407 articole despre istoria romanilor

Secolul XX – între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și în Europa (clasa a XII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Secolul al XX-lea între democrație și totalitarism în Europa Secolul al XX-lea - între democrație și autoritarism în România Secolul al XX-lea între democrație și totalitarism în Europa În perioada interbelică, în Europa, întâlnim atât state democratice, cât și state totalitare: țări cu un regim democratic: - republici: Franța, [...]

România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX (clasa a XII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: ”Criza orientală” și obținerea independenței de stat a României (1877-1878) România în relațiile internaționale antebelice România și Primul Război Mondial (1914-1918) România în relațiile internaționale interbelice (1919-1939) România și Al Doilea Război Mondial (1939-1945) ”Criza orientală” și obținerea independenței de stat a [...]

Rromii – de la robie la emancipare (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Robia rromilor Emanciparea rromilor Robia rromilor - prima mențiune a rromilor în spațiul românesc datează din anul 1385 - rromii s-au aflat sub robie aproximativ 500 de ani - rromii sunt originari din India - ocupațiile rromilor: prelucrau aurul și argintul (aurari sau zlătari), fabricau vase din aramă (căldărari), din fier (fierari), din lemn [...]

Generația pașoptistă. Programe și consecințe ale revoluției (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Generația pașoptistă Revoluția de la 1848 Generația pașoptistă - era formată din tineri care au studiat în străinătate (mai ales în Franța), unde au luat contact cu ideile liberale - reprezentanți: Nicolae Bălcescu, Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Ion Heliade Rădulescu, Alexandru Ioan Cuza, Simion Bărnuțiu, Avram Iancu, Eftimie [...]

Tudor Vladimirescu (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Tudor Vladimirescu Revoluția de la 1821 Tudor Vladimirescu - s-a născut în satul Vladimiri din județul Gorj - a trăit între anii 1780-1821 - a fost conducătorul Revoluției de la 1821, fiind comandantul pandurilor (panduri = soldați) Revoluția de la 1821 Cauze: - regimul fanariot Evenimente: - ianuarie 1821: a fost lansată Proclamația de la [...]

Românii între Orient și Occident. Conservatorism și modernizare (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Proiecte de modernizare Principatele, între puterea suzerană și puterea protectoare Proiecte de modernizare 1769: Moldova -> proiectul de republică a marii boierimi redactat de mitropolitul Gavril Callimachi -> în fruntea statului trebuiau să fie 12 mari boieri 1772: Memoriul de la Focșani -> redactat de Partida Națională din Moldova și Țara [...]

Școala Ardeleană. Supplex Libellus Valachorum (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Școala Ardeleană Supplex Libellus Valachorum Școala Ardeleană - este un curent iluminist - a luat naștere la Blaj, în secolul al XVIII-lea - obiective: demonstrarea originii latine a poporului român și a limbii române, respectiv a continuității românilor la nord de Dunăre - a contribuit la emanciparea spirituală și politică a tuturor românilor [...]

Iluminism și reformism: Transilvania sub Habsburgi (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Instaurarea și consolidarea regimului habsburgic în Transilvania Mișcări de emancipare națională și socială Reformele adoptate de habsburgi Instaurarea și consolidarea regimului habsburgic în Transilvania 1683: asediul Vienei -> otomanii eșuează în fața austriecilor -> austriecii trec la ofensivă și cuceresc Transilvania 1699: tratatul de pace de [...]

Secolul fanariot (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Instaurarea domniilor fanariote Trăsăturile regimului fanariot Domni fanarioți reprezentativi Instaurarea domniilor fanariote Cauze: - neîncrederea Porții în domnii pământeni - diplomația secretă antiotomană promovată de voievozii români - participarea domnilor români la luptele antiotomane Ultimii domni pământeni: - Dimitrie Cantemir [...]

Constantin Brâncoveanu. Dimitrie Cantemir (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Constantin Brâncoveanu Dimitrie Cantemir Constantin Brâncoveanu - a fost domnul Țării Românești între anii 1688-1714 - în timpul domniei sale, Țara Românească a cunoscut un remarcabil progres economic și cultural - în 1701 a fost adoptată rupta prin care era modificat cuantumul obligațiilor fiscale, suma putând fi plătită la patru termene - [...]

Biserica episcopală de la Curtea de Argeș (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Curtea de Argeș Biserica episcopală Curtea de Argeș - a fost un important centru politic și economic în perioada medievală, fiind prima capitală a Țării Românești - importanța orașului a scăzut după mutarea capitalei la Târgoviște - desemnarea catedralei Mănăstirii Curtea de Argeș ca necropolă regală a readus prestigiul primei reședințe [...]

Cetăți medievale (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Rol Poziționare Tipuri Componente Materiale de construcție folosite Exemple Rol - alcătuiau sistemul defensiv al statelor medievale - reprezentau locuri de refugiu pentru locuitorii din împrejurimi - stopau sau încetineau înaintarea armatelor inamice Poziționare - erau construite pe poziții înalte pentru a beneficia de o vizibilitate mai bună [...]