Nicolae Mavrocordat, fiul lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul și al Sultanei Hrisoscoleu, a fost, vreme de 12 ani, mare dragoman al Porții. A fost primul domn fanariot atât în Moldova (din 1711), cât și în Țara Românească (din 1716), având câte două domnii în ambele țări extracarpatice.

În timpul domniilor sale, Nicolae Mavrocordat nu a avut relații bune cu boierii. În a doua sa domnie din Moldova nu a avut relații strânse cu boierimea, din cauza măsurilor fiscale și sociale luate în favoarea categoriilor sociale nefavorizate. Măsurile fiscale au fost adoptate cu scopul de a strânge bani pentru plata peșcheșului și a mucarerului.

În Țara Românească, prima sa domnie a fost de scurtă durată din cauza stării conflictuale pe care domnul fanariot o avea cu boierimea. Mai mult decât atât, Nicolae Mavrocordat a luat măsuri aspre împotriva familiei Cantacuzinilor. În timpul ofensivei austriece, boierii munteni l-au silit pe domn să se retragă încontinuu, până când a ajuns la Rusciuk. A reușit să reocupe tronul Țării Românești cu ajutorul tătarilor, luând o serie de măsuri severe împotriva boierilor ostili. Pe mulți dintre aceștia i-a trimis în exil, între care și mitropolitul Antim Ivireanul. Aproximativ două luni mai târziu, cei mai mulți boieri, care erau împotriva lui Mavrocordat, au complotat cu austriecii și l-au capturat pe domn, ducându-l pe acesta la Alba Iulia, unde a fost ținut până la încheierea păcii de la Passarowitz.

A revenit la domnie în 1718, însă Țara Românească era schimbată din punct de vedere teritorial, pierzând Oltenia în favoarea Imperiului Habsburgic, în urma tratatului de la Passarowitz. Relațiile tensionate cu boierii au continuat, câțiva dintre aceștia luând calea Transilvaniei.

Primul domn fanariot din spațiul românesc a murit răpus de ciumă, fiind înmormântat la ctitoria sa de la Văcărești.

Nicolae Mavrocordat
Nicolae Mavrocordat
Sursa imaginii: aici

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Recomandări
Alte articole
Formațiuni politice prestatale românești
Citește

Seneslau

Facebook Twitter WhatsApp Telegram Reddit LinkedInSeneslau a fost conducătorul unui voievodat din Muntenia cu centrul puterii la Argeș.…
Petre Aurelian
Citește

Petre Aurelian

Facebook Twitter WhatsApp Telegram Reddit LinkedInPetre Aurelian a fost o personalitate marcantă a veacului al XIX-lea. S-a născut…
Mihály Apafi
Citește

Mihály Apafi

Facebook Twitter WhatsApp Telegram Reddit LinkedInMihály Apafi a fost principe al Transilvaniei între 1661-1690. A fost înscăunat la…
Carol I și viitoarea sa mireasă, Elisabeta
Citește

Regele Carol I

Facebook Twitter WhatsApp Telegram Reddit LinkedInRegele Carol I, pe numele său Carol Eitel-Friedrich-Zephyrinus Ludwig, s-a născut la 20…
Constantin Ipsilanti
Citește

Constantin Ipsilanti

Facebook Twitter WhatsApp Telegram Reddit LinkedInConstantin Ipsilanti a fost domn al Moldovei între anii 1799-1801 și 1806-1807, respectiv…