Ce s-a întâmplat în această zi în istorie
Nicolae Bălcescu afirma că istoria este cea dintâi carte a unei nații, prin care poporul își vede trecutul, prezentul și viitorul. Memoria înaintașilor noștri trebuie cinstită. Trebuie să ne apreciem valorile încă din timpul vieții și să urmăm exemplul modelelor adevărate.

11 ianuarie în istoria românilor

11 ianuarie în istoria românilor

1600 – Împăratul habsburg Rudolf al II-lea primește solia lui Mihai Viteazul, prin care acesta cerea recunoașterea lui ca principe al Transilvaniei 1812 – S-a născut Carol Popp Szathmary, pictor și fotograf român 1883 – S-a născut Ion Bâlea, culegător de folclor din Maramureș 1906 – S-a născut Boris Caragea, sculptor și membru corespondent al […]

12 ianuarie în istoria românilor

12 ianuarie în istoria românilor

1483 – S-a căsătorit Olena, fiica lui Ștefan cel Mare, cu Ivan, fiul și moștenitorul marelui cneaz al Moscovei, Ivan al III-lea 1808 – S-a născut Christian Tell, general și om politic, participant la Revoluția de la 1848 1878 – În timpul Războiului de Independență, trupele române ocupă Smârdanul, punct important în sistemul de apărare […]

13 ianuarie în istoria românilor

13 ianuarie în istoria românilor

1626 – A murit Radu Mihnea, voievod al Țării Românești și al Moldovei 1807 – A murit Alexandru Ipsilanti, domn fanariot care a domnit în Țara Românească și Moldova 1832 – A fost adoptat Regulamentul Organic în Moldova 1879 – S-a născut Ion Borcea, zoolog român, membru corespondent al Academiei Române 1918 – Guvernul Rusiei […]

14 ianuarie în istoria românilor

14 ianuarie în istoria românilor

1431 – A murit Dan al II-lea, domnul Țării Românești 1527 – A murit Ștefăniță, domnul Moldovei, nepotul lui Ștefan cel Mare 1819 – S-a născut Dimitrie Bolintineanu, poet român 1894 – S-a născut Ecaterina Teodoroiu, supranumită ”Eroina de pe Jiu” 1934 – A murit Ioan Cantacuzino, medic și bacteriolog român

15 ianuarie în istoria românilor

15 ianuarie în istoria românilor

1568 – A murit Nicolaus Olahus, umanist și istoric de origine română 1653 – Gheorghe al II-lea Rákóczi, principele Transilvaniei, promulgă Approbatae Constitutiones 1850 – S-a născut Mihai Eminescu, poet român 1980 – A murit Constantin Motaș, biolog, ecolog și hidrobiolog român, membru al Academiei Române 1990 – Prin decizia civilă nr. 4 a Tribunalului […]

16 ianuarie în istoria românilor

16 ianuarie în istoria românilor

1945 – S-a semnat Convenția economică ”asupra mărfurilor pe care România urmează să le livreze în compensarea daunelor cauzate de către România Uniunii Sovietice prin operațiunile militare și ocuparea teritoriului sovietic” 1965 – Reprezentanțele diplomatice ale României și Danemarcei sunt ridicate la nivel de ambasadă 1981 – A murit actorul român Cornel Coman

17 ianuarie în istoria românilor

17 ianuarie în istoria românilor

1510 – Bogdan al III-lea încheie un tratat de pace cu Polonia 1749 – Domnul Țării Românești, Grigore al II-lea Ghica emite un hrisov prin care reorganizează învățământul țării 1821 – A fost redactat ”Cererile norodului românesc”, document prin care se evidenția scopul revoluției de la 1821 2000 – A murit Ion Rațiu, vicepreședinte al […]

18 ianuarie în istoria românilor

18 ianuarie în istoria românilor

1821 – A murit Alexandru Șuțu, ultimul domn fanariot din Țara Românească 1848 – S-a născut Ioan Slavici, nuvelist, romancier, memorialist și dramaturg român 1919 – Delegația română formată din Ion I.C. Brătianu, Alexandru Vaida Voevod, C. Angelescu și Victor Antonescu participă la lucrările Conferinței de Pace de la Paris 1941 – În teritoriul Transilvaniei […]

19 ianuarie în istoria românilor

19 ianuarie în istoria românilor

1806 – S-a născut Alecu Donici 1821 – S-a constituit Comitetul de Oblăduire, care avea rolul de a conduce Țara Românească până la stabilirea succesorului fostului domn Alexandru Șuțu 1890 – S-a născut Ștefan Procopiu, fizician român, membru al Academiei Române 1919 – S-a născut Bălașa Ionescu, pictor român 1921 – S-a născut Ion istrati, […]

20 ianuarie în istoria românilor

20 ianuarie în istoria românilor

1368 – Vladislav I, domnul Țării Românești, acordă primele privilegii comerciale negustorilor brașoveni 1527 – Începe prima domnia a lui Petru Rareș în Moldova 1809 – S-a născut mitropolitul Transilvaniei, Andrei Șaguna