38 articole despre tara romaneasca

Matei Basarab

Matei Basarab s-a născut în 1580, la Brâncoveni, în familia marelui dregător Danciu și a Stancăi, rudă cu familia Craioveștilor Matei Basarab a fost domn al Țării Românești între anii 1632-1654 Înainte de a fi înscăunat domn al Țării Românești, Matei Basarab a fost postelnic, paharnic și mare agă S-a căsătorit cu sora cărturarului Udriște Năsturel, Elena Matei [...]

Radu de la Afumați

Radu de la Afumați a ocupat scaunul domnesc din Țara Românească în mai multe rânduri: ianuarie 1522 – aprilie 1523, ianuarie – martie 1524 și septembrie 1524 – ianuarie 1529 Domnia lui Radu a fost fragmentată din cauza luptelor cu turcii care susțineau la tronul Țării Românești diferiți pretendenți, printre care Teodosiu, fiul lui Neagoe Basarab sau Vladislav al III-lea, [...]

Vladislav al II-lea

Vladislav al II-lea a fost domnul Țării Românești între anii 1447-1456 În prima parte a domniei a luat parte la acțiunile antiotomane inițiate de Iancu de Hunedoara, voievodul Transilvaniei După pierderea temporară a domniei din toamna lui 1448, în favoarea lui Vlad Țepeș, Vladislav al II-lea a promovat o politică de echilibru între Imperiul Otoman și Ungaria, încercând să [...]

Vlad Țepeș

Vlad Țepeș a fost fiul lui Vlad Dracul și nepotul lui Mircea cel Bătrân A copilărit în exil, alături de tatăl său, fie la Curtea împăratului Sigismund de Luxemburg, fie în Transilvania sau la turci A avut trei domnii în Țara Românească La jumătatea lunii octombrie 1448, cu ajutor turcesc, ajunge domn al Valahiei, profitând de lipsa voievodului Vladislav al II-lea, care [...]

Pătrașcu cel Bun

Fiul lui Radu Paisie, Pătrașcu cel Bun a fost domnul Țării Românești între anii 1554-1557 Pe plan intern, Pătrașcu cel Bun, i-a primit pe boierii pribegi, cărora le-a dat înapoi drepturile și pământurile Pe plan extern, Pătrașcu cel Bun împreună cu Alexandru Lăpușneanu, domnul Moldovei, îi alungă pe habsburgi din Transilvania și-l ajută pe Ioan Sigismund Zapolya să [...]

Mircea cel Bătrân

Mircea cel Bătrân, fiul lui Radu I și al Calinichiei, a fost unul dintre cei mai importanți voievozi din spațiul românesc A ocupat tronul Țării Românești la 23 septembrie 1386, succedându-i fratelui său, Dan I, al cărui asociat la domnie fusese Mircea cel Bătrân a fost căsătorit cu Mara, a cărui origine nu se cunoaște cu exactitate (maghiară sau sârbă), împreună cu care [...]

Mihai Viteazul

Mihai Viteazul a fost voievodul Țării Românești între 1593-1601, principe al Transilvaniei între 1599-1600 și domn al Moldovei în perioada mai-septembrie 1600 Despre originile lui Mihai Viteazul nu se cunosc foarte multe detalii Singurul lucru cert este că mama sa a fost Tudora din Cetatea de Floci, călugărită sub numele de Theofana Înainte de a ocupa tronul Țării [...]

Nicolae Mavrocordat

Nicolae Mavrocordat, fiul lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul și al Sultanei Hrisoscoleu, a fost, vreme de 12 ani, mare dragoman al Porții A fost primul domn fanariot atât în Moldova (din 1711), cât și în Țara Românească (din 1716), având câte două domnii în ambele țări extracarpatice În timpul domniilor sale, Nicolae Mavrocordat nu a avut relații bune cu boierii În a doua [...]

Litovoi

Litovoi a fost conducătorul primului voievodat din nord-estul Olteniei, dependent de coroana maghiară Prima mențiune despre această formațiune locală apare în Diploma cavalerilor ioaniți, act emis de regele maghiar Bela al IV-lea, la 2 iunie 1247 Această diplomă preciza că toate formațiunile locale intrau sub stăpânirea cavalerilor ioaniți, excepție făcând voievodatul lui [...]

Dan al II-lea

Dan al II-lea a ocupat tronul Țării Românești de mai multe ori, între 1420-1421, 1422 – ianuarie 1427, aprilie 1427 – 1431 A fost fiul lui Dan I Pe plan intern s-a confruntat cu atacurile pretendentului său la tron, Radu al II-lea, care era susținut de turci Din această cauză, domniile lui Dan al II-lea au fost fragmentate Pe plan extern a fost un adept al luptei antiotomane Cu [...]