Poți susține financiar acest proiect prin intermediul Patreon.

Românii din Maramureș

Fragment din actul de danie emis în 1352 de regele Ludovic I al Ungariei, din care rezultă existența anterioară a românilor din Maramureș.

[…] Prin aceste rânduri voim să ajungă la cunoștința tuturor că întrucât potrivit cuprinsului scrisorii prealuminatului principe Ludovic, din mila lui Dumnezeu regele Ungariei, îndreptată nouă la dânsul, noi din porunca numitului rege am trimis spre mărturie pe chibzuitul bărbat domnul Mihail, preotul altarului sfântul Emeric, mărturisitorul din aceeași biserică a noastră, împreună cu magistrul Georgius, fiul lui Gregori de Rosaly, omul pomenitului domn regele, ca să ia seama de hotărnicia și ridicarea semnelor de hotar ale unei moșii de seamă și de frunte Cuhnea precum și a celor ce țin de ea, aflătoare, adică după cum se spune, în destrictul Maramureș olohilor Ștefan și Ioan, fiii lui Iuga, tot olach, slujitori credincioși ai numitului domn regele; în cele din urmă acel om al regelui și acel om al nostru, întorcându-se la noi, ne-au spus într-un glas astfel, că ei, împreună cu sus-zișii Ștefan și Ioan, fiii lui Iuga, în lunea de după octavele trecute ale sărbătorii Paștilor domnului și în alte zile trebuitoare pentru aceasta, s-au dus la numita moșie Cuhnea și la pământurile ce țin de ea, și după chemarea în chip legiuit a tuturor vecinilor și megieșilor ei, hotărnicindu-le după adevăratele și vechile lor hotare ce se vor arăta mai jos, dimpreună cu toate folosințele lor și cu cele ce țin de ele, ca: pământuri de arătură, lunci, păduri, dumbrăvi, râuri, piscuri înzăpezite, dealuri, văi, drumuri și alte locuri de trecere care obișnuiau să fie acolo după datina olachilor și care sunt acum sau pot fi în viitor le-am lăsat pomeniților Ștefan și Ioan, fiii lui Iuga, spre a le stăpâni cu dreptul lor, fără să se fi ivit atunci vreun împotrivitor. […]

Cosmin FLOREA13 iunie 20202 minute2460
Grigore Ureche

Întemeierea Țării Moldovei în viziunea lui Grigore Ureche

Francesco Della Valle

Târgoviște în Evul Mediu

Intră în grupul pasionaților de istorie de pe acebook.
Adaugă comentariu

Adaugă un comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Adresa de mail nu va fi publicată.
Prin postarea acestui comentariu declari că ai citit și ești de acord cu termenele și condițiile acestui site.