3 articole despre clasa a XII-a

Lecția de istorie

Lecția de istorie

CUPRINS: Lecții de istorie – nivel gimnazial Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a Lecții de istorie – nivel liceal Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a Opționale Clasa a VI-a Marile descoperiri geografice Lecții de istorie – nivel gimnazial Clasa a V-a Izvoare istorice […]

Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc între secolele IX-XVIII (clasa a XII-a)

Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc între secolele IX-XVIII (clasa a XII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Autonomii locale Constituirea statelor medievale românești Instituții centrale Surse Autonomii locale – au avut la bază uniunile de obști – conducătorii aveau atribuții politice, militare, administrative și juridice Cauzele apariției autonomiilor locale: – dorința unor conducători de obști sătești de a-și extinde autoritatea – dezvoltarea economică – pericolul extern (migratorii, statele vecine) Obștea […]

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor (clasa a XII-a)

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor (clasa a XII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Cine au fost geto-dacii? Etnogeneza românească Romanitatea românilor în viziunea istoricilor Surse Cine au fost geto-dacii? – geto-dacii sunt strămoșii românilor – reprezentau ramura nordică a tracilor (un popor indo-european) – Herodot spunea că tracii sunt cel mai numeros popor după indieni – au trăit în spațiul carpato-danubiano-pontic: Munții Carpați, Dunărea și Marea […]