1 articole despre 13 aprilie

13 aprilie în istoria românilor

1711 - Dimitrie Cantemir a încheiat, la Luțk, o convenție cu Petru cel Mare, țarul Rusiei, care stipula, printre altele, emanciparea Moldovei de sub suzeranitate otomană și recunoașterea domniei ereditare în familia Cantemir 1796 - A murit Gherasim Adamovici, unul dintre făuritorii memoriului Supplex Libellus Valachorum 1859 - Franța, Anglia, Rusia, Prusia și Sardinia recunosc [...]