38 articole despre moldova

Alexandru cel Bun

Alexandru cel Bun a fost fiul domnului Roman I din a doua căsătorie, cu Anastasia (vara regelui polon Vladislav Jagiello) Acesta a fost domn al Moldovei între anii 1399 / 1400 – 1432 A ocupat scaunul domnesc în jurul vârstei de 15 ani, îndepărtându-l din fruntea Moldovei pe fratele său vitreg, Iuga, cu ajutorul lui Mircea cel Bătrân Odată instalat la domnie, Alexandru a acționat [...]

Nicolae Mavrocordat

Nicolae Mavrocordat, fiul lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul și al Sultanei Hrisoscoleu, a fost, vreme de 12 ani, mare dragoman al Porții A fost primul domn fanariot atât în Moldova (din 1711), cât și în Țara Românească (din 1716), având câte două domnii în ambele țări extracarpatice În timpul domniilor sale, Nicolae Mavrocordat nu a avut relații bune cu boierii În a doua [...]

Vasile Lupu

Vasile Lupu a fost domn al Moldovei între anii 1634-1653 S-a născut în familia lui Nicolae Coci, un aromân grecizat Numele său inițial a fost Lupu Coci A fost căsătorit cu Tudosca, fiica marelui vornic Costea Bucioc Înainte de a deveni domn, a deținut mai multe funcții în stat: mare vistiernic, mare comis, mare spătar, mare hatman și mare vornic al Țării de Jos A fost [...]

Constantin Mavrocordat

Constantin Mavrocordat a fost domn în ambele țări extracarpatice A avut șase domnii în Țara Românească și patru domnii în Moldova A fost fiul primului domn fanariot din spațiul românesc, Nicolae Mavrocordat și al Pulcheriei Kiurtsi Domn erudit, care cunoștea limbi precum greaca, latina, turca, franceza sau italiana, a întreprins o serie de reforme menite să modernizeze Țările [...]

Constantin Ipsilanti

Constantin Ipsilanti a fost domn al Moldovei între anii 1799-1801 și 1806-1807, respectiv al Țării Românești între anii 1802-1807 S-a născut în familia lui Alexandru Ipsilanti și a Ecaterinei Moruzi Înainte de ocuparea scaunului domnesc, Constantin Ipsilanti a fost, asemenea tatălui său, mare dragoman al Porții Educat în spiritul iluminismului, Constantin Ipsilanti a fost un [...]

Alexandru Lăpușneanu

Alexandru Lăpușneanu a fost domnul Moldovei între anii 1552-1561 și 1564-1568 A fost fiul nelegitim al lui Bogdan al III-lea cel Chior Alexandru a primit această poreclă după numele târgului Lăpușna, locul copilăriei sale S-a căsătorit cu Ruxandra, fiica lui Petru Rareș, cu care a avut doi fii: Bogdan și Petru În afara căsniciei l-a avut pe Aron Tiranul, care a ocupat și el [...]

Ieremia Movilă

Ieremia Movilă a fost domnul Moldovei între anii 1595- mai 1600 și septembrie 1600 – 1606 A ajuns domnul Moldovei cu ajutor polon, profitând de lipsa lui Ștefan Răzvan, care era antrenat în luptele antiotomane din Țara Românească După victoriile din Țara Românească, Ștefan Răzvan se întoarce în Moldova și încearcă să preia tronul, însă fără succes, fiind învins de [...]

Radu Mihnea

Radu Mihnea a domnit în Țara Românească între anii 1601-1602, martie – mai 1611, iulie 1611 – 1616, 1620 – 1623 și în Moldova între anii 1616-1619 și 1623-1626 A fost fiul nelegitim al lui Mihnea Turcitul Și-a desăvârșit educația la Muntele Athos, Veneția și Padova După prima sa domnie de numai câteva luni, Radu Mihnea este numit de turci în fruntea Țării Românești [...]

Grigore al II-lea Ghica

Grigore al II-lea Ghica a fost domn al Moldovei între anii 1726-1733, 1735-1741 și 1747-1748 și al Țării Românești între anii 1733-1735, 1748-1752 S-a născut în familia marelui ban Matei Ghica și a Ruxandrei Mavrocordat Înainte de ocuparea scaunului domnesc în Moldova, Grigore al II-lea Ghica a fost mare dragoman al Porții vreme de 11 ani Domniile lui Grigore al II-lea Ghica [...]

Amfilohie Hotiniul

Amfilohie Hotiniul a fost un călugăr erudit din a doua jumătate a veacului al XVIII-lea din Moldova A urmat cursurile școlii din cadrul Mănăstirii Putna și pe cele ale Academiei Duhovnicești de la Kiev A mai călătorit de câteva ori la Roma pentru a studia diferite domenii Cunoștea limbile clasice, rusa și italiana De-a lungul timpului a dobândit cunoștințe în mai multe domenii, [...]