Geograful din Ravenna despre orașele din Dacia și Moesia

De asemenea în altă parte sunt orașele care se numesc: Tyras, [] Ermenium, Urgum, Sturium, Congri, Porolissum, Cersiae De asemenea în altă parte sunt orașe, și anume: Gura Peuce, Salsovia, Aegyssus, Noviodunum, Dinogetia, Arrubium, Troesmis, Beroe, Carsium, Capidava [] Tot lângă Marea cea Mare este țara care se numește Tracia În această țară am citit că au fost foarte multe [...]

Thocomer

Thocomer a fost un voievod care a domnit la sud de Carpați la cumpăna secolelor XIII-XIV Unii istorici consideră că acesta ar fi domnit între anii 1290-1310 peste voievodatul de la Argeș, fiind un succesor al lui Seneslau Alții sunt de părere că a domnit peste voievodatele reunite ale lui Litovoi și Seneslau Originea lui Thocomer este incertă Unele surse susțin că ar fi de origine [...]

Mihnea al III-lea Radu

Mihnea al III-lea Radu a fost domnul Țării Românești între anii 1658-1659 A obținut tronul cu ajutor turcesc, fiind numit domn în ianuarie 1658, în locul lui Constantin Șerban Înscăunarea efectivă s-a petrecut o lună mai târziu, spre finele lunii februarie 1658 Originar din Istanbul, Mihnea al III-lea s-a pretins a fi fiul lui Radu Mihnea Și-a luat numele de Mihail în semn de [...]

Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung

Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung (1521) reprezintă primul document scris în limba română, trimis judelui Hanăș Bengner din Brașov Mudromu I plemenitomu, I cistitomu I bogom darovanomu jupan Hanăş Bengner ot Braşov mnogo zdravie ot Nécşu ot Dlăgopole (= Preaînţeleptului şi cinstitului, şi de Dumnezeu dăruitului jupân Hanăş Bengner din Braşov multă sănătate din [...]

Tripartitum-ul lui Ștefan Werbőczi – cod de legi emis în 1517 după răscoala lui Doja

[] Iar prin numele și denumirea de popor, în acest loc, se înțeleg numai domni prelați, baroni și alți magnați, precum și ceilalți nobili, dar nu nenobilii Dar deși acest termen de popor cuprinde deopotrivă pe toți nobilii și nenobilii, totuși nenobilii (care sunt arătați cu numele de plebe) Nu este locul a trata în această parte [] Iar prin denumirea de plebe se înțeleg [...]

Fragmente din discursul lui Gheorghe Doja rostit la Czegled în 1514

[] Nimic nu e mai neplăcut lui Dumnezeu, supremul părinte al tuturor lucrurilor, decât ca oamenii să-i înrobească pe oameni De vreme ce robia nu vine de la natură, ci din nedreptatea norocului și din lăcomia omenească, nu este crimă mai mare decât aceea pe care o fac oamenii când, folosind cu nedreptate autoritatea lor, aruncă în robie crâncenă și grea oameni, mai ales când [...]

Unio Trium Nationum

Pact încheiat la 14 septembrie 1437, reprezentând baza sistemului politic din Transilvania Noi, Leonard Lepeș […] voievodul Transilvaniei […] dăm de știre tuturor […] că […] adunându-ne și strângându-ne noi cu […] comiții secuilor și cu nobilii țării, cu sașii din cele șapte plus două scaune săsești și cei din Bistrița, cât și cu secuii din toate scaunele în [...]

Înțelegerea de la Cluj-Mănăștur

Fragmente din pactul dintre țărani și nobili încheiat în fața conventului la 6 iulie 1437 [] au hotărât și au statornicit ca de acum încolo, pentru plata dijmelor episcopale, să trebuiască să dea și să plătească după douzeci și doi de florini sau o sută de dinari umblători acum [] însă, în vremea strângerii dijmelor episcopale să nu poată strânge dijma vreun [...]

Privilegiul comercial acordat brașovenilor la 20 ianuarie 1368 de către domnul Țării Românești Vladislav Vlaicu

Așadar, noi [] dăruim pe veci pomenirilor orășeni și locuitori din Brașov și din acel district, trecând pe orice drum al Țării noastre, Țara Românească, pentru a merge în țări străine, afară de drumul Brăilei, vor fi datori să ne plătească două  tricesime [] Dar negustorii care vor merge cu mărfurile lor spre țări streine pe drumul Brăilei vor fi datori să ne [...]

Paul din Alep și societatea românească medievală

Consemnări despre Țările Române din Călătoriile patriarhului Macarie Acest oraș București este foarte mare și se spune că acum mulți ani cuprindea cam șase mii de case Are patruzeci de biserici și mănăstiri și vestitul râu Dâmbovița care curge prin mijlocul său Noi ne-am dus apoi la curte, care este o clădire de mari proporții și este înconjurată de ziduri înalte de [...]

Târgoviște în Evul Mediu

Descriere consemnată de Francesco Della Valle în Însemnări Târgoviștea este un oraș nu prea mare, așezat în șes și înconjurat de ziduri Castelul din acel [oraș], în care locuiește domnul țării este împrejmuit cu pari de stejar foarte groși Locuitorii trăiesc după legea ortodoxă și se îmbracă cu haine lungi, purtând pe cap căciuli asemenea celor croate Limba lor e [...]

Românii din Maramureș

Fragment din actul de danie emis în 1352 de regele Ludovic I al Ungariei, din care rezultă existența anterioară a românilor din Maramureș [] Prin aceste rânduri voim să ajungă la cunoștința tuturor că întrucât potrivit cuprinsului scrisorii prealuminatului principe Ludovic, din mila lui Dumnezeu regele Ungariei, îndreptată nouă la dânsul, noi din porunca numitului rege am [...]

Întemeierea Țării Moldovei în viziunea lui Grigore Ureche

În lucrarea Letopisețul Țării Moldovei, Grigore Ureche relatează întemeierea Moldovei, consemnând descălecatul lui Dragoș, voievod din Maramureș [] noi aflăm că Moldova s-au discălecat mai pe urmă, iar muntenii mai întâi, măcar că s-au tras de la un izvod, muntenii mai întâi, moldovenii mai pre urmă de păstorii nemerit, că umblându păstorii de la Ardeal, ce se chiamă [...]

Constantin Cantacuzino: Descălecatul lui Negru Vodă

Textul este preluat din Istoria Țării Românești de când au descălecat pravoslavnicii creștini a lui Constantin Cantacuzino și se referă la momentul constituirii statului nord-dunărean Iar când au fost cursul anilor de la Adam 6798 [1290-1291] fiind în Țara Românească un voievod ce l-au chemat Radu-Negrul voievod, mare herțeg pre Almaș și pre Făgăraș, rădicatu s-au de acolo [...]

Scrisoarea Papei Inocențiu al III-lea către Ioniță, regele bulgarilor și vlahilor

Așadar, îndemnăm pe nobilimea ta și te încurajăm întru domnul să primești cu bunăvoință pe legatul nostru, ca pe noi înșine, și să te străduiești a-i arăta cinstea cuvenită, primind la rândul tău sfaturile bune și rânduielile acestuia, și făcând ca el să fie primit și păstrat de întreaga biserică a bulgarilor și românilor Căci îți este de folos atât pentru [...]