5 articole despre economie si societate in lumea postbelica

Economie rurală – economie urbană în România (clasa a XI-a)

Economie rurală – economie urbană în România (clasa a XI-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Perioada interbelică Economie rurală Economie urbană Perioada comunistă Economie rurală Economie urbană Perioada interbelică Economie rurală – populația rurală reprezenta circa 80% din populația țării – principalele activități: agricultura și creșterea animalelor – 1921: reforma agrară -> cea mai amplă reformă agrară din Europa interbelică -> aproape 1.300.000 de țărani au fost împroprietăriți, […]

Curente și idei economice: economii dirijate și economii liberale (clasa a XI-a)

Curente și idei economice: economii dirijate și economii liberale (clasa a XI-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Economii liberale Economii dirijate Statele comuniste Statele democratice Economii liberale (sau capitaliste) – se bazează pe liberul schimb și pe libera inițiativă – statul doar asigură cadrul legislativ favorabil – majoritatea mijloacelor de producție se află în proprietate privată – productivitatea muncii este ridicată Economii dirijate Statele comuniste – economia dirijată reprezintă o […]

Viața privată și viața publică (clasa a XI-a)

Viața privată și viața publică (clasa a XI-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Viața cotidiană Modele ale vieții cotidiene Viața privată Viața publică Autoritățile statului și viața privată Viața cotidiană – are ca obiect de studiu activitatea desfășurată de om în viața de zi cu zi – se definește prin viața privată și viața publică Modele ale vieții cotidiene – modelul american: după Primul Război Mondial, […]

Migrații în lumea contemporană (clasa a XI-a)

Migrații în lumea contemporană (clasa a XI-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Ce este migrația? Principalele cauze ale migrației Obstacolele procesului de migrație Efectele migrației Ce este migrația? Migrația reprezintă deplasarea unui om sau unui grup de oameni dintr-un teritoriu în altul. Principalele cauze ale migrației – cauze naturale: secetă, erupții vulcanice, inundații etc. – cauze socio-politice: nerespectarea drepturilor și libertăților cetățenești, conflictele interetnice, războaiele […]

Ocupații și statute profesionale (clasa a XI-a)

Ocupații și statute profesionale (clasa a XI-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Sectoare economice Principalele ramuri economice Statute profesionale Ocupații Funcția Meseria Profesii Sectoare economice – sectorul primar – obține materia primă – sectorul secundar – produce bunuri; transformă materia primă într-un produs finit – sectorul terțiar – nu produce bunuri; serviciile – sectorul cuaternar – constă în activități intelectuale adesea asociate cu inovația tehnologică […]