1 articole despre nicolae mavrocordat

Nicolae Mavrocordat

Nicolae Mavrocordat, fiul lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul și al Sultanei Hrisoscoleu, a fost, vreme de 12 ani, mare dragoman al Porții A fost primul domn fanariot atât în Moldova (din 1711), cât și în Țara Românească (din 1716), având câte două domnii în ambele țări extracarpatice În timpul domniilor sale, Nicolae Mavrocordat nu a avut relații bune cu boierii În a doua [...]