Lecții de istorie
Gimnaziu:
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a
Clasa a VIII-a

Liceu:
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasa a XI-a
Clasa a XII-a

Secolul XX – între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și în Europa (clasa a XII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Secolul al XX-lea între democrație și totalitarism în Europa Secolul al XX-lea - între democrație și autoritarism în România Secolul al XX-lea între democrație și totalitarism în Europa În perioada interbelică, în Europa, întâlnim atât state democratice, cât și state totalitare: țări cu un regim democratic: - republici: Franța, [...]

România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX (clasa a XII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: ”Criza orientală” și obținerea independenței de stat a României (1877-1878) România în relațiile internaționale antebelice România și Primul Război Mondial (1914-1918) România în relațiile internaționale interbelice (1919-1939) România și Al Doilea Război Mondial (1939-1945) ”Criza orientală” și obținerea independenței de stat a [...]

Viața pe front și în frontul de acasă (clasa a VII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Viața pe front Frontul de acasă Viața pe front În cea de-a doua conflagrație mondială, soldații au avut de suferit din cauza: - armelor, care au fost perfecționate -> a crescut numărul victimelor - slabei aprovizionări cu hrană, apă potabilă - terenului - climei (ierni geroase în URSS și temperaturi foarte ridicate în Africa) - lipsei de [...]

Formarea statului român modern: domnia lui Alexandru Ioan Cuza (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Formarea statului român modern Domnia lui Alexandru Ioan Cuza Formarea statului român modern - 1853-1856: războiul Crimeii -> Imperiul Otoman învinge Rusia -> are loc Congresul de Pace de la Paris (1856) unde este abordată și problema românească - 1857: sunt convocate Adunările ad-hoc -> se cere unirea Moldovei cu Țara Românească și aducerea unui [...]

Rromii – de la robie la emancipare (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Robia rromilor Emanciparea rromilor Robia rromilor - prima mențiune a rromilor în spațiul românesc datează din anul 1385 - rromii s-au aflat sub robie aproximativ 500 de ani - rromii sunt originari din India - ocupațiile rromilor: prelucrau aurul și argintul (aurari sau zlătari), fabricau vase din aramă (căldărari), din fier (fierari), din lemn [...]

Noile mijloace de distrugere în masă (clasa a VII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Trăsături Războiul aerian Războiul naval Războiul terestru Trăsături - în perioada interbelică a avut loc un proces de perfecționare a tehnicilor de luptă - s-a urmărit crearea unei arme secrete - cele mai periculoase arme erau: tunurile de asediu, rachetele balistice, gazele toxice și bombele nucleare (”Proiectul Manhattan) Războiul [...]

Constituirea SUA. Declarația de Independență. Constituția (clasa a VI-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Războiul de independență al Statelor Unite ale Americii Constituția SUA Războiul de independență al Statelor Unite ale Americii - între secolele XVII-XVIII Anglia a întemeiat 13 colonii pe țărmul vestic al Oceanului Atlantic Cauze: - controlul metropolei (Londra) asupra activității coloniștilor (oamenii din colonii) - nereprezentarea [...]

Generația pașoptistă. Programe și consecințe ale revoluției (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Generația pașoptistă Revoluția de la 1848 Generația pașoptistă - era formată din tineri care au studiat în străinătate (mai ales în Franța), unde au luat contact cu ideile liberale - reprezentanți: Nicolae Bălcescu, Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Ion Heliade Rădulescu, Alexandru Ioan Cuza, Simion Bărnuțiu, Avram Iancu, Eftimie [...]

Lecția de istorie

CUPRINS: Lecții de istorie - nivel gimnazial Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a Lecții de istorie - nivel liceal Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a Lecții de istorie - nivel gimnazial Clasa a V-a Izvoare istorice Perceperea timpului și a spațiului; cronologia istoriei; periodizare, spațiul istoric Primii oameni Revoluția [...]

Tudor Vladimirescu (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Tudor Vladimirescu Revoluția de la 1821 Tudor Vladimirescu - s-a născut în satul Vladimiri din județul Gorj - a trăit între anii 1780-1821 - a fost conducătorul Revoluției de la 1821, fiind comandantul pandurilor (panduri = soldați) Revoluția de la 1821 Cauze: - regimul fanariot Evenimente: - ianuarie 1821: a fost lansată Proclamația de la [...]

Viața cotidiană. Opinia publică în secolul al XVIII-lea (clasa a VI-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Opinia publică în secolul al XVIII-lea Cafenele, saloane de lectură și cluburi politice Viața cotidiană: sat și oraș Opinia publică în secolul al XVIII-lea opinia publică = părerea comunității într-o anumită chestiune Trăsăturile opiniei publice în veacul al XVIII-lea: - s-a aflat sub influența iluminismului - presa scrisă și [...]

România și Al Doilea Război Mondial (clasa a VII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Cauzele intrării României în Al Doilea Război Mondial Acțiunile militare întreprinse de România în Al Doilea Război Mondial Efectele celui de-al Doilea Război Mondial asupra României Cauzele intrării României în Al Doilea Război Mondial 23 august 1939: pactul Ribbentrop-Molotov -> Germania și URSS își împărțeau sferele de influență din [...]

Românii între Orient și Occident. Conservatorism și modernizare (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Proiecte de modernizare Principatele, între puterea suzerană și puterea protectoare Proiecte de modernizare 1769: Moldova -> proiectul de republică a marii boierimi redactat de mitropolitul Gavril Callimachi -> în fruntea statului trebuiau să fie 12 mari boieri 1772: Memoriul de la Focșani -> redactat de Partida Națională din Moldova și Țara [...]

Idei și regimuri politice (clasa a XI-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Ideologii politice Regimuri politice Ideologii politice Ideologie politică = sistem de idei și concepții care reflectă interesele și aspirațiile unor categorii într-o anumită epocă Exemple: liberalismul, conservatorismul, socialismul, naționalismul șa Liberalismul - este ideologia politică care promovează drepturile și libertățile [...]