Dan I

Dan I, fiul lui Radu I, a fost domnul Țării Românești între anii 1385-1386 Nu se cunoaște cu exactitate anul începerii domniei acestuia, luându-se ca referință anul emiterii primului document păstrat de la el Pe plan intern, Dan l-a asociat la domnie încă din timpul vieții pe fratele său, Mircea Pe plan extern a promovat o politică de expansiune teritorială Astfel, [...]

Roland Borșa

Roland Borșa a deținut funcția de voievod al Transilvaniei în mai multe rânduri (mai – octombrie 1282, 1284-1288, 1289-1293, mai – octombrie 12294) S-a născut în familia comitelui Toma A obținut tronul Transilvaniei cu ajutorul regelui maghiar Ladislav IV Cumanul care l-a răsplătit în urma ajutorului acordat împotriva clanului Aba Pe plan intern și-a consolidat domnia [...]

Istoriile lui Herodot: geții care caută nemurirea

XCIII Înainte de a ajunge la Istru, [Darius] îi supune mai întâi pe geții care practică ritualuri de nemurire, căci tracii care au în stăpânirea lor Salmydessos și care locuiesc la miazănoapte de Apollonia și de orașul Mesambria - numiți skyrmiazi și nipsei - i s-au închinat lui Darius fără nici un fel de împotrivire Geții însă, care luaseră hotărârea nesăbuită [de a-l [...]

Istrul în viziunea istoricului grec Arrian

Istrul în viziunea anticilor – Așa cum apare în Expediția lui Alexandru cel Mare în Asia, a istoricului grec Arrian […] (1) Fluviul acesta este cel mai mare din Europa, străbate o întindere imensă de pământ și desparte popoare foarte războinice, cele mai multe celtice (Istrosul izvorăște de altfel, chiar de pe teritoriul celt), dintre care cei mai periferici sunt quazii și [...]

A.D. Xenopol: Istoria ca știință

Istoria ca știință – în viziunea lui AD Xenopol, expusă în Istoria românilor în Dacia Traiană Istoria unui timp se clădește întotdeauna cu materialul adunat până atunci Dacă ar fi să așteptăm ca tot materialul istoric al unui popor să fie descoperit, n-am mai ajunge niciodată să expunem cursul vieței sale; căci descoperirile se fac neîncentat; cunoștințele se întind [...]

Nicolae Bălcescu: Istoria, cea dintâi carte a unei nații

Istoria, cea dintâi carte a unei nații – expresie consemnată de Nicolae Bălcescu în Prospectul apărut în 1845 în Magazin istoric pentru Dacia Istoria este cea dintâi carte a unei nații Într-însa ea își vede trecutul, prezentul și viitorul O nație fără istorie este un popol încî barbar, și vai de acel popol care și-a perdut religia suvenirilor […] noi știm că cel [...]

Samuil Micu: Valoarea educativă a studiului istoriei

Valoarea educativă a studiului istoriei - subliniată de Samuil Micu în Scurtă cunoștință a istoriei românilor Socotind cu mintea mea zisa aceaia a filozofului aceluia carele au zis că urât lucru iaste elinului să nu știe elinește, adevărat și românului să poate zice că urât lucru iaste românului să nu știe istoriia neamului său, că vedem cum toate neamurile au scris [...]

Descrierea provinciei Dacia de către Ptolemeu

Dacia se mărginește la miazănoapte cu acea parte a Sarmatiei europene care se întinde de la muntele Carpatos până la cotitura pomenită a fluviului Tyras, care se află la gradele 53° - 48°30' la apus cu iazigii metenaști, pe lângă râul Tibiscos, iar la miazăzi cu acea parte a fluviului Danubius care merge de la vărsarea râului Tibiscos până la Axiopolis, de unde, până în Pont [...]