La București a apărut revista literară Sămănătorul