31 articole despre martie

21 martie în istoria românilor

1882 - A murit Constantin Bosianu, jurist și om politic, prim-ministru al Principatelor Române 1941 - CIC Brătianu și Iuliu Maniu adresează mareșalului Ion Antonescu o scrisoare în care cer ieșirea României din război 1977 - A murit Andrei Oțetea, istoric român 1990 - România a solicitat aderarea la Consiliul [...]

22 martie în istoria românilor

1948 - S-a născut Mihnea Berindei, istoric român 1965 - Plenara CC al PCR alege în funcția de prim-secretar al CC al PCR pe Nicolae Ceaușescu, la propunerea lui Ion Gh [...]

23 martie în istoria românilor

1271 - Prima atestare documentară a orașului Brașov 1633 - Matei Basarab este recunoscut domn al Țării Românești de către Poartă 1856 - În numele conaționalilor săi, Nicolae Golescu a adresat plenipotențiarilor Marii Britanii, Franței și ai Regatului Sardiniei la Congresul de la Paris, un memoriu în care cerea unirea Moldovei cu Muntenia într–un stat independent, sub [...]

24 martie în istoria românilor

1562 - Diaconul Coresi a început, la Brașov, tipărirea unui Tetraevanghel slavon 1714 - În urma conflictului dintre Constantin Brâncoveanu și boierii Cantacuzini, domnul, reclamat la Poartă, este mazilit 1911 - A murit Nicolae Densușianu, istoric și folclorist, membru al Academiei [...]

25 martie în istoria românilor

101 - împăratul Traian a părăsit Roma, îndreptându-se spre Moesia Superior pentru a începe luptele cu dacii conduși de regele Decebal Această dată marchează începutul primului război daco-roman 1646 - S-a încheiat tratatul de alianță dintre principele Transilvaniei, Gheorghe I Rákóczi, și domnul Moldovei, Vasile [...]

27 martie în istoria românilor

1613 - A murit Sigismund Báthory, principe al Transilvaniei 1697 - Sinodul de la Alba Iulia, convocat de mitropolitul Teofil, a adoptat Unirea cu Roma, act care a pus bazele Bisericii Române Unite cu Roma 1918 - Basarabia s-a unit cu Regatul [...]

28 martie în istoria românilor

1791 - Supplex Libellus Valachorum – cel dintâi program politic al românilor din Transilvania – este trimis Curții din Viena 1848 - A fost emisă Petițiunea Proclamațiune la Iași, redactată de Vasile Alecsandri 1874 - A murit prințesa Maria, unicul copil al regelui Carol I și a reginei Elisabeta, fiind îngropată în grădina Palatului Cotroceni, lângă Biserică În 1916 [...]

29 martie în istoria românilor

1599 - Cardinalul Andrei Bathory a devenit principe al Transilvaniei 1821 - În momentul începerii mișcării Eteriei, domnul Moldovei, Mihail Suțu, a anunțat hotărîrea sa de a se retrage temporar din Moldova, lăsînd o căimăcămie care să se ocupe de treburile curente și mai ales să asigure Poarta de supunerea Moldovei 1830 - Conform Tratatului de pace ruso-turc de la Adrianopol, [...]

30 martie în istoria românilor

1392 - Prima atestare documentară a orașului Roman 1821 - A avut loc întâlnirea dintre Tudor Vladimirescu, conducător al revoluției din Țara Românească, și Alexandru Ipsilanti, liderul Eteriei În ciuda unor grave divergențe, cei doi ajung la un acord, în urma căruia județele dinspre munte trec sub autoritatea lui Ipsilanti, iar Oltenia și județele de câmpie sub cea a lui [...]