9 articole despre dacia romana

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor (clasa a XII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Cine au fost geto-dacii Etnogeneza românească Romanitatea românilor în viziunea istoricilor Cine au fost geto-dacii - geto-dacii sunt strămoșii românilor - reprezentau ramura nordică a tracilor (un popor indo-european) - Herodot spunea că tracii sunt cel mai numeros popor după indieni - au trăit în spațiul carpato-danubiano-pontic: Munții [...]

Dacia romană. Romanizare. Creștinism (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Dacia romană Romanizarea Creștinismul Dacia romană - Dacia a devenit provincie romană în anul 106 - era condusă de un trimis al împăratului, intitulat legatus Augusti pro praetore - cuprindea Transilvania, Banat, Oltenia și vestul Munteniei - capitala era la Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Dacia s-a aflat sub stăpânire romană între anii 106-271 [...]

Eutropius: abandonarea Daciei de către Imperiul Roman

Dacia, pe care Traian o adăugase dincolo de Dunăre Imperiului, a fost pierdută Grecia, Macedonia, Pontul, Asia au fost devastate de goți Pannonia a fost pustiită de către sarmați și cvazi Prvincia Dacia, pe care Traian o făcuse dincolo de Dunăre, a abandonat-o, deoarece întregul Illyricum și Moesia erau devastate și nesperând s-o mai poată reține; iar pe romanii aduși din [...]

Diploma lui Marcus Herennius Polymita: colonizarea Daciei cu veterani

Diploma din 14 octombrie 109 privitoare la organizarea provinciei Dacia: Împăratul Caesar Nerva Traianus Augustus Germanicus Dacicus [învingătorul germanilor și dacilor], mare pontif, având cea de-a XIII-a putere tribuniciană, salutat de șase ori imperator [general victorios], având cinci consulate, părinte al patriei, călăreților și pedestrașilor care au făcut serviciul militar [...]

Sextus Aurelius Victor: abandonarea Daciei de către Imperiul Roman

Împreună cu fiul său Saloninus, căruia-i dăduse titlul de Caesar, el a adus statul roman aproape de marginea prăpastiei, astfel încât goții care înaintaseră nestingheriți prin Thracia au ocupat Macedonia, Achaia și ținuturile învecinate cu Asia: [] și fiind pierdute teritoriile de dincolo de Dunăre pe care le câștigase Traian Sursa: Bogdan Murgescu (coordonator), Istoria [...]

Descrierea provinciei Dacia de către Ptolemeu

Dacia se mărginește la miazănoapte cu acea parte a Sarmatiei europene care se întinde de la muntele Carpatos până la cotitura pomenită a fluviului Tyras, care se află la gradele 53° - 48°30' la apus cu iazigii metenaști, pe lângă râul Tibiscos, iar la miazăzi cu acea parte a fluviului Danubius care merge de la vărsarea râului Tibiscos până la Axiopolis, de unde, până în Pont [...]