3 articole despre Cassius Dio

Izvoare istorice despre geto-daci: Herodot, Strabon, Cassius Dio (clasa a VIII-a)

SCHIȚA LECȚIEI: Cine au fost geto-dacii Geto-dacii în izvoarele antice Herodot Strabon Cassius Dio Cine au fost geto-dacii - geto-dacii fac parte din ramura nordică a tracilor, un popor de origine indo-europeană - geții și dacii reprezintă un singur popor, deoarece vorbesc aceeași limbă, fiind menționați în izvoare cu denumiri diferite de către greci și romani [...]

Conflictele militare dintre daci și romani

CUPRINS: Florus - despre dacii în vremea lui Cotiso Frontinus - despre dacii în vremea lui Scorylo Orosius - despre conflictele dintre Decebal și romani Iordanes - despre dacii în timpul lui Diurpaneus Cassius Dio - despre războiul dacilor cu Domițian Cassius Dio - Primul război dacic al lui Traian Cassius Dio - Al doilea război dacic al lui Traian Plinius cel Tânăr - [...]

Cassius Dio: despre Rholex, Dapyx și Zyraxes

Aceste întâmplări s-au petrecut în chipul arătat Dintre ceilalți barbari, unii fugiră într-o pădurice sacră și fură învăluiți de focul pus jur-împrejur, iar alții se adăpostiră într-un anume loc întărit și fură luați prizonieri Unii se aruncară în Istru, iar alții se împrăștiară prin țară și pieriră O parte din ei au rămas în viață, luând în stăpânire [...]