Alexandru cel Bun: domnul care a evitat împărțirea Moldovei între Polonia și Ungaria

Alexandru cel Bun a fost fiul domnului Roman I din a doua căsătorie, cu Anastasia (vara regelui polon...

0 Comment / Nov 29, 2017

Ahtum, ducele bănățean, care s-a împotrivit regelui Ungariei

Conform cronicii lui Anonymus, Ahtum a fost un descedent direct al lui Glad. A fost duce în zona Banatului...

0 Comment / Oct 17, 2017

Gherasim Adamovici, unul dintre făuritorii memoriului Supplex Libellus Valachorum

Sârb de origine, Gherasim Adamovici a fost un episcop ortodox din Transilvania, care a militat pentru...

0 Comment / Sep 05, 2017


Vasile Aaron

Vasile Aaron a fost un poet care a trăit în Transilvania la cumpăna secolelor XVIII-XIX. Provenind...

0 Comment / Aug 27, 2017

Politicianul migrator: Constantin Argetoianu

Constantin Argetoianu (1871-1953) a fost un om politic, rămas cunoscut în istorie datorită memoriilor...

0 Comment / Jul 11, 2017

Gheorghe Argeșanu - călăul legionarilor

Gheorghe Argeșanu (1883-1940) a fost general și om politic. A deținut portofoliul Ministerului Apărării...

1 Comment / Jun 12, 2017


Constantin Angelescu: reformatorul învățământului românesc din perioada interbelică

Constantin Angelescu (1869-1948) a fost unul dintre cei mai însemnați oameni politici din România...

0 Comment / May 24, 2017

Primul domn fanariot din spațiul românesc: Nicolae Mavrocordat

Nicolae Mavrocordat, fiul lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul și al Sultanei Hrisoscoleu, a fost, vreme...

0 Comment / Apr 09, 2017

Cutremurul din 4 martie 1977 și umorul românului

În ziua de 4 martie 1977, România era lovită, pentru a doua oară în secolul XX, de un mare cutremur....

0 Comment / Mar 06, 2017


Excluderea lui Gheorghe Brătianu din Partidul Național Liberal

Anul 1930 devenea un an de răscruce pentru istorie și societatea românească și implicit pentru...

0 Comment / Feb 13, 2017

Nicolae Ceaușescu și Actul final de la Helsinki (1975): chestiunea drepturilor omului

În anii ce au urmat celui de-al doilea război mondial, statele europene au pus problema organizării...

0 Comment / Jan 05, 2017

Concepția lui Constantin Rădulescu-Motru asupra conservatorismului și progresului

În decembrie 1922, într-o conferință susținută la Institutul Social Român, Constantin Rădulescu-Motru...

0 Comment / Dec 04, 2016


Partidul Național Liberal: Gheorghe Brătianu

Pe fondul restauraţiei, membrii Partidului Naţional Liberal s-au împărţit în două tabere, împărțire...

0 Comment / Nov 17, 2016

1930: anul reîntoarcerii în țară a fostului principe Carol și preluarea tronului României

După eşecul de la Alba Iulia, din mai 1928, când Carol Caraiman nu a reuşit să se reîntoarcă în ţară,...

0 Comment / Oct 14, 2016

Contribuția viitorului patriarh Justinian Marina în evadarea din închisoare a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej

În perioada interbelică, Partidul Comunist Român a fost interzis de către guvern din cauza politicii...

0 Comment / Sep 29, 2016