30 articole despre aprilie

1 aprilie în istoria românilor

1784 - Horea a fost primit în audiență de către împăratul Iosif al II-lea, în cadrul căreia îi prezintă situația țărănimii din Transilvania 1859 - Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Munteniei și Moldovei a fost recunoscută de Franța, Marea Britanie, Rusia, Prusia și Regatul Sardiniei, în cadrul Conferinței reprezentanților puterilor garante de la [...]

2 aprilie în istoria românilor

1866 - S-a desfășurat plebiscitul prin care populația României a fost consultată în privința aducerii pe tronul țării a unui prinț străin – Carol de Hohenzollern-Sigmaringen 1877 - A avut loc primul Consiliu de Coroană din istoria României, unde s-a discutat problema independenței 1944 - Declarație a ministrului de externe al URSS, Viaceslav Molotov, privind intrarea trupelor [...]

4 aprilie în istoria românilor

1459 -S-a încheiat tratatul de pace între Ștefan cel Mare și Andrei Adrowasz Se prevedea încetarea stării de război între Moldova și Polonia, îndepărtarea lui Petru Aron de la hotarele Moldovei, recunoașterea suzeranității polone de către Ștefan 1535 - Petru Rareș încheie un tratat de alianță antiotomană cu Ferdinand de Habsburg, împăratul Austriei 1714 - Constantin [...]

5 aprilie în istoria românilor

1660 - A murit Mihnea al III-lea Radu, domnul Țării Românești 1884 - S-a născut Ion Inculeț, om politic român 1932 - S-a născut Fănuș Neagu, scriitor [...]

6 aprilie în istoria românilor

1490 - A murit Matei Corvin, rege al Ungariei, fiul lui Iancu de Hunedoara 1572 - Ioan Vodă cel Viteaz execută un grup de boieri în frunte cu Ionasco Sbierea, care uneltea împotriva lui 1749 - Domnul Constantin Mavrocordat abolește șerbia în Moldova 1795 - Apare prima carte românească de matematică, Aritmetica, tipărită în Moldova și datorată episcopului de Hotin, Amfilohie [...]

7 aprilie în istoria românilor

1863 - Are loc, la Sibiu, un Congres național al românilor, care deleagă zece personalități, în frunte cu mitropolitul Andrei Șaguna, pentru a expune împăratului Franz Joseph I, la Viena, revendicările politice ale românilor 1931 - S-a născut Amza Pelea, actor român de teatru și [...]

8 aprilie în istoria românilor

1693 - Sfârșitul primei domnii a lui Dimitrie Cantemir în Moldova 1802 - S-a născut Gheorghe Magheru, general și om politic român 1839 - S-a născut Carol Eitel-Friedrich-Zephyrinus Ludwig, viitorul rege Carol I al României 1885 - A murit CA Rosetti, om politic român 1911 - S-a născut Emil Cioran, scriitor și filosof român 1933 - S-a născut Florin Constantiniu, istoric [...]

9 aprilie în istoria românilor

1654 - A murit Matei Basarab, voievodul Țării Românești 1874 - A murit prințesa Maria, unicul copil al Regelui Carol I și al Reginei Elisabeta 1894 - S-a născut Camil Petrescu, scriitor român 1937 - În urma Consiliului de Coroană, regele Carol al II-lea îl elimină pe principele Nicolae din familia regală din cauza relației cu Ioana [...]

10 aprilie în istoria românilor

1849 - Au loc primele tratative dintre conducătorii Revoluției pașoptiste din Transilvania și reprezentanții revoluționarilor maghiari 1877 - În cadrul Războiului de Independență, România întrerupe relațiile diplomatice cu Imperiul Otoman 1881 - Dumitru Brătianu este numit în fruntea Consiliului de Miniștri 1912 - S-a născut Ilie Cleopa, arhimandrit și duhovnic la [...]

11 aprilie în istoria românilor

1711 - S-a încheiat tratatul de alianță dintre Moldova și Rusia, încheiat la Luțk între Dimitrie Cantemir și țarul Petru I Acest tratat prevedea o alianță militară antiotomană, dar prin el se recunoștea și domnia ereditară în familia Cantemireștilor și autoritatea absolută a domnului 1858 - S-a născut Barbu Ștefănescu Delavrancea, scriitor, membru al Academiei [...]

12 aprilie în istoria românilor

1457 - Ștefan cel Mare îl învinge pe Petru Aron la Doljești și preia tronul Moldovei 1961 - A murit Constantin Gane, scriitor [...]

13 aprilie în istoria românilor

1711 - Dimitrie Cantemir a încheiat, la Luțk, o convenție cu Petru cel Mare, țarul Rusiei, care stipula, printre altele, emanciparea Moldovei de sub suzeranitate otomană și recunoașterea domniei ereditare în familia Cantemir 1796 - A murit Gherasim Adamovici, unul dintre făuritorii memoriului Supplex Libellus Valachorum 1859 - Franța, Anglia, Rusia, Prusia și Sardinia recunosc [...]

14 aprilie în istoria românilor

1266 - A murit Rogerius, canonic de Oradea Mare, memorialist 1457 - Ștefan cel Mare a urcat pe tronul Moldovei 1885 - S-a născut Iuliu Hațieganu, medic român 2012 - A murit Florin Constantiniu, istoric [...]