1 articole despre 22 martie

22 martie în istoria românilor

1948 - S-a născut Mihnea Berindei, istoric român 1965 - Plenara CC al PCR alege în funcția de prim-secretar al CC al PCR pe Nicolae Ceaușescu, la propunerea lui Ion Gh [...]