Alexandru cel Bun

Alexandru cel Bun a fost fiul domnului Roman I din a doua căsătorie, cu Anastasia (vara regelui polon Vladislav Jagiello) Acesta a fost domn al Moldovei între anii 1399 / 1400 – 1432 A ocupat scaunul domnesc în jurul vârstei de 15 ani, îndepărtându-l din fruntea Moldovei pe fratele său vitreg, Iuga, cu ajutorul lui Mircea cel Bătrân Odată instalat la domnie, Alexandru a acționat [...]

Trogus Pompeius – despre Oroles

Și dacii sunt o mlădiță a geților (Daci quoque suboles Getarum sunt) În vremea regelui Oroles, se luptară fără succes împotriva bastarnilor și de aceea, ca pedeapsă pentru slăbiciunea arătată, au fost siliți, din porunca regelui, ca atunci când voiau să doarmă, să pună capul în locul picioarelor și să facă soțiilor lor serviciile pe care mai înainte acestea obișnuiau [...]

Ahtum

Conform cronicii lui Anonymus, Ahtum a fost un descedent direct al lui Glad A fost duce în zona Banatului între anii 1004-1030 Legenda sfântului Gerard ne oferă informații prețioase cu privire la întinderea acestui ducat, care se întindea de la Criș până în vecinătatea Ardealului și de la Vidin până la Severin, având reședința în cetatea Mureșului Aceeași sursă [...]

Dumitru Brătianu

Dumitru Brătianu a fost un membru marcant al clasei politice românești din secolul al XIX-lea S-a născut în 1817, la Pitești, necunoscându-se cu exactitate ziua de naștere A fost fiul lui Constantin Brătianu și al Anastasiei Tigveanu, avându-l ca frate pe Ion C Brătianu De profesie a fost diplomat și om politic Și-a susținut examenul de bacalaureat la Paris A urmat cursurile [...]

Gherasim Adamovici

Sârb de origine, Gherasim Adamovici a fost un episcop ortodox din Transilvania, care a militat pentru drepturile românilor din acest principat A trăit în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea În anul 1790, în cadrul unor lucrări ale Congresului național bisericesc sârb, cere egalitatea în drepturi a românilor cu cele ale sârbilor A fost contemporan cu cărturarii Școlii Ardelene, [...]

Principesa Elisabeta

Principesa Elisabeta s-a născut pe 29 septembrie 1894, fiind al doilea copil al regelui Ferdinand și al reginei Maria A fost pasionată de pictură, vioară și pian, luând lecții, de la o vârstă fragedă, de la George Enescu În anii Primului Război Mondial și-a ajutat mama în acțiunile de ajutorare a răniților La sfârșitul conflictului merge cu regina Maria la Paris, unde [...]

Vasile Aaron

Vasile Aaron a fost un poet care a trăit în Transilvania la cumpăna secolelor XVIII-XIX Provenind dintr-o familie credincioasă, tatăl său fiind preot, Aaron a urmat cursurile seminarului teologic greco-catolic din Blaj, unde și-a format o cultură clasică solidă Nesimțind chemarea spre preoție, Aaron a urmat studiile de drept la Cluj, profesând ca jurat pe lângă Consistoriul [...]

Constantin Argetoianu

Constantin Argetoianu (1871-1953) a fost un om politic, rămas cunoscut în istorie datorită memoriilor scrise, în care relatează numeroase evenimente, din mediul politic, petrecute în timpul vieții Și-a urmărit interesele personale, chiar dacă acest lucru presupunea mutarea frecventă dintr-un partid într-altul A făcut parte din șapte partide politice: Partidul Conservator [...]

Gheorghe Argeșanu

Gheorghe Argeșanu (1883-1940) a fost general și om politic A deținut portofoliul Ministerului Apărării Naționale (martie - octombrie 1938) în timpul celui de-al doilea guvern prezidat de Miron Cristea A rămas cunoscut în istorie pentru scurta perioadă în care a condus Consiliul de Miniștri (21-28 noiembrie 1939), timp în care a adoptat rapid o serie de măsuri drastice față de [...]

Vlahii în izvoare: Cântecul Nibelungilor

Întru întâmpinare Attila trimitea Pestriță călărime ce multe limbi vorbea Creștini, păgâni de-a valma ce sprinten călăreau! Când o-ntâlnesc pe Kriemhild strunit-au caii Ce se bucurau! În ceata cea pestriță ruși, greci destui erau Poloni, vlachi ca gândul de repede zburau Pe caii lor cei ageri Erau buni călăreți! Precum le era firea se și purtau eroii [...]

Constantin Angelescu

Constantin Angelescu (1869-1948) a fost unul dintre cei mai însemnați oameni politici din România în perioada interbelică A urmat studiile superioare la Facultatea de Medicină din Paris, unde și-a obținut și doctoratul A revenit în țară în 1897, continuând să practice meseria de doctor A fost președinte al Ateneului Român vreme de 24 de ani (1923-1947) și al Ligii culturale din [...]

Principesa Ileana, viitoarea Maică Alexandra

Principesa Ileana s-a născut în ianuarie 1909, fiind cea mai mică fiică a Regelui Ferdinand și a Reginei Maria În iulie 1931 s-a căsătorit cu Contele Anton de Habsburg, arhiduce de Austria, din această căsătorie rezultând șase copii În timpul celui de-al doilea război mondial se îngrijește de soldații români, deschizând la Bran un spital pentru tratarea ostașilor răniți [...]

Nicolae Mavrocordat

Nicolae Mavrocordat, fiul lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul și al Sultanei Hrisoscoleu, a fost, vreme de 12 ani, mare dragoman al Porții A fost primul domn fanariot atât în Moldova (din 1711), cât și în Țara Românească (din 1716), având câte două domnii în ambele țări extracarpatice În timpul domniilor sale, Nicolae Mavrocordat nu a avut relații bune cu boierii În a doua [...]

Regina Maria

Regina Maria a României s-a născut la data de 17 octombrie 1875, la Eastwell-Park, comitatul Kent Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg-Gotha era fiica lui Alfred, Duce de Edinburgh (fiul reginei Victoria a Angliei) și a Mariei Alexandrovna, Mare Ducesă de Rusia (unica fiică a Țarului Alexandru al II-lea) Principesa Maria s-a logodit cu principele moștenitor al României, [...]

Litovoi

Litovoi a fost conducătorul primului voievodat din nord-estul Olteniei, dependent de coroana maghiară Prima mențiune despre această formațiune locală apare în Diploma cavalerilor ioaniți, act emis de regele maghiar Bela al IV-lea, la 2 iunie 1247 Această diplomă preciza că toate formațiunile locale intrau sub stăpânirea cavalerilor ioaniți, excepție făcând voievodatul lui [...]