1 articole despre 5 ianuarie

5 ianuarie în istoria românilor

5 ianuarie în istoria românilor

1393 - Roman I, domnul Moldovei, recunoaște suzeranitatea Poloniei 1716 - Se instaurează regimul fanariot în Țara Românească prin numirea ca domn a lui Nicolae Mavrocordat 1859 - Adunarea Electivă a Moldovei l-a ales ca domnitor pe [...]