Poți ajuta la dezvoltarea site-ului, cumpărând prin intermediul link-urilor de afiliere de pe eMAG, Cărturești, Libris, Cartepedia sau Elefant.

Secolul XX – între diplomație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și în Europa

www.istorie-romaneasca.ro
8 aprilie 2021Nici un comentariu

Secolul al XX-lea între democrație și totalitarism în Europa

În perioada interbelică, în Europa, întâlnim atât state democratice, cât și state totalitare:

 • țări cu un regim democratic:
  – republici: Franța, Elveția, Polonia
  – monarhii constituționale: România, Anglia, Iugoslavia
 • țări cu un regim totalitar:
  – state cu un regim totalitar de extremă stângă (comunism): U.R.S.S.
  – state cu un regim totalitar de extremă dreaptă (fascism, nazism): Italia, Germania

Trăsăturile democrației

 • suveranitatea poporului
 • separarea puterilor în stat
  – puterea legislativă → Parlament
  – puterea executivă → Guvern
  – puterea judecătorească → instanțe judecătorești
 • votul universal
 • pluripartidism (existența mai multor partide politice)
 • respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

Trăsăturile totalitarismului

 • inexistența principiului separării puterilor în stat → toată puterea este concentrată în mâinile unui singur om / unui grup restrâns de oameni
 • unipartidismul (partidul unic)
 • cenzura
 • cultul personalității
 • economie dirijată
 • nerespectarea drepturilor și libertăților cetățenești
 • teroarea
 • poliția politică
 • controlul statului asupra individului

Cauzele instaurării totalitarismului

– criza economică → creșterea ratei de șomaj, scăderea nivelului de trai
– nemulțumirea față de prevederile tratatelor de pace încheiate la Paris

Regimuri totalitare

Comunismul
 • regim totalitar de extremă stângă
 • are la bază ideologia marxist-leninistă
 • teoreticieni: Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilici Lenin
 • 25 octombrie 1917: revoluția bolșevică din Rusia → comuniștii preiau puterea
 • trăsături:
  – reprezintă teoria clasei proletare (muncitoare)
  – susține lupta de clasăproletariatul trebuia să preia puterea de la burghezi
  – partid unic: PCUS
  – cultul personalității (Stalin = Marele Conducător)
  naționalizarea fabricilor, uzinelor, băncilor
  colectivizarea agriculturii
  – poliție politică: CEKA, NKVD, KGB
  desființarea proprietății private
  – teroarea
  existența gulagurilor
  – încălcarea drepturilor și libertăților cetățenești
Fascismul
 • regim totalitar de extremă dreaptă
 • prezintă mai multe variante: nazism (Germania), legionarism (România)
 • octombrie 1922: ”Marșul asupra Romei” → Benito Mussolini preia puterea
 • trăsături:
  redobândirea onoarei națiunii italiene după modelul Romei Antice
  – antisemitism
  – partid unic: Partidul Fascist
  – cultul personalității (Benito Mussolini = Il Duce)
  – anticomunism
  – naționalism exacerbat
  economia era organizată pe principii corporatiste
  – poliție politică: OVRA
  – teroarea
  – încălcarea drepturilor și libertăților cetățenești
Nazismul
 • regim totalitar de extremă dreaptă
 • a fost formulat ca ideologie de Adolf Hitler în lucrarea ”Mein Kampf” (”Lupta mea”)
 • alegerile din toamna anului 1932 → naziștii ajung la putere în ianuarie 1933
 • trăsături:
  – antisemitism
  – rasism
  – anticomunism
  – naționalism exacerbat
  teoria rasei ariene
  teoria spațiului vital
  – cultul personalității (Adolf Hitler = Fuhrer)
  – partidul unic: NSDAP
  – poliție politică: Gestapo

Secolul al XX-lea – între democrație și autoritarism în România

Regimurile politice din România în secolul al XX-lea

 • 1901-1938: regim democratic
  – votul universal
  – pluripartidismul
  – separarea puterilor în stat
 • 1938-1940: regim autoritar
  – partidul unic: Frontul Renașterii Naționale
  – cultul personalității
  – cenzura
  – regele deținea întreaga putere
 • 1940-1941: România devine un stat național-legionar
  Ion Antonescu a guvernat cu sprijinul legionarilor
  – regimul politic din România capătă caracteristicile unui regim totalitar de extremă dreaptă
 • 1941-1944: regim de dictatură militară
  – întreaga putere era concentrată în mâinile mareșalului Ion Antonescu
  – Ion Antonescu guverna prin decrete-legi
 • 1948-1989: regim comunist
  – partid unic: Partidul Muncitoresc Român / Partidul Comunist Român
  – cenzura
  – teroarea
  – poliție politică: Securitatea
  – naționalizarea fabricilor, uzinelor, băncilor
  – colectivizarea agriculturii
 • 1990-prezent: regim democratic
  – votul universal
  – pluripartidismul
  – separarea puterilor în stat

Trăsăturile regimului politic în România interbelică

 • dispare rotativa guvernamentală
 • dispar partidele conservatoare
 • Partidul Național Liberal își consolidează pozițiile
 • apar noi partide: Partidul Țărănesc, Partidul Național Român (din Transilvania), Partidul Comunist Român, Partidul Național Țărănesc (creat prin fuziunea Partidului Țărănesc cu Partidul Național Român) este a doua forță politică din țară
 • apar și se afirmă partidele minorităților naționale
 • apar și se impun partidele extremiste: Liga Apărării Național Creștine, Legiunea Arhanghelul Mihail, Garda de Fier, Totul pentru Țară
 • viața politică a evoluat de la democrație la autoritarism

Partide politice interbelice

Partidul Național Liberal:

 • personalități: Ionel Brătianu, Vintilă Brătianu, I.G. Duca, Ștefan Zeletin
 • baza socială: burghezia, elemente orășenești (profesori, ingineri, medici, avocați, funcționari)
 • promovează neoliberalismul → statul trebuie să intervină în sectorul economic → interesul național primează în fața celui individual
 • obiective:
  – dezvoltarea industriei naționale (doctrină: ”Prin noi înșine”)
  – lărgirea dreptului de vot
  – valorificarea resurselor naturale ale țării pentru dezvoltarea societății românești
 • realizări: reforma agrară și electorală, Constituția din 1923

Partidul Național Țărănesc:

 • personalități: Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Virgil Madgearu
 • baza socială: burghezia mică și mijlocie, țărănimea, intelectualii
 • promovează doctrina ”porților deschise” → statul român nu era capabil să susțină din punct de vedere financiar investițiile în industrie → acceptă infuzia de capital străin
 • în concepția național-țărăniștilor, agricultura trebuie să aibă rolul principal → România trebuia să fie un stat țărănesc

Extrema stângă:

 • reprezentată de Partidul Comunist Român
 • personalități: Marcel Pauker, Lucrețiu Pătrășcanu
 • baza socială: muncitorii
 • promovează o politică antinațională → susține dreptul popoarelor la autodeterminare → în 1924 este scos în afara legii
 • obiectivul principal al comuniștilor era instaurarea prin revoluție a dictaturii proletariatului și realizarea societății comuniste

Extrema dreaptă:

 • reprezentată de Liga Apărării Național Creștine (1923), Legiunea Arhanghelul Mihail (1927), Garda de Fier (1930), Totul pentru Țară (1933)
 • personalități: A.C. Cuza, Corneliu Zelea Codreanu, Horia Sima
 • bază socială: tineri, studenți, preoți, elemente ale muncitorimii și burgheziei cu vederi antisemite
 • grupările de extremă dreaptă aveau la bază o doctrină antisemită, antidemocratică și anticomunistă
 • partidele de extremă dreaptă urmăreau eliminarea evreilor din viața politică și educarea tineretului în spirit creștin și naționalist
 • legionarii considerau că ei sunt singurii capabili să asigure renașterea noastră națională
 • pentru a-și atinge scopurile, au recurs la asasinate: prim-miniștrii I.G. Duca (1933) și Armand Călinescu (1939)
 • pe plan politic urmăreau instaurarea unui regim totalitar → România a fost un stat național-legionar în perioada septembrie 1940 – ianuarie 1941

Dacă dorești să contribui la dezvoltarea acestui site, o poți face printr-o donație prin intermediul Paypal. Îți mulțumim în avans!

Recomandări

Adaugă un comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Adresa de mail nu va fi publicată.
Prin postarea acestui comentariu declari că ai citit și ești de acord cu termenii și condițiile acestui site.