Istoriile lui Herodot: geții care caută nemurirea

Istoriile lui Herodot: geții care caută nemurirea

XCIII Înainte de a ajunge la Istru, [Darius] îi supune mai întâi pe geții care practică ritualuri de nemurire, căci tracii care au în stăpânirea lor Salmydessos și care locuiesc la miazănoapte de Apollonia și de orașul Mesambria - [...]
Istrul în viziunea istoricului grec Arrian

Istrul în viziunea istoricului grec Arrian

Istrul în viziunea anticilor – Așa cum apare în Expediția lui Alexandru cel Mare în Asia, a istoricului grec Arrian […] (1) Fluviul acesta este cel mai mare din Europa, străbate o întindere imensă de pământ și desparte popoare foarte [...]
A.D. Xenopol: Istoria ca știință

A.D. Xenopol: Istoria ca știință

Istoria ca știință – în viziunea lui AD Xenopol, expusă în Istoria românilor în Dacia Traiană Istoria unui timp se clădește întotdeauna cu materialul adunat până atunci Dacă ar fi să așteptăm ca tot materialul istoric al unui [...]
Nicolae Bălcescu: Istoria, cea dintâi carte a unei nații

Nicolae Bălcescu: Istoria, cea dintâi carte a unei nații

Istoria, cea dintâi carte a unei nații – expresie consemnată de Nicolae Bălcescu în Prospectul apărut în 1845 în Magazin istoric pentru Dacia Istoria este cea dintâi carte a unei nații Într-însa ea își vede trecutul, prezentul și [...]
Samuil Micu: Valoarea educativă a studiului istoriei

Samuil Micu: Valoarea educativă a studiului istoriei

Valoarea educativă a studiului istoriei - subliniată de Samuil Micu în Scurtă cunoștință a istoriei românilor Socotind cu mintea mea zisa aceaia a filozofului aceluia carele au zis că urât lucru iaste elinului să nu știe elinește, [...]
Descrierea provinciei Dacia de către Ptolemeu

Descrierea provinciei Dacia de către Ptolemeu

Dacia se mărginește la miazănoapte cu acea parte a Sarmatiei europene care se întinde de la muntele Carpatos până la cotitura pomenită a fluviului Tyras, care se află la gradele 53° - 48°30' la apus cu iazigii metenaști, pe lângă râul [...]