1 articole despre 1 martie
1 martie în istoria românilor

1 martie în istoria românilor

1542 – Petru Rareș încheie un tratat antiotoman cu Ioachim al II-lea, markgraf-ul de Brandenburg 1746 – Constantin Mavrocordat, domnul Țării Românești hotărăște eliberarea din șerbie a rumânilor fugiți, care se reîntorc în țară. Totuși țăranii rămân dependenți economic de boieri, fiind obligați să presteze boierului 12 zile de clacă, în Țara Românească și 24 […]

1