Antim Ivireanul

Întemeietorul limbii române bisericești: Antim Ivireanul

Antim Ivireanul a fost mitropolitul Ungrovlahiei la începutul secolului al XVIII-lea. Înainte de a se călugări, avea numele Andrei. S-a născut în Iviria, un regat din zona Georgiei și Armeniei. Și-a petrecut o bună parte din viață în Imperiul Otoman, în urma capturării sale de către turci. Datorită faptului că…Read More

Continue reading "Întemeietorul limbii române bisericești: Antim Ivireanul"
Mihály Apafi

Mihály Apafi

Mihály Apafi a fost principe al Transilvaniei între 1661-1690. A fost înscăunat la vârsta de 29 de ani, fiind ales de nobilimea transilvăneană, cu acordul Imperiului Otoman. Pe plan intern aduce noi elemente actului legislativ adoptat de Gheorghe Rákóczi, Approbatae Constitutiones. Numeroasele întregiri și adăugiri aduse acestui document duce într-un…Read More

Continue reading "Mihály Apafi"

Anton Verancsics: despre Țările Române

Anton Verancsics călătorind prin Țările Române – consemnează cele văzute și trăite cu acest prilej dând o imagine pitorească a societății medievale românești Așadar Transilvania și Moldova se ating în așa fel în partea de miazănoapte, încât întinzându-se una dinspre răsărit și cealaltă dinspre apus, amândouă cuprind parcă cu brațele…Read More

Continue reading "Anton Verancsics: despre Țările Române"

Georg Reicherstoffer: despre Moldova

Moldova văzută de străini (secolul al XVI-lea) – relatare cuprinsă în Chorographia Moldovei a lui Georg Reicherstoffer Iar acea țară a Moldovei este îndeajuns de frumoasă cu șesuri și văi pretutindeni, plină de orașie și felurite sate, însă fără de cetățui sau cetăți întărite rin iscusință sau meșteșug, afară doar…Read More

Continue reading "Georg Reicherstoffer: despre Moldova"

Enea Silvio Piccolomini: despre poporul român

Enea Silvio Piccolomini despre poporul român – călătorul italian oferă informații despre originea poporului român și viața lui în Transilvania Regiunea Transilvaniei este așezată dincolo de Dunăre. A fost locuită odinioară de daci, popoare viteze și vestite prin multe înfrângeri ale romanilor; în vremea noastră e locuită de trei popoare:…Read More

Continue reading "Enea Silvio Piccolomini: despre poporul român"

William Lithgow: despre Transilvania

O descriere a Transilvaniei – aparținând lui William Lithgow, a cărui Descriere a călătoriei prin Transilvania și Moldova este una din multele relatări ale călătorilor străini despre spațiul românesc Această țară este așa de înconjurată de munți înalți și de netrecut încât nu sunt decât cinci trecători pentru a pătrunde…Read More

Continue reading "William Lithgow: despre Transilvania"

Scarlat Callimachi, domnul în timpul căruia Moldova a pierdut Basarabia în favoarea Rusiei

Scarlat Callimachi a ocupat scaunul domnesc atât în Moldova, cât și în Țara Românească. A domnit în Moldova între august – octombrie 1806, 1807-1810, 1812-1819 și a fost domnul Țării Românești și al Moldovei vreme de o lună, între mai – iunie 1821. S-a născut în familia domnului Alexandru Callimachi…Read More

Continue reading "Scarlat Callimachi, domnul în timpul căruia Moldova a pierdut Basarabia în favoarea Rusiei"
Biserica Arbore

Marele dregător Luca Arbore

Luca Arbore a fost fiul pârcălabului Cârstea Arbore. Se presupune că era fratele lui Ștefan cel Mare, însă nu există dovezi care să justifice acest lucru. A fost mare dregător în timpul voievozilor Ștefan cel Mare, Bogdan al III-lea și Ștefăniță Vodă. A fost portar al Sucevei vreme de aproximativ…Read More

Continue reading "Marele dregător Luca Arbore"