38 articole despre tara romaneasca

Mircea Ciobanul

Mircea Ciobanul a fost domnul Țării Românești între anii 1545-1552, 1553-1554 și 1558-1559 S-a născut în familia lui Radu cel Mare, fostul domn al Țării Românești Mircea Ciobanul a fost numit în fruntea Țării Românești de către Imperiul Otoman, ceea a provocat o profundă nemulțumire în rândul boierimii muntene Astfel, între domn și boieri au loc o serie de conflicte [...]

Vladislav Vlaicu

Vladislav Vlaicu, fiul lui Nicolae Alexandru, a fost domnul Țării Românești între anii 1364-1377 Încă de la începutul domniei, Vladislav I nu a recunoscut suzeranitatea regelui maghiar Ludovic I de Anjou A luat măsuri în vederea consolidării Țării Românești: a bătut primele monede, pe 20 ianuarie 1368 a acordat privilegii comerciale negustorilor brașoveni, a creat a doua [...]

Radu Șerban

Radu Șerban a ocupat tronul Țării Românești de trei ori (octombrie 1601, iulie 1602-1610, mai – septembrie 1611) A contribuit alături de alți boieri la detronarea lui Simion Movilă, devenind astfel, pentru prima dată, domnul Țării Românești Prima sa domnie este însă efemeră, deoarece pierde tronul în favoarea lui Simion Movilă în urma bătăliei din 15 august 1601 de la [...]

Doamna Chiajna

Chiajna a fost mama domnului muntean Petru cel Tânăr și totodată regentă a Țării Românești în timpul minoratului fiului său Chiajna s-a născut în familia lui Petru Rareș și a doamnei Maria, fiind nepoata lui Ștefan cel Mare Doamna Chiajna s-a căsătorit cu voievodul Țării Românești, Mircea Ciobanul, în 1546, cu care a avut trei băieți și patru fete Contemporanii [...]

Nicolae Alexandru

Nicolae Alexandru, fiul lui Basarab I, a fost domnul Țării Românești între anii 1352-1364 Se presupune că a fost asociat la domnie începând cu anul 1340 Pe plan intern, Nicolae Alexandru, a creat principalele instituții ale statului În 1359 a înființat Mitropolia Ungrovlahiei Pe plan extern, Nicolae Alexandru a urmărit consolidarea independenței Țării Românești, [...]

Gheorghe Duca

Gheorghe Duca a fost voievodul Moldovei între anii 1665-1666, 1668-1671, ianuarie – august 1672 și 1678-1683 și al Țării Românești între 1673-1678 De origine grec, Gheorghe Duca se stabilește în Moldova în timpul domniei lui Vasile Lupu, în timpul căruia ajunge boier Ocupă tronul Moldovei cu ajutorul soacrei sale, doamna Dafina, care avea relații la Constantinopol Gheorghe [...]

Ioan Gheorghe Caragea

Ioan Gheorghe Caragea a fost domn al Țării Românești între anii 1812-1818 S-a născut în familia marelui dragoman Gheorghe Caragea și a Sultanei, fiica fostului voievod al Moldovei, Ioan Mavrocordat Asemenea celorlalți domni fanarioți, Ioan Gheorghe Caragea a cumpărat tronul Țării Românești A căutat să-și recupereze banii printr-o fiscalitate excesivă În timpul domniei sale, [...]

Alexandru Ipsilanti

Alexandru Ipsilanti a fost domnul Țării Românești între anii 1774-1782 și 1796-1797 și al Moldovei între anii 1787-1788 S-a născut în familia lui Ioan Ipsilanti și a Smaragdei Mamona Înainte de a deveni domn, a deținut funcția de mare dragoman al Porții Intrând în contact cu politica reformatoare promovată de despoții luminați europeni precum Friedrich al II-lea în Prusia [...]

Vlad Dracul

Vlad Dracul a fost domnul Țării Românești între anii 1437-1442 și 1443-1447 A fost fiul nelegitim a lui Mircea cel Bătrân și tatăl lui Vlad Țepeș A obținut tronul Țării Românești cu ajutorul regelui maghiar Sigismund de Luxemburg care l-a învestit cavaler al Ordinului Dragonul Este nevoit să accepte suzeranitatea Imperiului Otoman, ale cărui trupe le însoțește în 1438 [...]

Neagoe Basarab

Neagoe Basarab a fost domnul Țării Românești între anii 1512 – 1521 A fost fiul lui Basarab Țepeluș și al Neagăi din Hotărani A fost un domn erudit, cunoscând limbi precum greaca, slavona sau latina A contribuit, alături de Macarie, de la care a primit o educație aleasă, la tipărirea Liturghierului slavon, a Octoihului și a Tetraevangheliarului, primele din statul [...]