Petre Aurelian a fost o personalitate marcantă a veacului al XIX-lea. S-a născut la 13 decembrie 1833, la Slatina. A fost de profesie economist și agronom, ducând și o intensă activitate politică, fiind membru al Partidului Național Liberal. A urmat cursurile Școlii Superioare de Agricultură de la Grignon, Franța, între anii 1856-1860, absolvind ca șef de promoție.

Reîntors în țară, a fost numit director la Imprimeria Statului și ”Monitorului Oficial”, funcție pe care a ocupat-o între anii 1860-1861. A avut o bogată activitate didactică, fiind profesor la Școala de Agricultură de la Pantelimon, unde a deținut vreme de 20 de ani și funcția de director. Din 1878 a ținut cursurile de economie rurală și drept administrativ la Școala de Poduri și Șosele.

A fost primul președinte al Ateneului Român, numărându-se totodată și printre fondatorii acestei instituții. În 1871 a devenit membru titular al Societății Academice Române, ocupând de-a lungul vremii și funcția de vicepreședinte, respectiv președinte al Academiei Române.

A fost un membru marcant al Partidului Național-Liberal, în interiorul căruia, a condus gruparea disidentă ”Drapeliștii”. Grupul ”drapeliștilor revine în Partidul Național-Liberal în 1900, recunoscând șefia lui Dimitrie A. Sturdza. A fost deputat și senator, președinte al Adunării Deputaților și al Senatului. A ocupat portofolii la ministerul Agriculturii, Comerțului și al Lucrărilor Publice, la cel al Cultelor și Instrucțiunii, a fost minsitru de Interne, s-a aflat în fruntea ministerului Agriculturii, Industriei, Comerțului și Domeniilor. Petre Aurelian a condus Consiliul de Miniștri în perioada cuprinsă între 21 noiembrie 1896 – 26 martie 1897.

A avut o bogată activitate politică, luând iniațitive benefice pentru țară. El este cel care a introdus obligativitatea predării de cunoștințe agricole în programa învățământului rural primar, elaborând în acest scop, în 1869, Manualul de agricultură pentru clasele primare.

Viziunea lui Petre Aurelian era îndreptată către independența economică a țării, a cărei industrializări trebuia realizată pe calea unei politici protecționiste.

Alături de Ion Ionescu de la Brad, a fost organizatorul primei Expoziții naționale de produse agricole și industriale românești din 20 mai 1865. Împreună cu Alexandru Odobescu a organizat pavilionul românesc la Expoziția universală de la Paris din 1867.

Petre Aurelian s-a stins din viață la 24 ianuarie 1909, la București.

Petre Aurelian
Petre Aurelian
Sursa imaginii: aici

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandări
You May Also Like
Cetatea Enisala
Citește

Ivanco

Ivanco a fost despot al Dobrogei între anii 1386-1388/1389. Pe plan extern a avut numeroase conflicte, atât cu…
Mareșalul Ion Antonescu
Citește

Ion Antonescu

Ion Antonescu s-a născut la data de 2 iunie 1882, la Pitești. A urmat cursurile mai multor școli…
Gelu
Citește

Gelu

Gelu a fost voievod al Terrei Ultrasilvana (Transilvania), fiind menționat pentru prima dată în lucrarea Gesta Hungarorum, operă…
Burebista. Regatul Daciei
Citește

Burebista

Burebista (82-44 î.Hr.) este cunoscut în istoriografie drept cel care a reușit să unifice triburile geto-dace. Împrejurările în…