1 articole despre nicolae alexandru

Nicolae Alexandru

Nicolae Alexandru, fiul lui Basarab I, a fost domnul Țării Românești între anii 1352-1364 Se presupune că a fost asociat la domnie începând cu anul 1340 Pe plan intern, Nicolae Alexandru, a creat principalele instituții ale statului În 1359 a înființat Mitropolia Ungrovlahiei Pe plan extern, Nicolae Alexandru a urmărit consolidarea independenței Țării Românești, [...]