31 articole despre decembrie

1 decembrie în istoria românilor

1892 - S-a născut scriitorul Cezar Petrescu 1918 - Transilvania s-a unit cu Regatul României 1919 - S-a investit primul guvern de coaliție din istoria interbelică a României, condus de Alexandru Vaida-Voevod 1920 - Consiliul orășenesc al orașului Brașov a donat Castelul Bran Reginei Maria a României, ca semn de recunoștință față de contribuția sa la înfăptuirea Unirii [...]

2 decembrie în istoria românilor

1517 - Luca Arbore a încheiat un tratat cu Polonia, la Vilnius, prin care regele polon, Sigismund Jagiello, îl recunoștea ca domn al Moldovei pe Ștefăniță Vodă 1845 - La Paris a luat ființă Societatea studenților români 1901 - La București a apărut revista literară Sămănătorul 1935 - S-a născut poetul Nicolae Labiș 1944 - Din cauza demisiilor miniștrilor liberali și [...]

3 decembrie în istoria românilor

1861 - Alexandru Ioan Cuza a anunțat recunoașterea Unirii Principatelor de către Imperiul Otoman 1934 - A fost înființat Spitalul de Urgență, actualul Spital Clinic de Urgență Floreasca 1973 - Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită oficială în Statele Unite ale Americii cu scopul de a obține clauza națiunii celei mai favorizate, însă nu a reușit acest lucru 1977 - A fost [...]

4 decembrie în istoria românilor

1769 - A murit Constantin Mavrocordat, domn fanariot al Țării Românești și al Moldovei 1864 - Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Penal 1883 - S-a născut Nicolae Cartojan, academician, istoric literar și pedagog român 1987 - A murit filosoful Constantin [...]

5 decembrie în istoria românilor

1857 - A apărut la București gazeta politică și literară ”Naționalul” 1859 - S-a născut criticul literar Nicolae Petrașcu 1864 - A fost adoptată legea instrucțiunii, care prevedea ca învățământul românesc să devină unitar în întreaga țară 1940 - Într-o scrisoare adresată lui Ion Antonescu, Constantin IC Brătianu îi cere generalului să pună capăt dezordinii [...]

6 decembrie în istoria românilor

1864 - S-a născut Nicodim Munteanu, patriarhul României, membru de onoare al Academiei Române 1893 - S-a născut filozoful Dan Bădărău, membru al Academiei Române 1912 - A avut loc la Brăila primul Congres al muncitorilor din toate porturile României; s-a constituit Uniunea lucrătorilor de transport pe apă și pe uscat din România 1912 - A murit Ion Mincu, întemeietorul școlii [...]

7 decembrie în istoria românilor

1881 - A fost înființată ”Societatea Politehnică” din România 1931 - Tribunalul Ilfov anulează mariajul dintre principele Nicolae și Ioana Doletti 1966 - Decret privind aderarea României la Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra, la 17 iunie 1960 2001 - Consiliul Miniștrilor de Justiție și de Interne ai Uniunii Europene [...]

8 decembrie în istoria românilor

1832 - A apărut primul număr din ”Buletin, gazeta administrativă”, primul periodic românesc oficial, strămoșul ”Monitorului Oficial” 1860 - S-a născut Ioan Dragalina, general român 1876 - S-a născut scriitoarea Hortensia Papadat-Bengescu 1876 - S-a născut istoricul Constantin Moisil 1904 - România semnează, la Haga, alături de alte 24 de state, "Convenția [...]

9 decembrie în istoria românilor

1671 - A avut loc răscoala condusă de Mihalcea Hâncu și Apostol Durac împotriva domnului Gheorghe Duca 1894 - Pe străzile Bucureștiului a început să circule primul tramvai electric (purtând numarul 14), de la Cotroceni la Obor 1916 - A avut loc deschiderea Parlamentului la Iași, unde regele Ferdinand I a promis reforme în vederea continuării luptei până la capăt 1916 - A avut [...]

10 decembrie în istoria românilor

1389 - Tratatul de alianță de la Radom, dintre Mircea cel Bătrân și regele Poloniei 1877 - A murit Nicolae Golescu, prim-ministru al României 1919 - România semnează Tratatele de pace cu Austria și Bulgaria, după încheierea Primului Război Mondial 1933 - Prin hotărârea Consiliului de Miniștri, guvernul național liberal scoate în afara legii "Garda de Fier" 1934 - S-a [...]

11 decembrie în istoria românilor

1861 - Proclamația către națiune a lui Alexandru Ioan Cuza prin care aducea la cunoștință oficial ca "Unirea este îndeplinită, naționalitatea română este întemeiată" 1916 - Primul război mondial: În urma înfrângerilor militare din toamna anului 1916 se formează la Iași un guvern de concentrare națională Ion IC Brătianu - Take Ionescu 1958 - A fost arestat sub acuzația [...]

12 decembrie în istoria românilor

1711 - A murit Gheorghe Brancovici, cronicar, autorul unei cronici în limba română și a alteia în limba sârbă, care cuprinde și date despre români 1821 - A murit Scarlat Callimachi, domn al Țării Românești și al Moldovei 1864 - Episcopia ortodoxă de la Sibiu a fost ridicată la rangul de mitropolie, având în subordine episcopiile de Arad și de Caransebeș; Andrei Șaguna a [...]

13 decembrie în istoria românilor

1524 - Este confirmat la Istanbul, ca domn al Țării Românești, Radu de la Afumați, în urma victoriilor obținute de domnul muntean în perioada 1522–1524 1693 - A murit Mitropolitul Dosoftei, cărturar român, mitropolit al Moldovei, poet și traducător 1833 - S-a născut Petre Aurelian, primul președinte al Ateneului Român 1863 - Guvernul Kogălniceanu votează legea [...]

14 decembrie în istoria românilor

1280 - Prima atestare documentară a orașului Sighișoara 1458 - Atestarea documentară a municipiului Onești, printr-un act de danie emis de cancelaria lui Ștefan cel Mare 1467 - Bătălia de la Baia: Ștefan cel Mare înfrânge armatele maghiare conduse de regele Matei Corvin, care invadaseră Moldova 1869 - Inaugurarea oficială a clădirii Universității din București, construită [...]

15 decembrie în istoria românilor

1887 - S-a născut Cella Delavrancea, prozatoare, pianistă și fiica scriitorului Barbu Delavrancea 1938 - Memorandumul românilor din Transilvania, semnat de Iuliu Maniu, Mihai Popovici și încă 48 de fruntași ai PNȚ, este prezentat regelui Carol al II–lea În document se cerea "o schimbare de regim radicală" și respectarea principiilor democratice conform hotărârilor de la Alba [...]