I-a urmat la tron Ulpius Traianus […] învingând pe Decebal el a supus Dacia și a transformat în provincie romană ținuturile de dincolo de Dunăre, pe care le stăpânesc acum taifalii, victofalii și tervingii. Această provincie are o circumferință de un milion de pași.

După moartea lui Traian a fost făcut împărat Aelius Hadrianus […] el a rechemat armatele din Asiria […] A încercat să facă același lucru și în Dacia, dar l-au oprit de la aceasta prietenii săi, ca nu cumva să fie dați pe mâna barbarilor numeroși cetățeni romani; deoarece Traian, după cucerirea Daciei, adusese o mulțime foarte mare de oameni din toate colțurile lumii romane pentru popularea orașelor și cultivarea ogoarelor: căci Dacia fusese secătuită de bărbați în urma lungului război al lui Decebal.

Sursa: Bogdan Murgescu (coordonator), Istoria României în texte, Editura Corint, București, 2001

1 comment
  1. o DOVADA A COLONIZARII dACIEI CU VETERANI AI ARMATEI ROMANE ADUSI AICI DIN DIFERITE ALTE PARTI ALE IMPERIULUI AR PUTEA FI EVOLUTIA SEMANTICA SPECIFICA LIMBII ROMANE A CUVANTULUI LATIN VETERANUS CARE NUMAI IN ACEASTA LIMBA ROMANICA A AJUNS SA INSEMNE BATRAN, PRELUAND SEMNIFICATIA LATINULUI VETULUS, AL CARUI SENS S-A PASTRAT IN TOATE CELELATE LIMBI ROMANICE, IN TIMP CE DESCENDENTUL SAU ROMANESC, VECHI, A DOBANDIT SEMNIFICATIA LATINULUI ANTIqUUS.. o ALTA DOVADA AR PUTEA FI EVOLUTIA SEMANTICA SPECIFIC ROMANEASCA A LATINULUI fossATUM “sANT, FORTIFICATIE”, DEVENIT IN ROMANA VECHE fsat, IN aroMANA FUSAT IAR IN rOMANA ACTUALA ,sat, SEMNIFICATIE PE CARE NU A MAI DOBANDIT-O IN NICIO ALTA LIMBA ROMANICA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandări
You May Also Like
Baba Novac
Citește

Baba Novac

Baba Novac a fost un căpitan al haiducilor din a doua jumătate a veacului al XVI-lea. A întreprins…
Antim Ivireanul
Citește

Antim Ivireanul

Antim Ivireanul a fost mitropolitul Ungrovlahiei la începutul secolului al XVIII-lea. Înainte de a se călugări, avea numele…
Gheorghe Duca
Citește

Gheorghe Duca

Gheorghe Duca a fost voievodul Moldovei între anii 1665-1666, 1668-1671, ianuarie – august 1672 și 1678-1683 și al…
Regina Elisabeta a României
Citește

Regina Elisabeta

Prințesa Paulina-Elisabeta-Otilia-Luiza de Wied s-a născut la Neuwied în data de 17 decembrie 1843. A avut parte de…