Originea latină a poporului român a fost, de-a lungul secolelor, un subiect de interes pentru foarte mulți istorici, atât străini, cât și români. Etnogeneza capătă o importanţă aparte, datorită faptului că aşezarea într-un spaţiu de interferenţă a civilizaţiilor, de întâlnire a căilor care vin dinspre Europa şi Asia, din nordul şi sudul continentului, într-un teritoriu pe care s-au aşezat, mai mult sau mai puţin durabil, diferite neamuri aflate în drum către Imperiul Roman sau către pusta pannonică, a făcut ca întrebările privind procesele care stau la baza formării poporului român, momentul apariţiei lui în istorie şi spaţiul unde acesta s-a închegat ca etnos aparte să se pună cu mare acuitate.

Există mai multe teorii care tratează problema etnogenezei poporului român. O primă teorie aparține unor istorici și geografi din secolele XVIII – XIX (Franz Joseph Sulzer, Robert Roesler) și pune în discuție locul etnogenezei românești. Aceasta a venit ca un răspuns la programul întocmit de Inochentie Micu-Klein, în care, personajul amintit, cerea drepturi pentru românii din Transilvania, având la bază o serie de argumente istorice. Această teorie poartă numele de „teoria originii sud-dunărene a românilor”.

Teoria imigrării a fost expusă din mai multe puncte de vedere: cel unguresc, cel rusesc şi cel bulgar. Părerea ungurilor a fost sistematizată de Tamás în a cărui operă rezumă lucrările unei întregi serii de istorici şi de filologi din ţara sa. Ideile esenţiale din lucrarea sa sunt următoarele: părăsirea Daciei a fost integrală, poporul român s-a format la sud de Dunăre, în Balcani, numele de Romanus reprezintă înţelesul Romaniei provinciale din secolul al IV-lea, înţeles pe care nu putea să-l aibă în timpul lui Aurelian.

În anii 1781 – 1782, apare la Viena, lucrarea Geschichte des transalpinischen Daciens, în trei volume, semnată de Franz Joseph Sulzer, un ofiţer de origine elveţiană. Ideea centrală a lucrării lui Sulzer este originea sud-dunăreană a românilor, de unde, la sfârşitul secolului al XII-lea şi începutul veacului al XIII-lea au migrat în două etape la nord de Dunăre – sub domnia lui Isaac II Angelos (1185 – 1195) şi după invazia mongolă care a depopulat teritoriul regatului maghiar.

Johann Christian Engel propune o nouă versiune a teoriei imigraţioniste, respingând-o pe aceea a lui Sulzer în detaliile ei istorice şi în sensurile politice. Spre deosebire de teoria lui Sulzer, Engel afirmă că românii au colonizat teritoriile nord-dunărene la începutul secolului al IX-lea în urma deportărilor forţate întreprinse de hanul bulgar Krum.

Un alt teoretician, Robert Roesler, a susţinut ideea conform căreia poporul român s-a format la sud de Dunăre. Acesta a luat în considerare existenţa unui fond lexical comun în limbile albaneză şi română. Timp de un secol problema înrudirii limbilor albaneză şi română a fost discutată de numeroşi lingvişti şi istorici, începând cu B.P. Haşdeu şi Fr. Miklosich, care au arătat că este vorba de un fond lexical comun, dacii fiind traci, iar albanezii fiind iliri. Asemănarea dintre limbile română și albaneză se explică deci prin înrudirea dintre traci şi iliri.

Replica românească a fost dată de corifeii Şcolii Ardelene care respingeau ambele versiuni ale teoriei imigraţioniste. Românii sunt urmaşii coloniştilor romani aduşi de Traian în Dacia după cucerire, după ce acesta exterminase întreaga populaţie băştinaşă.

Scriitorii și savanții Școlii Ardelene au demonstrat prin cărțile lor de istorie și filologie că românii sunt urmași ai străluciților romani și vorbind o limbă ce conservă noblețea latinei, își au locul lor între popoarele Europei.

Unii istorici ruşi, printre care şi Iacob Bromberg, un emigrat basarabean, afirmă că Basarabia e leagănul istoric al slavonităţii. Imediat după cel de-al doilea război mondial, istoriografia sovietică lansează teoria celor două popoare, conform căreia la nordul Dunării s-a format poporul voloh, din care s-a desprins la răsărit de Carpaţi, sub influenţa mai puternică a slavilor, poporul moldovenesc.

Istoriografia bulgară susţine teoria conform căreia vechea populaţie romanizată a dispărut în mijlocul barbarilor; acest proces de asimilare şi exterminare a fost încheiat de slavi. Istoricul P. Mutafciev susţine că majoritatea valahilor locuiau la hotarul Macedoniei de sud-vest.

Numeroşi istorici străini şi români s-au îndoit de ideile imigraţioniste, susţinând formarea poporului român pe teritoriul de la nord de Dunăre. Argumentele acestora au fost diverse, de la surse antice, la date lingvistice, de la realităţi etnografice la descoperiri arheologice.

În unele izvoare istorice românii sunt desemnaţi prin termenii de valah, voloh, vlah, olah etc.. Aceste cuvinte sunt echivalente, fiind folosite de populaţii neromanice pentru a arăta că este vorba de un popor romanic care vorbeşte limba latină. Românii n-au folosit niciodată aceste denumiri, numele acestui popor conservă pe cel de Romanus, care provine de la Roma; astăzi, românii sunt singurul popor de origine romanică ce a conservat acest termen.

Teritoriul de formare al poporului român este mult mai mare decât cel pe care locuieşte astăzi. Poporul român s-a format din romanitatea orientală; prezenţa acestui popor în spaţiul carpato-dunăreano-pontic este atestată de numeroase izvoare, începând cu Gesta Hungarorum.

Pentru a preciza zona în care s-ar fi format poporul român, Alexandru Philippide apelează la Jičerek care, pe lângă linia care îi poartă numele, a arătat în Geschichte der Serben  că în peninsula Balcanică au existat două limbi la un moment dat: limba română și limba dalmată. Astfel, Philippide îl consideră pe Konstantin Jireček drept singurul care a căutat să afle ceva adevărat în privința originii poporului român.

P.P. Panaitescu a arătat că populaţia romanică din care a rezultat poporul român se întindea din nordul Dunării până în Pind şi Salonic ca o „pânză de populaţie”, aflată într-o simbioză cu o altă pânză de populaţie, cea slavă. În timp ce populaţia romanică de la nordul fluviului a rezistat tendinţei slave de asimilare, reuşind să-i asimileze pe slavii din acest spaţiu, cea din sudul Dunării nu a izbutit să se impună în faţa celei slave în mijlocul căreia a dispărut în cea mai mare parte; nu este vorba deci de un transfer de populaţie, ci de un proces de asimilare reciprocă, câştigat la nordul fluviului de populaţia romanizată care a constituit poporul român.

Originea latină a poporului român este confirmată şi de rezultatele săpăturilor arheologice, în primul rând de existenţa culturii Dridu, care acoperă aproape întreg teritoriul românesc cât şi unele regiuni din sudul Dunării, fiind singura cultură materială locală atestată în spaţiul carpato-dunărean în secolele VIII – XI şi care aparţine astfel pânzei de populaţie românească (valahă) ce se desfăşura la nordul şi sudul Dunării.

35 comments
 1. Mda, Sci-fi sau Fake News … Autorul sa mai invete istorie il rog … nu propaganda primitiv-nationalista … Multumesc.

  1. Istoria nu se învață, ci se descoperă sub praful timpului, bineînțeles,, de cei care au capacitatea să o înțeleagă. nu să ne-o spună ungurii, nemții, RUȘII sau bulgarii în funcție de interesele lor. MĂCAR dacă ar coincide teoriile lor.

 2. “Romanitatea a existat oare, ca realitate etnica, in parte, ca realitate sufleteasca mai ales pentru ca sä se poata incerca o istorie a desvoltarii ei, pe basa, inainte de toate, a acelor literaturi pe care le-a produs si care s’au influentat, s’au luptat intre ele, s’au dominat si s’au inlocuit, asimiland ce li-a venit de la alte societati de popoare si restituindu-li, cu un adaus propriu, ceia ce imprumutasera, la un moment dat de la dansele ?
  Aceasta e intaia intrebare ce ni se pune si legitirneaza studii indreptate in aceasta directie .
  Caci a vorbi de romanitate in alt sens, de “ginta latina” pe care Alecsandri, cel incoronat de felibri ca sä considere aceasta ca momentul de capetenie al vietii lui, a cantat’o intr’o poesie rnediocra care ne face a zimbi astazi, dar odinioara, a incantat si urnplut de mandrie atata lurne, nu mai e potrivit cu ce stim astazi si cu ce putem judeca astazi dupa atata opera de critica.
  Nu mai credem in romanisarile minunate, prin legionari de seizeci de ani casatoriti cu femei barbare-care, cu tenacitatea conservativa a ‘femeilor, mai curand ele i-ar fi putut desnatronalisa-,cu alergarea, pe alocurea, in Transvaalul” Daciei si imbulzirea atator cautätori de aur si nestalornici vanatori de noroc usor, cari, nicairi si in nicio vreme, n’au obiceiul sa se aseze si sa intemeieze. Nu credem in minunile facute abia in curs de un veac si jumatate cu asemenea oameni si in asemenea situatii.
  Cum nu putem admite fantasticul transformism al raselor inferioare prin contactul singur cu o ordine de Stat venita intr’o civiliatie sociala si economica, redusä la cele mai simple forme si incapabila de a da si scrisul cel mai modest,si pe langa aceasta,pastrand-credem-vechiul ei graiu.” (Nicolae Iorga-ISTORIA LITERATURILOR ROMANICE IN DESVOLTAREA SI LEGATURILE LOR-vol.I-iu,Evul Mediu)

 3. Nu mai bateți câmpii cu astfel de aberații, mai citiți, documentați-vă…romanii au colonizat 14% din teritoriu, cum să extermine populația băștinașă, când au plecat cu coada între picioare în 281…

  1. STii ce populatie avea Dacia LA MOMENTUL colonizării?
   ASta a fost realitatea. Oricine spune altceva este tendrntios.

 4. culturii Dridu? Ce are in comun cu vlahii?
  The Balkan–Danubian culture was an early medieval archaeological culture which emerged in the region of the Lower Danube in the 8th century and flourished until the 11th century. In Romania it is called Dridu culture, while in Bulgaria it is usually referred to as Pliska-Preslav culture. It is better represented on the territory of modern-day Northern Bulgaria although its spread north of the Danube is also well attested due to the continuous extension of the First Bulgarian Empire over the territory of present-day Romania, also known as Bulgarian lands across the Danube. The Balkan–Danubian culture is described as an early Slavic-Bulgarian culture, but besides Slavic and Bulgar elements it possesses also some Romance components, all of them under a Byzantine influence.

  1. Yrs yes, except the Byzantine culture was Greek not Roman or Latin. So take a seat you have no idea what you are talking about. If what you say is true the the cultural undercurrent should have been Greek and certainly the nonsense you spew would not explain the common latin language of the vlahs in today’s Romania and those in Northern greece for example. If the Bulgar empire was the power that united these territories that slavic should have been the dominant language not latin. Then, you have to take the genetic make up as well.

  2. Are you historian?
   Not, of course! Are you linguist?
   Not, of course!
   You are nobody but you dare to pretend to have an opinion.
   Go in bulgary , maybe they need your opinion! They are maybe still sauvages to accept someone wich pretend to have an opinion but he isn’t diplomed in hisytory or linguistic.
   Here we have a lot of historian to write our history.
   The dridu culture is a romance culture.
   It can’t be a bulgarian culture because the bulgarians were sauvages migrator turks.
   And the slave are migrators too, not able to make a culture.
   The romanians are the successors of the romanised population from dacia and tracia.

 5. Nu va mai puteți oprii din minciuni.Va agățați de elucubrațiile făcute la comandă de diverse secături umane.
  Nu va mai merge !Cu ajutorul netului Aepocalipsa a început !
  Este procesul de restabilire a Adevărului.
  Destul v-ați bătut joc de Neamul Ales !
  Curând va venii perioada decontului.
  Tezele voastre mârșave nu țin cont de zecile de mii de izvoare istorice și dovezi arheologice.
  Timpul minciunii a trecut !
  Veți ajunge cu tot cu ce a-ți scris la Lada de gunoi a Istoriei.
  Iar ticalosii care au trădat ,furat și mințit acesta nație vor fi urmăriți și în gaură de șarpe !
  Poporul se deșteaptă mai repede decât puteți voi crede!

 6. Dacă romanii au plecat în 270 și…de ce Constantin a construit un pod peste Dunăre, la Corabia, în 320 și…?

 7. Au colonizat Oltenia, Banatul , Făgărașul, Țara Zarandului, Țara Moților și centrul Transilvaniei (integral valea Mureșului).
  Să nu uităm că anterior (102-1017), cuceriseră Dobrogea, sudul Moldovei și Muntenia. Aceste regiuni se aflau sub altă administrare (Moesia Inferioară).

 8. 1. Toti romÂnii provin DE la daci. ( geto daci), nu de la latini. Cine erau latinii? Limba e a noastra si las să SPUNĂ ALȚII CĂ au origini lingvistice de la noi! ROMÂNII nu au fost romanizati. Noi am dacizat romanii, , POATE si ei PUȚIN pe noi. Asa erau vremurile. Se îmbogățeau unii pe altii!
  2 Basarabia e un cuvant STRĂIN ROMÂNILOR, e o denumire negeografica, pro Rusă, care PÂNĂ in prezent divizează TOȚI ROMÂNII …
  3. Istoria ROMÂNILOR nu au scris o românii, mai.mult iezutii, si alti pseudoistorici la comenzi politice.
  Demonstrați contrariul….

  1. Din păcate sunt doar niste supoziții și fiecare interpretează istoria cum îl taie capul!! Atâta timp cât nu există vestigii istorice,vezi Atena, Roma, Alep,etc. Mulți ar vrea ca românii să fie buricul pământului și să fie străbunicii lui Adam și Eva…

 9. Eu cred că limba vorbită spune adevărul. În toate scrierile vechi se denumește dacia. Deci : când a ajuns aici un migrator și a întrbat , de unde ești ? Locanicul a răspuns : d-acia .

 10. Bați câmpi! cu Basarabia ! Nu cunoști istorie . Și-ți expui propriile gânduri și din auzite ! ; Basarabia provine dela primul domn a tari 1310 și cuprindea sudul Moldovei azi an Ukraina , dat Moldovei de Mircea cel Bătrân, Apoi denumirea extinsa de Rusi pt a lua m ai mult din zona stapanita de turcii , I ar Daci m ai ramasera doar 40 de bărbați ( care au fost crutați de romani) este scris și dovedit istoric și genetic căci avem origini dacice 20% poporul roman.

 11. woooow ce de-a teorii pe aici … eu pot spune ca lingvist atât : peste tot în lume, limba vorbită și trăită , autentică și modernă, în viață, ne spune de fapt mai multe decât orice teorie istorică. In ea, se reflectă duhul unui popor, chiar și dezvoltarea și istoria sa ! Pt cine vorbește limba Română, plus încă alte limbi latine, sau limbi vorbite aici pe teritoriile vecine, știe mai mulț decât doar aceste ipoteze … Deci una e clară : lb româmă este limbă latină, mai aproape de lb Latină deccât tote celelalte limbi latine vorbite actualmente în Europa. Cu cât mergem mai mult înspre nord, cu atât se mărește influența slavă .. .dacă ne uităm un pic și la locurile unde Romanii au avut colonii, ne dăm seama că în moldova de nord și basarabia … nu au fost romani ! Ce-or fi cucerit ei și ce nu, cert este că au auvut o oarecare înfluență asupra triburilor băștinașe. Dar ca și Gene, 70 la sută din Românii născuți aici pe teritoriile actuale ale României, au gene balcanice. Adică, mai apropiate sau aproape identice cu cele ale grecilor, turcilor, albanezilor etc. In ziua de azi oricine își poate face un test genetic, costă între 70 și 100 de dolari … mai puțin maghiarii, și tătarii, care au gene asiatice, mongole etc. chiar și slavii care au trecut și s-au omogenizat cu noi nu sunt atât de vizibili în gene … deci nicidecum romanii nu au extins și nu au dominat popoarele băștinașe.
  și până la urmă cui și la ce folosește toată această nebunie cu istoria. Nu putem fi siguri decât de ceea ce este actual, și nu putem știi decât istoria din gura părințiilor și maxim a bunicilor … cei care au apucat să ne-o povestească oral. Atât. Mai departe nu putem merge. Ei la rândul lor au primit-o pe a lor șamd. Noi vom povesti copiilor noștri ceea ce am trăit noi … și ? Eu zic că cu cât ne ocupăm mai mult de lucruri trecute și neclare, manipulate oricum, cu atât mai puțin timp și energie vom avea să vedem ceea ce este actual. Să apărăm ceea ce ar trebui să apărăm acum. Nu credeți ?

 12. De ce nu pomeniți opera lui Gheorghe Brătianu: “O ENIGMĂ și un miracol istoric: poporul român”? Citiți-i cărțile acestui istoric – martir al neamului românesc… apoi aveți ce povesti!

 13. postii. daca ne tragem din geti care sant colonie masageta iar masagetii erau sciti care sciti se trag din pelasgi conform Epifanius santem sciti si pelasgi cu totii, vechii greci, tracii, ilirii, sarmatii, romanii, etruscii, latinii, care erau un trib etrusc condus de regele enea trac si el. astea sant bazele, de altfel traian a zis ca se duce sa lupte impotriva strramosilor cand sa batut cu dacii. Scrie in 300 de carti vechi suficient sa le citesti

 14. erata: latinus era regele latinilor iar enea tracul venit de la razboiul troian …care sa casatorit cu lavinia fiica regelui latinus si au fondat roma

 15. @c, Comentariu corect…un lucru vreau sa stiu: De unde moștenește limba română articolul la sfârșitul cuvântului?

 16. ISTORIA E O COLECȚIE DE… PĂRERI – MAI VECHI SAU MAI NOI – DESPRE LUCRURI PE CARE ISTORICII NU LE-AU TRĂIT! ȘI CHIAR DE LE-AR FI TRĂIT, AR FI GREU SĂ FI CUNOSCUT TOATE ASPECTELE UNEI SITUAȚII DATE, CĂCI NIMENI NU POATE FI ÎN MAI MULTE LOCURI ÎN ACELAȘI TIMP. DECI, INEVITABIL, AR FI AVUT NEVOIE DE INFORMAȚII PRIMITE DE LA ALȚII – PARTICIPANȚI DIRECȚI SAU NU.
  MĂCAR CÂND VORBIM DE LATINITATEA POPORULUI ROMÂN, AVEM MIJLOACE LIGVISTICE, CARE POT CONFIRMA/INFIRMA ACEASTĂ TEORIE.
  IATĂ-LE:
  https://YOUTU.BE/MEFSCTNINTQ?SI=QLLPJTFWYNMT61YD

 17. etnoceneza poporului român se intampla in 1861. cand fanariotii inventeaza acest popor ce niciodata nu a existat. fura identitatea Valahilor si tara si îi boteaza in romani. de atunci exista printre noi valahii acesti viermi fenico-egipteni care ne schimba istoria samd. Au luat nume de-ale noastre si se dau din aceasi natie cu noi. Noi santem valahi nu romani. iar valahii inseamna altceva decat romani. denumirea de romania e a imperiului roman de rasarit. dar nici macar acolo unde au fost romanii peste 1000 de ani nu exista nimeni care sa-si spuna roman. deoarece nu au existat romani. romanii nu aerau decat f putini; nici macar ofiterii toti nu erau romani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandări
You May Also Like
Supplex Libellus Valachorum
Citește

Gherasim Adamovici

Sârb de origine, Gherasim Adamovici a fost un episcop ortodox din Transilvania, care a militat pentru drepturile românilor…
Biserica Arbore
Citește

Luca Arbore

Luca Arbore a fost fiul pârcălabului Cârstea Arbore. Se presupune că era fratele lui Ștefan cel Mare, însă…