30 articole despre septembrie

21 septembrie în istoria românilor

1538 - În Moldova își începe domnia Ștefan Lăcustă, nepotul lui Ștefan cel Mare, care va domni 2 ani 1864 - S-a născut Elena Văcărescu, scriitoare 1931 - S-a născut Dem Rădulescu, actor [...]

22 septembrie în istoria românilor

1326 - Cea mai veche mențiune de înnobilare a unui cneaz român de către regele Ungariei, Carol Robert de Anjou; Carol Robert îi dăruiește lui Stanislav, cneaz din Maramureș, moșia Zurduc din comitatul Maramureș, pentru serviciile sale aduse regatului 1716 - A murit Antim Ivireanul, întemeietorul limbii române bisericești 1768 - A murit Inocențiu Micu-Klein, episcop român [...]

23 septembrie în istoria românilor

1386 - A murit Dan I, domnul Țării Românești, fratele lui Mircea cel Bătrân 1386 - Începe domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească 1403 - Mircea cel Bătrân reînnoiește alianța cu regele Poloniei Vladislav al II-lea Jagiello 1602 - Radu Șerban, domnul Țării Românești, învinge la Teișani, pe valea râului Teleajen, oastea tătarilor condusă de Hanul Gazi [...]

25 septembrie în istoria românilor

1396 - Sultanul Baiazid I înfrânge armata cruciată la Nicopole De partea cruciaților a luptat și un corp de oaste sub comanda lui Mircea cel Bătrân 1559 - Moare domnul Țării Românești Mircea Ciobanul Va fi succedat de fiul cel mare, în vârstă de 13 ani, Petru cel Tânăr 1875 - S-a născut Marta Trancu-Rainer, medic român, prima femeie chirurg din România 1913 - S-a născut [...]

26 septembrie în istoria românilor

1387 - Petru al II-lea, domnul Moldovei, recunoaște suzeranitatea polonă 1991 - Minerii revin în Piața Victoriei Au loc negocieri cu ușile închise, între reprezentanții minerilor și cei ai conducerii țării Se obține demisia Guvernului Roman, anunțată la orele 12:30, din balconul Palatului Victoria Seara, minerii încearcă să patrundă în Televiziune Au loc scene de violență [...]

27 septembrie în istoria românilor

1874 - La Berna, România semnează, ca membru fondator, Tratatul privind înființarea Uniunii Poștale Generale (din 1878, Uniunea Poștală Universală), prin care țările semnatare formau un singur teritoriu poștal pentru schimbul reciproc al corespondențelor și obiectelor între birourile lor de poștă Tratatul a intrat în vigoare la 1 iulie 1875 1910 - Primul avion al lui Aurel [...]

28 septembrie în istoria românilor

1582 - A murit Iancu Sasul, domn al Moldovei 1882 - S-a născut Vasile Pârvan, istoric, eseist și arheolog român 1939 - Gheorghe Argeșanu a fost înlocuit din fruntea Guvernului cu Constantin [...]

29 septembrie în istoria românilor

1894 - S-a născut principesa Elisabeta, al doilea copil al regelui Ferdinand și al reginei Maria 1914 - Principele moștenitor Ferdinand este proclamat Rege al [...]