1 articole despre moesia inferior

Descrierea provinciei Moesia Inferior de către Ptolemeu

Așezarea Moesiei Inferioare [Harta a noua a Europei] Moesia Inferioară se mărginește la apus cu acea parte a râului Ciabrus despre care am vorbit; la miazăzi, cu partea Traciei de peste muntele Haemus de la Ciabrus până la Pont, [] la miazănoapte cu acea parte a fluviului Danubius ce merge de la pomenitul râu Ciabrus până la Axiopolis și cu Danubius, care de aici încolo poartă [...]