Lecția de istorie

25 februarie 2021 | Nici un comentariu
www.istorie-romaneasca.ro
”Un popor care nu își cunoaște istoria și eroii e ca un copil care nu își cunoaște părinții.”
(Nicolae Iorga)

Lecții de istorie – nivel gimnazial

Clasa a V-a

 • Izvoare istorice
 • Perceperea timpului și a spațiului; cronologia istoriei; periodizare, spațiul istoric
 • Primii oameni
 • Revoluția neolitică – viața oamenilor: sedentarizare, economie
 • Inventarea metalurgiei – tehnologie și consecințe asupra vieții oamenilor
 • Mediul natural și viața cotidiană: locuința, hrana, familia, așezări (sat și oraș), economia, practici sociale, credința
 • Orașul-stat Babilon
 • Temple și piramide
 • Popoare și civilizații pe harta Orientului Antic
 • Chinezii
 • Evreii
 • Inventarea scrierii – de la pictograme la alfabet
 • Epopeea lui Ghilgameș
 • Codul lui Hammurabi
 • Mediul natural și ocupațiile grecilor
 • Ceramica: între utilitate și artă
 • Adevăr și legendă: legendele Olimpului; războiul troian
 • Polis-ul – organizarea internă: Atena și Sparta. Procesul de colonizare
 • Histria, Tomis și Callatis
 • Războaiele grecilor: războaiele medice, războiul peloponeziac
 • Bătălia de la Maraton
 • Alexandru Macedon și civilizația greacă
 • Frumos și cunoaștere în lumea greacă
 • Acropola ateniană
 • Moștenirea lumii grecești (sculptura, teatrul, cunoașterea științifică)
 • Jocurile Olimpice în Antichitate
 • Fondarea Romei: istorie și legendă
 • Statul roman: războaie și expansiune teritorială; decăderea
 • Viața cotidiană în lumea romană: familia și virtuțile romane; educația; jocurile
 • Orașul și monumentele publice (forul, apeductele, termele etc.)
 • Colosseum și gladiatorii
 • Pompei
 • Armata romană
 • Zeii romanilor. Templele
 • Creștinismul
 • Romanizarea
 • Geții și dacii. Rânduieli, obiceiuri, credințe
 • Burebista și Decebal; războaiele daco-romane
 • Apariția Islamului; credința musulmană; expansiunea militară și culturală a islamului
 • Formarea popoarelor europene. Etnogeneza românească
 • Europa creștină în mileniul I
 • Creștinarea francilor. Carol cel Mare
 • Imperiul Bizantin
 • Viața cotidiană în Evul Mediu: familia, așezările, alimentația, sărbătorile, economia, tehnologia, credința și biserica, proprietatea, libertatea și dependența
 • Domeniul feudal
 • Orașul medieval – spațiu al libertății; orașele italiene și orașele germane
 • Cavalerism și onoare
 • Cruciadele
 • Catedrale și universități
 • State medievale: Franța, Anglia, Imperiul Romano-German
 • Lumea românească și statele medievale în secolele XIV-XV; Târgoviște, Suceava
 • Diversitatea culturală în lumea românească: Brașov și Cluj

 • Clasa a VI-a

 • Călătoriile și percepția spațiului în Evul Mediu; mijloace de transport
 • Marile descoperiri ale europenilor: drumuri și teritorii; consecințe asupra vieții oamenilor
 • Cristofor Columb și Fernando Magellan
 • Lumea Nouă: cunoaștere, misionarism și exploatare
 • Renașterea: geneza spiritului modern, umanismul
 • Niccolo Machiavelli
 • Leonardo da Vinci și Michelangelo Buonarroti
 • Giordano Bruno și Galileo Galilei
 • William Shakespeare
 • Reforma și Contrareforma
 • Barocul
 • Absolutismul
 • Soliman Magnificul
 • Ludovic al XIV-lea. Palatul de la Versailles
 • Petru cel Mare
 • Revoluția glorioasă
 • Iluminismul – rațiune, drepturi, implicarea oamenilor în viața publică
 • Montesquieu, J.J. Rousseau, Voltaire
 • Viața cotidiană. Opinia publică în secolul al XVIII-lea
 • Constituirea SUA. Declarația de Independență. Constituția
 • Revoluția franceză. De la supus la cetățean
 • Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului
 • Napoleon I și răspândirea ideilor revoluției franceze în Europa
 • Revoluția industrială. Impactul în viața oamenilor.
 • Statele moderne: revoluție și emancipare națională
 • 1848 în Europa
 • Românii și modernitatea
 • Formarea statelor naționale în secolul al XIX-lea: Germania
 • Epoca victoriană. La Belle Epoque

 • Clasa a VII-a

 • Marile alianțe politico-militare în lume
 • Primul Război Mondial. Evoluția alianțelor. Fronturile de luptă
 • Revoluția industrială și războiul. Noul armament și victimele lui
 • Viața în tranșee și frontul de acasă
 • România și Primul Război Mondial
 • Tratatele de pace. Noua hartă a Europei
 • Viața cotidiană: organizarea orașelor, lumea rurală, invențiile și viața casnică, divertismentul, sănătatea oamenilor, cultura
 • Femeia în viața publică
 • Cinematograful – artă și industrie
 • Crize economice
 • Cetățean și stat în democrație și în totalitarism
 • Un model democratic – SUA
 • Comunismul. Nazismul
 • Relațiile internaționale. Agresiunea statelor totalitare
 • Al Doilea Război Mondial: alianțe militare și fronturile de luptă (1939-1945)
 • România și Al Doilea Război Mondial
 • Conferința de pace
 • Noile mijloace de distrugere în masă
 • Viața pe front și în frontul de acasă
 • Holocaustul
 • Reconstrucție și modele ale dezvoltării economice. Viața cotidiană – de la dramele războiului la prosperitate
 • Declarația Universală a Drepturilor Omului
 • Protestul tinerei generații
 • Democrație versus comunism – modele de organizare a statelor. Războiul Rece (1945-1991)
 • Uniunea Europeană: principii de organizare și funcționare
 • Lumea contemporană: o lume multipolară – globalizarea; noua diversitate culturală și revoluția informațională
 • Noile forme de divertisment – jocurile și tehnologia. Consecințe
 • Terorismul
 • Migrații în lumea contemporană

 • Clasa a VIII-a

 • Spațiul geografic natural
 • Periodizarea istoriei românilor
 • Epoca pietrei
 • Epoca metalelor
 • Culturile Cucuteni și Hamangia
 • Cultura Sărata-Monteoru
 • Izvoare istorice despre geto-daci: Herodot, Strabon, Cassius Dio
 • Histria
 • Burebista. Decebal; cucerirea Daciei de către romani
 • Sarmizegetusa
 • Podul de la Drobeta, Columna lui Traian, Monumentul de la Adamclisi
 • Dacia romană. Romanizare. Creștinism
 • Așezarea slavilor la sudul Dunării. Romanitatea orientală
 • Poporul român – popor romanic
 • Surse istorice despre români la sfârșitul mileniului I
 • Primele forme de organizare statală
 • Statele medievale în spațiul românesc: Transilvania, Țara Românească, Moldova, Dobrogea
 • Diversitate etnică și confesională în spațiul românesc
 • Spațiul românesc și politica de cruciadă târzie de la Mircea cel Bătrân la Mihai Viteazul
 • Cetăți medievale
 • Biserica episcopală de la Curtea de Argeș
 • Constantin Brâncoveanu. Dimitrie Cantemir
 • Iluminism și reformism: Transilvania sub Habsburgi
 • Secolul fanariot
 • Școala Ardeleană. Supplex Libellus Valachorum
 • Românii între Orient și Occident. Conservatorism și modernizare
 • Tudor Vladimirescu
 • Generația pașoptistă. Programe și consecințe ale revoluției
 • Rromii – de la robie la emancipare
 • Formarea statului român modern: domnia lui Alexandru Ioan Cuza
 • Regatul României – Carol I
 • Constituția din 1866
 • Războiul de Independență
 • Opțiuni politice în România modernă
 • Cultura în spațiul românesc
 • România și Primul Război Mondial. Marea Unire din 1918
 • România interbelică. Economie și societate – lumea urbană și lumea rurală
 • Orașul: arhitectură modernă și tradiții rurale
 • Minoritățile naționale în România
 • Constituțiile din perioada interbelică
 • Idei politice în lumea românească interbelică
 • Monarhia după Primul Război Mondial
 • România în Al Doilea Război Mondial
 • Holocaustul în România: evreii și rromii
 • România – stat comunist
 • Rezistența anticomunistă
 • Viața cotidiană în perioada regimului comunist
 • Manipulare și propagandă. Omul nou. Consecințe
 • Epoca Nicolae Ceaușescu
 • România în contextul Războiului Rece
 • Regimul politic democratic din 1989 până azi
 • Constituția României din 1991
 • Integrarea euro-atlantică a României

 • Lecții de istorie – nivel liceal

  Clasa a IX-a

 • Popoare din Orient
 • Popoare din Europa
 • Monarhia egipteană
 • Democrația ateniană
 • Regatul dac
 • Arhitectura orientală
 • Arta greco-romană
 • Modele și valori în educație în lumea greacă
 • Știința
 • Iudaismul
 • Creștinismul
 • Islamul
 • Budismul
 • Popoarele europene
 • Arabii și popoarele turcice
 • Demografie și economie
 • Ierarhia feudală
 • Europa romanică și Europa gotică
 • Arhitectura medievală românească
 • Influența orientale în Europa
 • Etnogeneza românească
 • Imperiul Bizantin
 • Franța
 • Imperiul Romano-German
 • State medievale în spațiul românesc: Transilvania, Țara Românească, Moldova, Dobrogea
 • Califatul arab
 • Imperiul Otoman
 • Ideea de cruciadă
 • Relații comerciale și politico-militare în timpul domnilor Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul
 • Umanismul
 • Renașterea artistică
 • Protestantismul
 • Contrareforma
 • Războaiele religioase în Franța
 • Reforma religioasă în Transilvania
 • Călătorii și descoperirea noilor lumi
 • Imperii coloniale în secolele XVI-XVII
 • Dinastiile Habsburg, Bourbon, Tudor, Romanov
 • Rațiunea de stat și echilibrul european

 • Clasa a X-a

 • Noi principii și valori în societate
 • Revoluția glorioasă
 • Constituirea SUA
 • Revoluția franceză
 • Franța napoleoniană
 • Știința, tehnica, economia, societatea
 • Secolul fanariot
 • Războaiele ruso-austro-turce
 • Anul 1821
 • Regulamentul organic
 • Congresul de la Viena
 • Concertul european
 • Sistemul de alianțe
 • Aspirații liberale și naționale în Europa
 • 1848 în spațiul românesc
 • România
 • Germania
 • Austro-Ungaria
 • Diversitatea europeană
 • Civilizațiile asiatice și africane și modernitate
 • SUA
 • Primul Război Mondial – un nou tip de război
 • Tratatele de pace și relațiile internaționale interbelice
 • Al Doilea Război Mondial
 • Holocaustul
 • România și cele două războaie mondiale
 • Marea Unire
 • Economia
 • Viața cotidiană
 • Mișcarea feministă
 • România în anul 1938 – societate și cultură
 • Regimuri democratice
 • Fascismul
 • Nazismul
 • Comunismul
 • Organizații internaționale
 • Războiul Rece
 • Prăbușirea comunismului în Europa
 • Reconstrucția economică
 • Revoluția tehnico-științifică
 • Drepturile omului
 • Minoritățile
 • Rolul societății civile
 • Regimuri politice democratice și totalitare
 • Globalizare
 • Terorism
 • Viața cotidiană
 • Creștinismul
 • Islamul
 • Budismul
 • Alte religii
 • Ecumenismul religios
 • Dialogul între religii
 • Libertate religioasă și prozelitism
 • UE – parteneriat și integrare
 • NATO

 • Clasa a XI-a

 • Europa contemporană: unitate, diversitate, integrare
 • Europa și spațiile de civilizație extraeuropene
 • Cultura română – cultură europeană
 • România și Europa în secolul al XX-lea
 • Grigore Gafencu și unitatea europeană
 • Imaginea României în presa internațională după anul 1989
 • Ocupații și statute profesionale
 • Migrații în lumea contemporană
 • Viața privată și viața publică
 • Curente și idei economice: economii dirijate și economii liberale
 • Economie rurală – economie urbană în România
 • Diaspora și exilul românesc
 • Impactul tehnologiei asupra vieții cotidiene și a mediului
 • Noile tehnologii și timpul liber
 • Contribuții românești la dezvoltarea științei și tehnicii
 • Forme de organizare statală
 • Idei și regimuri politice
 • România de la statul totalitar la statul de drept
 • Teme și dezbateri politice în Parlamentul României la 1900
 • Sistemul electoral din România între 1918-1938 și dinamica partidelor politice
 • Instituții, mecanisme și politici de rezolvare a conflictelor în lumea contemporană
 • România și conflictele regionale în secolul XX
 • România în Tratatul de la Varșovia
 • Fundamentalismul
 • Arhitectura religioasă
 • Pelerinajul
 • Diversitatea religioasă în România

 • Clasa a XII-a

 • Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
 • Gh.I. Brătianu despre Marea Neagră
 • Descoperitori de noi spații și culturi între secolele XV-XIX
 • Călători străini despre civilizația din spațiul românesc în evul mediu și la începuturile modernității
 • Călători români acasă și în lume
 • Sate, târguri și orașe din Europa și din spațiul românesc
 • Viziuni despre modernizare în Europa secolelor XIX-XX: curente și politici culturale, identități naționale și identitate europeană
 • Politicile culturale și românii din afara granițelor. Diversitatea etnică, confesională și soluțiile politice în România modernă. Minorități naționale în România secolului XX
 • Secolul XX – între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și în Europa
 • Construcția democrației și ideologia totalitară în România. Oameni, fapte și idei
 • Constituțiile din România
 • Instituții și drepturi cetățenești
 • Autonomii locale și instituții centrale și în spațiul românesc (secolele IX-XVIII)
 • Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)
 • De la ”partida națională” la sistemul politic pluripartidist în România secolelor XIX-XX
 • Redefinirea rolurilor statului de la primul război mondial până la planul Schumann. Situația României
 • România postbelică. Stalinism, național-comunism și disidență anticomunistă. Construcția democrației postdecembriste
 • Spațiul românesc între diplomație și conflict în evul mediu și la începuturile modernității
 • România și concertul european; de la ”criza orientală” la marile alianțe ale secolului XX
 • Voci ale diplomației românești. De la Dimitrie Cantemir la Grigore Gafencu
 • România în perioada ”războiului rece”
 • Diplomația românească între Tratatul de la Varșovia și Uniunea Europeană
 • Biserica și școala în evul mediu și la începuturile modernității. Construcție ecleziastică și implicare laică
 • Protectorat religios și identitate culturală în Europa și spațiul românesc. Statul, Biserica și diaspora
 • România și toleranța religioasă în secolul XX

 • Opționale

  Clasa a VI-a

  Marile descoperiri geografice

 • Descoperirile geografice din antichitate: fenicienii
 • Descoperirile geografice din antichitate: grecii
 • Descoperirile geografice din antichitate: romanii
 • Călătorii arabi
 • Călătoriile vikingilor
 • Giovanni da Pian del Carpine
 • William of Rubruck
 • Marco Polo
 • Bartolomeo Diaz
 • Cristofor Columb
 • Vasco da Gama
 • Amerigo Vespucci
 • Fernando Magellan
 • John Cabot
 • Jacques Cartier
 • James Cook
 • David Livingstone și explorarea ”continentului negru”
 • Jacques Yves Cousteau, ”omul” oceanelor”
 • Fridjtof Nansen, unul dintre cei mai vestiți exploratori polari
 • Nicolae Milescu Spătarul
 • Dimitrie Ghica-Comănești
 • Franz Binder
 • Iuliu Popper
 • Emil Racoviță
 • Grigore Antipa

 • Articol în curs de actualizare…

  Distribuie mai departe
  Dacă îți place acest site și vrei să ajuți la dezvoltarea lui, o poți face prin intermediul Patreon, cumpărând un abonament de 3€.
  Susține acest proiect

  Ce mai citesc alții

  Adaugă un comentariu

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Adresa de mail nu va fi publicată.
  Prin postarea acestui comentariu declari că ai citit și ești de acord cu termenele și condițiile acestui site.