Din mila lui Dumnezeu, noi, Ștefan-Voievod, domnul țării Moldovei, facem cunoscut prin această carte a noastră tuturor câți o vor vedea sau o vor auzi cetindu-se că ne-am sfătuit cu boierii și cu toți sfetnicii noștri și am dat această carte a noastră prietenilor noștri, tuturor brașovenilor și tuturor neguțătorilor și întregii țări a Bârsei, tuturor oamenilor și tuturor neguțătorilor, spre aceea ca să aibă de la noi același așezământ și același drept pe care l-au avut de la moșul nostru, voievodul Alexandru: când vor veni cu marfă la țara noastră, să vie în bunăvoie la țara noastră cu marfa lor, cât vor avea, iar vamă vor avea să plătească câte 4 groși de povară, cum a fost dreptul cel vechi dat lor de strămoșii noștri. Și să fie voinic și slobozi să umble prin toată țara domniei mele, și prin cetăți și prin târguri, ca să-și vândă marfa lor; și postavuri, și pânză, și bobul, și orice ar avea; dar pânza și bobul să le vândă cu cotul, iar postavurile să le vândă cu bucata celor cu care se vor tocmi. Iar vamă au să plătească: de la o bucată de Colonia câte 12 groși, de la una de Leubia câte 18 groși, de la una de Buda câte 8, iar Cehia câte 4 groși. Iar vama Sucevei să n-o plătească nicăieri afară de Suceava, măcar de ar merge până dincolo de mare. De asemenea, întorcându-se cu marfa lor la țara ungurească, vor plăti vama Sucevei la Suceava, iar în alt loc nicăieri în țara noastră. Și să fie volnici a-și cumpăra și boi și vaci și tot ce au mai cumpărat pe vremea moșului nostru, Alexandru-Voievod, fie vite, fie altceva; același drept și aceeași voie le-am dat și noi. Iar când vor vrea să scoată boi din țara noastră la țara ungurească, atunci vor plăti pe fiecare cap de bou câte 2 groși, mai mult nimic nu vor plăti.

De asemenea, dacă cineva își va cunoaște la ei boii sau caii săi, oriunde în țara noastră, și dacă omul nostru va dovedi pe brașoveni cu oameni buni, iar brașovenii nu vor putea să pună chezași (sodâși) pentru cai sau pentru boi, ei vor pierde acei cai sau boi, dar nu vor avea să plătească și gloabă, nici măcar un groș; ei vor rămâne numai cu pagube, mai mult nimic. Și nimeni dintre boierii sau dregătorii noștri să nu cuteze a lua de la ei măcar un groș. De asemenea, dacă brașovenii ar voi să stea și să se judece înaintea noastră când cineva s-ar jelui împotriva lor, ei să fie volnici a veni înaintea noastră ca să-i judecăm. Nimeni altcineva în țara noastră, nici boier, nici vornic, nici șoltuz, să nu îndrăznească a-i judeca sau a le lua măcar un groș peste cele ce scriem mai sus, altfel va păți mare pedeapsă și urgie de la domnia mea. Scriem toate aceste de mai sus ca să le fie neclintite toată viața noastră.

Iar spre aceasta este credința domniei mele mai sus scrisului, noi, Ștefan-Voievod, și credința mitropolitului nostru, chir Teoctist, […] și credința tuturor boierilor noștri, și mari și mici. Iar spre mai mare tărie a tuturor acestora, mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru, boierului Vulpaș, subcanțilerul, să scrie și pecetea noastră s-o atârne la această carte a noastră. Iliaș în Suceava la anul 6966, martie 13.

Sursa: Bogdan Murgescu (coordonator), Istoria României în texte, Editura Corint, București, 2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandări
You May Also Like
Gabriel Bathory
Citește

Gabriel Báthory

Gabriel Báthory a fost principele Transilvaniei între 5 martie 1608 și 27 octombrie 1613. A fost căsătorit cu…