galerie video / 19 Iulie, 2017

Ioan Scurtu – Despre Carol al II-lea


Citește și ....
Constantin Mavrocordat și reformele sale
Constantin Mavrocordat (născut la 27 februarie 1711) este cel de-al patrulea copil în familia lui Nicolae Mavrocordat şi a soţiei...