1 articole despre poporul roman
Enea Silvio Piccolomini: despre poporul român

Enea Silvio Piccolomini: despre poporul român

Enea Silvio Piccolomini despre poporul român – călătorul italian oferă informații despre originea poporului român și viața lui în Transilvania. Regiunea Transilvaniei este așezată dincolo de Dunăre. A fost locuită odinioară de daci, popoare viteze și vestite prin multe înfrângeri ale romanilor; în vremea noastră e locuită de trei popoare: sașii, secuii și românii. Sașii […]

4.253