Lecții de istorie
Gimnaziu:
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a
Clasa a VIII-a

Liceu:
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasa a XI-a
Clasa a XII-a

Cultura Sărata-Monteoru (clasa a VIII-a)

Cultura Sărata-Monteoru (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Ce sunt culturile arheologice? Cultura Sărata-Monteoru Ce sunt culturile arheologice? Cultura arheologică este o realitate rezultată din materialul arheologic: case, unelte, vase, arme. Cultura Sărata-Monteoru – este o cultură din epoca bronzului – a existat între mileniile III-II î.Hr. – arie geografică: România (județul Buzău) – formă de organizare: triburi (așezările erau situate […]

Culturile Cucuteni și Hamangia (clasa a VIII-a)

Culturile Cucuteni și Hamangia (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Ce sunt culturile arheologice? Cultura Cucuteni Cultura Hamangia Ce sunt culturile arheologice? Cultura arheologică este o realitate rezultată din materialul arheologic: case, unelte, vase, arme. Cultura Cucuteni (sau Cucuteni-Tripoli) – este o cultură neolitică – a existat între mileniile VI-IV î.Hr. – arie geografică: România (Moldova, nord-estul Munteniei), Republica Moldova, Ucraina – formă […]

Popoare din Europa (clasa a IX-a)

Popoare din Europa (clasa a IX-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Indo-europenii Grecii Colonizarea greacă Tracii Romanii Indo-europenii – indo-europenii sunt o populație străveche a cărei origine nu se cunoaște cu exactitate (Nordul Mării Negre, Munții Caucaz, Anatolia sau stepele Mării Caspice) – au migrat în mileniul IV î.Hr. în Europa – au adus în Europa metalurgia bronzului – în urma migrației, în Europa […]

Europa contemporană: unitate, diversitate, integrare (clasa a XI-a)

Europa contemporană: unitate, diversitate, integrare (clasa a XI-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Încercări și idei de creare a unei Europe unite Cauzele care au condus la crearea Uniunii Europene Obiective Context Etapele creării Uniunii Europene Instituțiile Uniunii Europene Însemnele Uniunii Europene Etapele aderării României la Uniunea Europeană Încercări și idei de creare a unei Europe unite Antichitate: Imperiul Roman, care a răspândit limba latina și […]

Primul Război Mondial. Evoluția alianțelor. Fronturile de luptă (clasa a VII-a)

Primul Război Mondial. Evoluția alianțelor. Fronturile de luptă (clasa a VII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Cauze Pretext Alianțe militare Puterile Centrale Antanta Bătălii Frontul de Vest Frontul de Est Arme Urmări Cauze – dominația asupra întregii lumi: coloniile – mișcările naționaliste din Balcani – dorința francezilor de a recupera Alsacia și Lorena de la germani – cursa înarmărilor Pretext – asasinarea prințului moștenitor al Austro-Ungariei, Franz Ferdinand și […]

Epoca metalelor (clasa a VIII-a)

Epoca metalelor (clasa a VIII-a)

Eneoliticul reprezintă perioada de tranziție către epoca metalelor. În ultima parte a epocii de piatră, oamenii încep să folosească unelte din aramă (cupru). SCHIȚA LECȚIEI: Periodizare Context Caracteristicile epocii metalelor Periodizare Epoca metalelor se împarte în: a) Epoca bronzului b) Epoca fierului, în care distingem: – Hallstatt – La Tène Context – acum are loc […]

Marile descoperiri ale europenilor: drumuri și teritorii; consecințe asupra vieții oamenilor (clasa a VI-a)

Marile descoperiri ale europenilor: drumuri și teritorii; consecințe asupra vieții oamenilor (clasa a VI-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Cauze Descoperirile geografice Urmări Cauze – de ordin economic (nevoia de mirodenii și de metale prețioase) – de ordin politic (negustorii europeni doreau găsirea unor noi rute către Orient, deoarece voiau ocolirea regiunilor locuite de otomani) – de ordin religios (dorința Bisericii Catolice de a răspândi catolicismul) – de ordin tehnico-științific (au fost […]

Epoca pietrei (clasa a VIII-a)

Epoca pietrei (clasa a VIII-a)

Preistoria, cea mai întinsă epocă din istorie, se împarte în două perioade: epoca pietrei și epoca metalelor. Epoca pietrei se împarte în patru perioade: – paleolitic: paleo (vechi) + lithos (piatră) = epoca veche a pietrei – mezolitic: mezos (mijlociu) + lithos (piatră) = epoca medie a pietrei – neolitic: neo (nou) + lithos (piatră) […]

Descoperirile geografice din antichitate: grecii (opțional clasa a VI-a)

Descoperirile geografice din antichitate: grecii (opțional clasa a VI-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Cine au fost grecii? Orașele grecești Colonii grecești Cine au fost grecii? – în mileniul II î.Hr. grecii s-au stabilit în sudul Peninsulei Balcanice (Elada – Grecia de azi), pe țărmul vestic al Asiei Mici (Turcia de azi) și în insulele din Marea Egee – se ocupau cu agricultura, creșterea animalelor și negoțul […]

Popoare din Orient (clasa a IX-a)

Popoare din Orient (clasa a IX-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Mesopotamieni Sumerieni Akkadieni Asirieni Egipteni Evrei Orient = Răsărit = Est Mesopotamieni – s-au stabilit în zona dintre fluviile Tigru și Eufrat – numele Mesopotamia a fost dat de greci – civilizația mesopotamiană este o sinteză a sumerienilor, akkadienilor și asirienilor – organizarea socială: stăpânii de sclavi (preoți, comandanți militar), sclavii, producătorii liberi […]