Se încheie acordul austro-ungar prin care ia ființă Austro-Ungaria, în cadrul căreia principatul Transilvaniei este dizolvat și încorporat Ungariei