Radu Șerban

Radu Șerban a ocupat tronul Țării Românești de trei ori (octombrie 1601, iulie 1602-1610, mai – septembrie 1611). A contribuit alături de alți boieri…Read More

Continue reading "Radu Șerban"
Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

CUPRINS: 1. Războaiele daco-romane și consecințele acestora. Romanizarea. Etnogeneza românească 1.1 Războaiele daco-romane. Prima etapă a romanizării (perioada de dinainte de 106) 1.2 A…Read More

Continue reading "Romanitatea românilor în viziunea istoricilor"
Ceremonie de încoronare

Ceremonia de încoronare a voievozilor români

Actul de ungere, etapa esențială a ceremonialului consacrării monarhului are rădăcini biblice. A fost nevoie, însă, de câteva secole, pentru a se fundamenta o…Read More

Continue reading "Ceremonia de încoronare a voievozilor români"
Țările Române după pacea de la Belgrad din 1739

Constantin Mavrocordat și reformele sale

Constantin Mavrocordat a fost domn în ambele țări extracarpatice. A avut șase domnii în Țara Românească și patru domnii în Moldova. A fost fiul…Read More

Continue reading "Constantin Mavrocordat și reformele sale"

Anton Verancsics: despre Țările Române

Anton Verancsics călătorind prin Țările Române – consemnează cele văzute și trăite cu acest prilej dând o imagine pitorească a societății medievale românești Așadar…Read More

Continue reading "Anton Verancsics: despre Țările Române"