Istoriografie
Istoria este scrisă cu ajutorul izvoarelor istorice. Fără ele ar fi imposibilă relatarea cât mai clară și obiectivă a evenimentelor istorice. Istoriografia și celelalte științe auxiliare ale istoriei contribuie în egală măsură la descrierea unui fenomen istoric, la cauzele și urmările acestuia.

Geograful din Ravenna despre orașele din Dacia și Moesia

Geograful din Ravenna despre orașele din Dacia și Moesia

De asemenea în altă parte sunt orașele care se numesc: Tyras, [] Ermenium, Urgum, Sturium, Congri, Porolissum, Cersiae De asemenea în altă parte sunt orașe, și anume: Gura Peuce, Salsovia, Aegyssus, Noviodunum, Dinogetia, Arrubium, Troesmis, [...]
Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung

Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung

Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung (1521) reprezintă primul document scris în limba română, trimis judelui Hanăș Bengner din Brașov Mudromu I plemenitomu, I cistitomu I bogom darovanomu jupan Hanăş Bengner ot Braşov mnogo zdravie ot [...]
Paul din Alep și societatea românească medievală

Paul din Alep și societatea românească medievală

Consemnări despre Țările Române din Călătoriile patriarhului Macarie Acest oraș București este foarte mare și se spune că acum mulți ani cuprindea cam șase mii de case Are patruzeci de biserici și mănăstiri și vestitul râu [...]
Târgoviște în Evul Mediu

Târgoviște în Evul Mediu

Descriere consemnată de Francesco Della Valle în Însemnări Târgoviștea este un oraș nu prea mare, așezat în șes și înconjurat de ziduri Castelul din acel [oraș], în care locuiește domnul țării este împrejmuit cu pari de stejar [...]
Românii din Maramureș

Românii din Maramureș

Fragment din actul de danie emis în 1352 de regele Ludovic I al Ungariei, din care rezultă existența anterioară a românilor din Maramureș [] Prin aceste rânduri voim să ajungă la cunoștința tuturor că întrucât potrivit cuprinsului [...]
Întemeierea Țării Moldovei în viziunea lui Grigore Ureche

Întemeierea Țării Moldovei în viziunea lui Grigore Ureche

În lucrarea Letopisețul Țării Moldovei, Grigore Ureche relatează întemeierea Moldovei, consemnând descălecatul lui Dragoș, voievod din Maramureș [] noi aflăm că Moldova s-au discălecat mai pe urmă, iar muntenii mai întâi, măcar [...]
Constantin Cantacuzino: Descălecatul lui Negru Vodă

Constantin Cantacuzino: Descălecatul lui Negru Vodă

Textul este preluat din Istoria Țării Românești de când au descălecat pravoslavnicii creștini a lui Constantin Cantacuzino și se referă la momentul constituirii statului nord-dunărean Iar când au fost cursul anilor de la Adam 6798 [...]
Theophanes Confesor: torna, torna, frate

Theophanes Confesor: torna, torna, frate

În lucrarea sa Chronographia, Theophanes Confesor relatează împrejurările în care s-au rostit aceste prime cuvinte în limba română: [] Comentiolos s-a ascuns mai întâi în pădurile din Haemus, apoi a ieșit la iveală împreună cu [...]
Cronica lui Nestor: Așezarea ungurilor în Pannonia

Cronica lui Nestor: Așezarea ungurilor în Pannonia

XIX [] Ungurii trecură pe lângă Kiev, peste muntele care acum se numește Ugorskie și au ajuns la Dnipori și-și întinseră corturile, deoarece erau nomazi cum sunt poloviții Venind din răsărit mergeau grăbiți prin munții cei înalți, [...]