Sârb de origine, Gherasim Adamovici a fost un episcop ortodox din Transilvania, care a militat pentru drepturile românilor din acest principat. A trăit în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În anul 1790, în cadrul unor lucrări ale Congresului național bisericesc sârb, cere egalitatea în drepturi a românilor cu cele ale sârbilor. A fost contemporan cu cărturarii Școlii Ardelene, alături de care întocmește memoriul Supplex Libellus Valachorum în 1791.

Acest memoriu a fost respins de dieta de la Cluj, fapt ce a determinat Sinodul protopopilor ortodocși să-l însărcineze pe Gherasim cu misiunea de a-i prezenta împăratului austriac doleanțele românilor.

Memoriul înaintat împăratului prevedea acordarea de funcții românilor în Cancelaria aulică, Tabla regească și guvern, acordarea de drepturi egale pentru preoții români cu celelalte confesiuni, invocând vechimea, originea și numărul românilor din Transilvania.

În urma discuțiilor avute, episcopul a fost mustrat. Mai mult decât atât, la moartea împăratului Leopold al II-lea, noul conducător al Imperiului Habsburgic, Francisc I, a reprimat orice mișcare națională. Cu ajutorul său și cu banii lui Ghedeon Nichitici a fost ridicată o biserică în cartierul Maieri din Sibiu.

Gherasim Adamovici a fost înmormântat în ctitoria sa din Maierii Sibiului. După moartea sa, afacerile scaunului episcopal au fost încredințate Consistoriului eparhial vreme de 14 ani.

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Recomandări
Alte articole
Nicolae Alexandru
Citește

Nicolae Alexandru

Facebook TwitterNicolae Alexandru, fiul lui Basarab I, a fost domnul Țării Românești între anii 1352-1364. Se presupune că…
Radu de la Afumați
Citește

Radu de la Afumați

Facebook TwitterRadu de la Afumați a ocupat scaunul domnesc din Țara Românească în mai multe rânduri: ianuarie 1522…
Baba Novac
Citește

Baba Novac

Facebook TwitterBaba Novac a fost un căpitan al haiducilor din a doua jumătate a veacului al XVI-lea. A…