefan cel Mare pătrunde în Țara Românească, îl învinge pe Basarab cel Tânăr, însă nu reușește să-l îndepărteze de la tron. Abia în iulie 1481, în urma bătăliei de la Râmnic, Laiotă Basarab își pierde tronul, fiind înlocuit de Ștefan cu Vlad Călugărul, fiul lui Vlad Dracul. Anul următor, domnul Moldovei cucerește cetatea muntenească Crăciuna.

Primul pamflet politic cunoscut din spațiul românesc – Scrisoarea brăilenilor către Ștefan cel Mare (1481):

De la toți boierii brăileni și de la toți cnezii și de la toți rumânii, scriem ție, domnului moldovenesc, Ștefane voievod. Ai tu oare omenie, ai tu minte, ai tu creieri de-ți prăpădești cerneala și hârtia pentru un copil de curvă, fiul Călțunei, și zici că-ți este fiu? Dacă ți-e fiu și vrei să-i faci bine, atunci lasă-l să fie după moartea ta domn în locul tău, iar pe mumă-sa ia-o și ține-o să-ți fie doamnă; cum au ținut-o în țara noastră toți pescarii din Brăila, ține-o și tu să-ți fie doamnă. Și învață-ți țara ta cum să te slujească, iar de noi să te ferești; căci de cauți dușman, ai să-l găsești. Și așa să știi: domn avem, mare și bun, și avem pace din toate părțile; și să știi că toți pe capete vom veni asupra ta și vom sta pe lângă domnul nostru Basarab voievod, măcar de-ar fi să ne pierdem capetele.

În 1480, Ștefan încheie un tratat de pace cu turcii. Acesta este încălcat de către noul sultan Baiazid al II-lea, care, cu ajutorul muntenilor, cucerește în vara lui 1484 Chilia și Cetatea Albă. În septembrie 1484 are loc o nouă campanie în Moldova. Profitând de lipsa lui Ștefan din țară, otomanii conduși de Ali, begul Rumeliei, însoțiți de oastea munteană, pătrund în Moldova, prădând și arzând țara până la Suceava. Ștefan cel Mare revine în țară și reușește să respingă atacul munteano-otoman.

Sulhname-ul acordat de Mehmed al II-lea lui Ștefan cel Mare (1480):

Pricina emiterii preaslăvitului semn împărătesc […] este aceasta: Kara-Bogdan, care din vremurile vechi, era plin de omenie și supus […], neamânând nici o clipă îndatoririle sale de supunere, precum și dările stabilite prin firman, se supunea poruncilor mele și își plătea la timp, fără întârziere haraciul său, pe care îl fixasem. Dar, de la o vreme, șoaptele îndărătniciei diavolești vârâdnu-i în creier gândul de răscoală și de tulburare, el […] arătase îndrăzneală și ieșise din calea ascultării.

De aceea zelul pentru credința în Allah și efortul pentru cinstea împărăției se puseseră în mișcare. Astfel, din pricina mâniei mele, cu glorioasele mele oști, purtătoare de vijelie, am ruinat din rădăcină, ca uraganul, țara sa prosperă, […] și-i dădusem o pedeapsă strașnică cu viteaza mea mână nimicitoare.

Cu acest prilej, deșteptându-se din somnul neștiinței, el […] și-a plecat fața la pământ pentru slujire și s-a rugat, zicând astfel: ”Predându-mi, ca și mai înainte, grumazul meu la supunere și la ascultare, și, de asemenea, dublând haraciul meu, care, așa cum îmui fusese fixat, era în fiecare an de trei mii de florini frâncești, și făcându-l de șase mii de florini în fiecare an, am devenit prietenul prietenilor și dușmanul dușmanilor voștri.

De asemenea, neabătându-mă, ca și în zilele de altădată, cu nici un pas din calea cea dreaptă, sunt, din tată și moș, unul dintre slujitorii acestei Porți, înaltă ca cerul.

[…] De aceea, revărsându-se oceanul mărinimiei mele și marea bunăvoinței mele, l-am iertat pentru vina sa și am reînnoit tratatul. Și Allah cel milostiv și binevoitor a zis: ”Țineți-vă legământul; sunt răspunzători cei care își încalcă legământul!”.

De vreme ce, potrivit condițiilor amintite mai sus el va avea legături bune cu Poarta împărăției mele și va arăta ascultare, atunci, nici el, nici avutul său și nici țara sa nu vor fi atacate de mine, nici de sangeacbeii mei, nici de ceilalți supuși ai mei și, atâta timp cât, din partea lui se vor vedea fapte drepte, el se va bucura din partea mea de aceeași bunăvoință împărătească a mea și va fi ocrotit cu aceeași mărinimie împărătească a mea. Și l-am învredenicit cu acest ahidname, ca să-l aibă în mâna sa drept bunăvoință și ca pricină de încredere.

În 1485, la Colomeea, Ștefan depune personal jurământul de credință regelui Cazimir al IV-lea al Poloniei.

Din cauza lipsei de sprijin din partea puterilor creștine, Ștefan este nevoit să încheie pace cu turcii în 1486/1487, reluând plata tributului.

Ștefan cel Mare a încercat să formeze un sistem de alianțe matrimoniale. În acest sens, și-a căsătorit fiica, Olena, la 12 ianuarie 1483, cu Ivan, fiul și moștenitorul marelui cneaz al Moscovei, Ivan al III-lea. În 1489, Alexandru, fiul cel mare al lui Ștefan, s-a căsătorit cu fiica voievodului Transilvaniei, Bartolomeu Draggfy. În urma căsătoriei celor doi, relațiile moldo-transilvane s-au întărit.

Spre finalul domniei, relațiile lui Ștefan cu Polonia s-au răcit. În 1490 exista riscul ca Ioan Albert, regele Poloniei, să ajungă în fruntea Ungariei. Ștefan nu dorea ca Ioan Albert să dețină și coroana maghiară și i-a susținut pe adversarii acestuia, Maximilian I de Habsburg și Vladislav Jagiello, regele Cehiei. Mai mult decât atât, voievodul moldovean a luat inițiativa de a ataca Polonia, reușind să ocupe parțial Pocuția.

În august-septembrie 1497, Ioan Albert organizează campania militară împotriva Moldovei. Reușește să ajungă până la Suceava pe care o asediază, însă se retrage la venirea armatei maghiare, condusă de Bartolomeu Dragffy. La întoarcere, polonezii au fost înfrânți de moldoveni la Codrii Cosminului. Conflictele dintre Moldova și Polonia au continuat și în anul următor. Ștefan cucerește și pradă cetăți până la Liov și peste Nistru. La 12 iulie 1499 se încheie tratatul de la Hârlău prin care Polonia renunța la pretențiile de suzeranitate asupra Moldovei.

Confruntarea cu regele Ioan Albert al Poloniei (1497):

În anul 7005 [1497] s-a ridicat craiul leșesc, Albert, cu toate puterile sale asupra lui Ștefan voievod, cu înșelăciune, spunând că merge împotriva turcilor, să ia cetățile Chilia și Cetatea Albă. Și Ștefan voievod a trimis în întâmpinarea lui pe solii lui, Tăutul logofăt și Isac vistiernic cu multe și mari daruri. El însă îi prinse și-i băgă în fiare și îi trimise la Liov. Iar el însuși a venit la cetatea Sucevii și a înconjurat-o și a bătut-o 3 săptămâni și nu a dobândit nimic. Iar Ștefan voievod a adunat oastea sa în târgul Roman. Apoi i-a venit ajutor de la craiul unguresc, care era fratele craiului leșesc, 12 mii și cu dânșii era voievodul Ardealului, Birtoc, cuscrul lui Ștefan voievod. Și Radul voievod încă i-a trimis ajutor și de la împăratul Baiazit i-a venit ajutor. Și Birtoc a rugat pe Ștefan voievod pentru pace și domnul Ștefan voievod cu greu a făcut voia lui pentru pace, dar ca ei să se înapoieze pe drumul pe care au venit.

Și Ștefan voievod a ospătat și a dăruit pe Birtoc cu mari și cu multe daruri și l-a trimis la ale sale. Iar craiul nu s-a înapoiat pe același drum pe care a venit, ci pe unde era țara întreagă. De aceea s-a mâniat Ștefan voievod și a gonit pe urma lor și i-a ajuns la marginea bucovinei Cozminului. Și luând pe Dumnezeu în ajutor și pe preacurata lui mamă și pe sfântul mare mucenic Dimitrie, i-a lovit și i-a învins și a fost mare măcel între ei. Și au căzut mulți nobili mari dintre ei și au fost luate schiptrele cele mari ale craiului și tunurile lui cele mari. Și a venit veste lui Ștefan voievod că vine și alăto oaste leșească. Și domnul a trimis pe Boldur și i-a ucis pe toți. Și astfel craiul a plecat rușinat, abia a scăpat cu câțiva puțini ai lui.

Ștefan cel Mare moare la 2 iulie 1504, fiind înmormântat la mănăstirea Putna, ctitoria sa. La câțiva ani după moarte, regele Poloniei îl numea Stephanus ille magnus, intrând cu acest nume în istorie.

Geneza și evoluția unui mit istoric – testamentul lui Ștefan cel Mare:

Grigore Ureche:
Iar când au fost aproape de sfârșitul său, chemat-au vlădicii și toți sfetnicii săi, boierii cei mari și alți toți câți s-au prilejuit, arătându-le cum nu vor putea ține țara cum o au ținut-o el, ci socotind din toți mai puternic pe turc și mai înțelept, au dat învățătură să se închine turcilor.

Ion Neculce:
Și când au murit Ștefan-vodă cel Bun, au lăsat cuvânt fiului său, lui Bogdan-vodă, să închine țara la turci, iar nu la alte neamuri, căci neamul turcilor sunt mai înțelepți și mai puternici, că el nu o va putea ținea țara cu sabia, ca dânsul.

Dimitrie Cantemir:
Analele moldovene zic că Ștefan cel Mare, după ce a domnit 47 de ani și 5 luni, și după ce în acest timp a făcut atâtea lucruri frumoase, și a repurtat atâtea victorii glorioase asupra turcilor, ungurilor, polonilor, românilor și tătarilor, […] simțind că, deși tare încă în spirit, dar puterile trupești îi slăbesc, și că moartea i se apropie, a chemat la sine pe unicul său fiu și moștenitor al țării și pe mai-marii boieri și le-a vorbit precum urmează: ”O, Bogdane, fiul meu, și voi toți amici ai mei de arme, care ați fost martori atâtor victorii glorioase, și ați luat parte la ele! […] moartea e la ușă. Dar nu aceasta este de ce mă tem: căci știu eu, că îndată cu nașterea mea, am început a grăbi spre mormânt. Pericolul ce amenință această țară din partea acelui răcnitor și fioros leu de Soliman, care arde de setea sângelui creștin, iacă ce disturbă și umple de frică și de cutremur inima mea. El a înghițit până acum prin intrigi și uneltiri mai toată Ungaria; a supus prin puterea armelor sale Crimeea și cele până acum încă neînvinse triburi ale tătarilor […]; Basarabia noastră cotropită de violențele sale; Valahia, ai cărei locuitori, deși inamici nouă, dar sunt creștini ca și noi, geme sub jugul acelui tiran; cu un cuvânt cea mai frumoasă parte a Europei și Asiei este sub puterea lui. Dar încă nu este îndestulat cu atât, ci-și întinde armele fatale în toate părțile, și nu vrea să cunoască margini puterii și ambițiunii sale de a domni. Așa stând lucrurile, credeți voi că […] își va reține el mâna de a nu o pune asupra Moldaviei, care este înconjurată de atâtea provincii ale sale? Nu vă temeți voi, că după ce va fi supus toată Ungaria, se va întoarce cu toate puterile în contra noastră? […] la vecinii mei de prin prejur, eu nu pot decât să deplâng deplorabila stare a lucrurilor. Pe poloni îi cunosc și știu că sunt inconstanți și incapabili să reziste furiei turcilor; ungurii gem deja cu toții sub jugul lor; germanii au, precum mi se pare, atâtea încurcături interne încât nu vor sau nu pot să se ocupe cu cele externe. […] Puterile noastre sunt prea puține; ajutorul străin, încet și departe; iar pericolul cert și aproape. Pentru aceea, eu judec că este mai bine să îmblânzim și pe această bestie turbată și sălbatică, decât să o irităm și mai mult prin strepitul armelor. […] Și pentru aceea, în aceste ale mele ultime momente, vă exort [cer], ca un tată și ca frate, ca, dacă pe lângă preservațiunea legilor noastre civile și ecleziastice, puteți obține pacea sub condițiuni onorabile, chiar fi și pe lângă un tribut, atunci este mai potrivit a vă încrede în clemența sa decât în armele sale. Dar dacă v-ar prescrie alte condițiuni, atunci mai bine să pieriți cu toții de mâna inamicului, decât să fiți spectatori oțioși la profanarea religiunii voastre și la calamitatea țării voastre. Iar Dumnezeul părinților noștri, care face minuni, va întinde grația sa inexorabilă asupra voastră, și mișcat de lacrimile servitorilor săi, va trimite pe unul care să vă scape, sau să scape posteritatea voastră de sub jugul barbarilor, și să redea țării libertatea și puterea sa!”. Bogdan, urmând acestei ultime voințe a părintelui său, a trimis în al șaptelea an al domniei sale delegați la Soliman, și el mai întâi i-a supus Moldova sub titlul unui tribut.

Barbu Ștefănescu-Delavrancea:
Când voi fi în fața lui, voi îndrăzni să-i zic: ”Doamne, tu singur știi c-a fost pe inima mea, că-n tine a mcrezut, că nici o deșertăciune nu s-a lipit de sufletul meu, că am sta zid neclintit în fața păgânilor […] Dar toți m-au părăsit […] Doamne, osândește-mă după păcatele mele, ci nu mă osândi de pacea cu turcii spre mântuirea sărmanului meu popor! Bogdane, turcii sunt mai credincioși ca creștinii cuvântului dat […] Țineți minte cuvintele lui Ștefan, care v-a fost baci până la adâncă bătrânețe… că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri ș-a urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor…

Ștefan cel Mare a fost cel mai de seamă domn al Moldovei. Strategia aplicată de el a fost de succes, deoarece a știut cum să-și învrăjbească dușmanii. A luptat atât împotriva ungurilor, otomanilor și polonezilor, cât și cu aceștia, neținând cont de religia aliatului. Se spune că voievodul moldovean ar fi ridicat câte o mănăstire sau biserică după fiecare bătălie, dovadă fiind numeroasele ctitorii. În anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat ca fiind ”Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”, cinstit în calendarul ortodox la data de 2 iulie.

Personalitatea lui Ștefan cel Mare a fost cel mai bine redată de Jan Dlugosz în Senioris Canonici Cracoviensis și de Grigore Ureche în Letopisețul Țării Moldovei:

Jan Dlugosz:
[…] O, bărbat demn de admirat, cu nimic mai prejos de ducii eroici, pe care îi admirăm atât, care în timpul nostru primul dintre principii lumii a dobândit o victorie atât de glorioasă împotriva turcilor. După judecata mea, el este cel mai demn să i se dea conducerea și stăpânirea lumii, și mai ales funcția de comandant împotriva turcilor, cu sfatul comun, consensul și hotărârea creștinilor, câtă vreme ceilalți regi și principi catolici se destind în lene și desfătări sau în lupte civile. […]

Grigore Ureche:
Fost-au acestu Ștefan vodă om nu mare de statu, mânios și degrabă vărsătoriu de sânge nevinovat; de multe ori la ospețe omorâea fără județu. Amintrelea era om întreg la fire, neleneșu, și lucrul său îl știia a-l acoperi și unde nu gândiiai, acolo îl aflai. La lucruri de războaie meșter, unde era nevoie însuși se vârâia, ca văzându-l ai săi, să nu se îndărăpteze și pentru aceia raru războiu de nu biruia. Și unde biruia alții, nu pierdea nădejdea, că știindu-se căzut jos, să rădica deasupra biruitorilor.

Sursa: Bogdan Murgescu (coordonator), Istoria României în texte, Editura Corint, București, 2001

Recomandări

1 comentariu Adaugă comentariu

  • #1

    Papa Sixtus al IV-lea nu al VI-lea! Corectați vă rog.

    răspunde
  • Adaugă un comentariu

    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Adresa de mail nu va fi publicată.
    Prin postarea acestui comentariu declari că ai citit și ești de acord cu termenii și condițiile acestui site.