Unio Trium Nationum

Unio Trium Nationum

Pact încheiat la 14 septembrie 1437, reprezentând baza sistemului politic din Transilvania Noi, Leonard Lepeș […] voievodul Transilvaniei […] dăm de știre tuturor […] că […] adunându-ne și strângându-ne noi cu […] comiții [...]
Înțelegerea de la Cluj-Mănăștur

Înțelegerea de la Cluj-Mănăștur

Fragmente din pactul dintre țărani și nobili încheiat în fața conventului la 6 iulie 1437 [] au hotărât și au statornicit ca de acum încolo, pentru plata dijmelor episcopale, să trebuiască să dea și să plătească după douzeci [...]
Paul din Alep și societatea românească medievală

Paul din Alep și societatea românească medievală

Consemnări despre Țările Române din Călătoriile patriarhului Macarie Acest oraș București este foarte mare și se spune că acum mulți ani cuprindea cam șase mii de case Are patruzeci de biserici și mănăstiri și vestitul râu [...]
Târgoviște în Evul Mediu

Târgoviște în Evul Mediu

Descriere consemnată de Francesco Della Valle în Însemnări Târgoviștea este un oraș nu prea mare, așezat în șes și înconjurat de ziduri Castelul din acel [oraș], în care locuiește domnul țării este împrejmuit cu pari de stejar [...]
Românii din Maramureș

Românii din Maramureș

Fragment din actul de danie emis în 1352 de regele Ludovic I al Ungariei, din care rezultă existența anterioară a românilor din Maramureș [] Prin aceste rânduri voim să ajungă la cunoștința tuturor că întrucât potrivit cuprinsului [...]
Întemeierea Țării Moldovei în viziunea lui Grigore Ureche

Întemeierea Țării Moldovei în viziunea lui Grigore Ureche

În lucrarea Letopisețul Țării Moldovei, Grigore Ureche relatează întemeierea Moldovei, consemnând descălecatul lui Dragoș, voievod din Maramureș [] noi aflăm că Moldova s-au discălecat mai pe urmă, iar muntenii mai întâi, măcar [...]
Constantin Cantacuzino: Descălecatul lui Negru Vodă

Constantin Cantacuzino: Descălecatul lui Negru Vodă

Textul este preluat din Istoria Țării Românești de când au descălecat pravoslavnicii creștini a lui Constantin Cantacuzino și se referă la momentul constituirii statului nord-dunărean Iar când au fost cursul anilor de la Adam 6798 [...]