Diploma cavalerilor ioaniți (1247)

Diploma cavalerilor ioaniți (1247) – consemnează înțelegerea dintre regele Bela al IV-lea (1235-1270) și Rembald, preceptor al ordinului ioaniților (ospitalier) și oferă informații privind organizarea politico-statală de la sud de Carpați […] deoarece acel preceptor, în numele casei ospitalierilor, s-a îndatorat de bună voie, pe sine și casa ospitalierilor, să ia arme pentru [...]

Roman I

Roman I a fost domnul Moldovei din 1391 / 1392 până în 1394 Nu se știe cu exactitate anul de început al domniei sale A fost fratele lui Petru al II-lea, care l-a asociat la domnie din timpul vieții Pe plan intern, Roman I reușește să unifice Țara de Sus cu Țara de Jos, realizându-se astfel întregirea Moldovei Pe plan extern a menținut relații foarte bune cu Mircea cel [...]

Flavius Claudius Iulianus: Constantin cel Mare și Dacia

Flavius Claudius Iulianus consemnează în lucrarea sa, Împărații, reinstaurarea stăpânirii romane în nordul Dunării: După aceasta i se dădu cuvântul lui Constantinos «Iată de ce valorez, a spus el, mai mult decât aceștia: decât Machedonos, pentru că am luptat cu romanii și cu semințiile germanice și scitice nu cu barbarii din Asia» [] prin faptele săvârșite împotriva [...]

Radu Șerban

Radu Șerban a ocupat tronul Țării Românești de trei ori (octombrie 1601, iulie 1602-1610, mai – septembrie 1611) A contribuit alături de alți boieri la detronarea lui Simion Movilă, devenind astfel, pentru prima dată, domnul Țării Românești Prima sa domnie este însă efemeră, deoarece pierde tronul în favoarea lui Simion Movilă în urma bătăliei din 15 august 1601 de la [...]

Bogdan al II-lea

Bogdan al II-lea a fost domnul Moldovei între anii 1449-1451 A fost fiul nelegitim al lui Alexandru cel Bun și tatăl lui Ștefan cel Mare A ocupat tronul țării cu ajutorul unor boieri și cu sprijinul lui Iancu de Hunedoara, voievodul Transilvaniei Ocupă tronul Moldovei în urma bătăliei de la Tămășeni, din 12 octombrie 1449, unde l-a învins pe Alexăndrel, domnul Moldovei Pentru [...]

Ioan Zápolya

Ioan Zápolya a fost voievodul Transilvaniei între anii 1510-1526 și regele Ungariei între 1526-1540 S-a născut în familia lui István Zápolya și a prințesei Hedviga Pe plan intern a urmărit să-și consolideze domnia în Transilvania, iar după moartea regelui maghiar Ludovic al II-lea a pretins tronul Ungariei, tron râvnit și de Ferdinand de Habsburg, cumnatul defunctului În [...]

Doamna Chiajna

Chiajna a fost mama domnului muntean Petru cel Tânăr și totodată regentă a Țării Românești în timpul minoratului fiului său Chiajna s-a născut în familia lui Petru Rareș și a doamnei Maria, fiind nepoata lui Ștefan cel Mare Doamna Chiajna s-a căsătorit cu voievodul Țării Românești, Mircea Ciobanul, în 1546, cu care a avut trei băieți și patru fete Contemporanii [...]

Nicolae Alexandru

Nicolae Alexandru, fiul lui Basarab I, a fost domnul Țării Românești între anii 1352-1364 Se presupune că a fost asociat la domnie începând cu anul 1340 Pe plan intern, Nicolae Alexandru, a creat principalele instituții ale statului În 1359 a înființat Mitropolia Ungrovlahiei Pe plan extern, Nicolae Alexandru a urmărit consolidarea independenței Țării Românești, [...]

Glad

Glad a fost un voievod din Banat, fiind menționat în izvoare, pentru prima dată, în cronica lui Anonymus, Gesta Hungarorum Potrivit acestui izvor, Glad conducea o formațiune statală care se întindea de la fluviul Mureș până la Orșova Anonymus afirmă că Arpad, o căptenie maghiară, a trimis împotriva lui Glad o armată comandată de Zuardu, Boyta și Cadusa, care a reușit să se [...]

Gheorghe Duca

Gheorghe Duca a fost voievodul Moldovei între anii 1665-1666, 1668-1671, ianuarie – august 1672 și 1678-1683 și al Țării Românești între 1673-1678 De origine grec, Gheorghe Duca se stabilește în Moldova în timpul domniei lui Vasile Lupu, în timpul căruia ajunge boier Ocupă tronul Moldovei cu ajutorul soacrei sale, doamna Dafina, care avea relații la Constantinopol Gheorghe [...]

Ioan Gheorghe Caragea

Ioan Gheorghe Caragea a fost domn al Țării Românești între anii 1812-1818 S-a născut în familia marelui dragoman Gheorghe Caragea și a Sultanei, fiica fostului voievod al Moldovei, Ioan Mavrocordat Asemenea celorlalți domni fanarioți, Ioan Gheorghe Caragea a cumpărat tronul Țării Românești A căutat să-și recupereze banii printr-o fiscalitate excesivă În timpul domniei sale, [...]

Alexandru Ipsilanti

Alexandru Ipsilanti a fost domnul Țării Românești între anii 1774-1782 și 1796-1797 și al Moldovei între anii 1787-1788 S-a născut în familia lui Ioan Ipsilanti și a Smaragdei Mamona Înainte de a deveni domn, a deținut funcția de mare dragoman al Porții Intrând în contact cu politica reformatoare promovată de despoții luminați europeni precum Friedrich al II-lea în Prusia [...]

Toma Szécsényi

Toma Szécsényi a fost voievodul Transilvaniei între anii 1321-1342, funcție ocupată cu ajutorul regelui maghiar Carol Robert de Anjou Rolul lui Toma Szécsényi era de a restabili autoritatea regală în Transilvania după ce partizanii familiei lui Ladislau Kán s-au răsculat Autoritatea lui Toma Szécsényi a creat numeroase nemulțumiri în rândul nobililor care se obișnuiseră cu [...]

Bogdan I

Bogdan I a fost domnul Moldovei între anii 1363-1367 Înainte de ocuparea tronului Moldovei, Bogdan a fost voievodul Maramureșului, demnitate acordată de Carol Robert de Anjou, regele Ungariei Din cauza relațiilor tensionate cu Ludovic I de Anjou, Bogdan și-a pierdut titlul de voievod al Maramureșului, lucru care l-a determinat pe fostul voievod maramureșean să treacă Carpații și să [...]

Vlad Dracul

Vlad Dracul a fost domnul Țării Românești între anii 1437-1442 și 1443-1447 A fost fiul nelegitim a lui Mircea cel Bătrân și tatăl lui Vlad Țepeș A obținut tronul Țării Românești cu ajutorul regelui maghiar Sigismund de Luxemburg care l-a învestit cavaler al Ordinului Dragonul Este nevoit să accepte suzeranitatea Imperiului Otoman, ale cărui trupe le însoțește în 1438 [...]